{slider Nabídka kurzů DVPP}

Nabídka kurzů DVPP

DOWNLOAD  Nabídka kurzů DVPP

{slider DVVP/šablony}

DVVP

Vážení kolegové,
ve školním roce 2016/2017 jsme pro vás připravili jazykové vzdělávání akreditované v systému DVPP, které vám umožní zopakovat si nebo prohloubit vaše znalosti a připravit vás na mezinárodně uznávanou zkoušku z cizího jazyka (absolvování zkoušky není podmínkou, je to pouze bonus navíc).

V rámci jazykového vzdělávání v systému DVPP můžete navštěvovat i metodicky zaměřené kurzy anglického nebo ruského jazyka.

Do jednotlivých vzdělávacích programů v tištěné podobě lze nahlédnout v kanceláři školy.

Zápis na školní rok 2016/2017  zahájen v červnu 2016

Školné se hradí převodním příkazem:

Číslo účtu: 19-1149850227/0100 (KB)
Variabilní symbol: rodné číslo posluchače


Platba na fakturu:
Platba na fakturu je možná na základě písemné objednávky. Na objednávku je třeba uvést přesný název školy (adresáta–viz níže), fakturační adresu organizace, její IČ, DIČ, jméno posluchače, za kterého bude platba provedena a podpis oprávněné osoby.

Adresát objednávky:
SZŠ a VOŠz E.P. a JŠ s právem SJZ Olomouc
Pöttingova 2/624
771 00 Olomouc IČO: 00600938

{slider Seznam kurzů akreditovaných v systému DVPP}

Seznam kurzů akreditovaných v systému DVPP

  1. Roční jazykový kurz Aj pro učitele ZŠ a SŠ a příprava na mezinárodní zkoušku PET
  2. Roční jazykový kurz Aj pro učitele ZŠ a SŠ a příprava na mezinárodní zkoušku FCE
  3. Roční jazykový kurz Aj pro učitele ZŠ a SŠ a příprava na mezinárodní zkoušku CAE
  4. Roční konverzační kurz Aj pro učitele ZŠ a SŠ
  5. Roční jazykový kurz Nj pro učitele ZŠ a SŠ a příprava na mezinárodní zkoušku GZB2
  6. Roční konverzační kurz německého jazyka pro učitele ZŠ a SŠ
  7. E-learning v prostředí MOODLE ve výuce Aj, metodický kurz pro učitele ZŠ a SŠ - lze doporučit v rámci šablon, metodický kurz v rozsahu 8 hodin
  8. Výuková metoda CLIL a Aj pro učitele 1.stupně ZŠ
  9. Metoda CLIL pro učitele II.stupně ZŠ
  10. Metodický kurz ruského jazyka pro učitele ZŠ a SŠ - metodický kurz v rozsahu 8 hodin

 

 

 

Go to top