program

PT ošetřovatelství a PT ošetřovatelské péče chystají pro žáky na poslední den výuky v 1. pololetí, na čtvrtek 31.1.2019, již čtvrtou žákovskou konferenci. Po novinkách v geriatrii, chirurgii a ortopedii se budeme v letošním roce věnovat pediatrii.
Věříme, že si žáci odnesou cenné poznatky.
Za organizační tým Mgr. Renata Hernová, vedoucí PT OSPE

Program konference

staze

Dne 4. 12. se uskutečnila pro studenty VOŠ studijního oboru všeobecná sestra prezentace možností praxe a stáže v zahraničí. Pobyt v zahraničí je vždy velkou zkušeností v rámci dalšího studia, a co se týče pracovní kariéry, představuje stáž či praxe velkou jazykovou a pracovní hodnotu.

Německo
Během studia na naší škole mají studenti možnosti zúčastnit se odborné třítýdenní praxe v zařízeních podnikatelské skupiny Victor´s. Od roku 2012 do nynější doby možnosti vyjet na praxi do Německa využilo 18 studentů, kteří absolvovali stáže v Norimberku nebo hlavním městě Berlíně. Možnost odborné praxe v zahraničí studenti hodnotí kladně a vždy se vrací s novými zkušenostmi a zážitky.

Do třetice všeho dobrého

Co takhle strávit léto v nádherném velkoměstě? Já jsem si další možnost vykonávat letní praxi v Berlíně samozřejmě nenechala ujít. Letos v červenci jsem strávila další 3 týdny v krásném domově pro seniory (Rezidence Ambiente) a opět jsem byla velmi spokojená. Personál už mě dobře zná, takže vztahy na pracovišti byly velmi přátelské. Kolegové mi pomáhali s náplní mé práce, ale i s jazykem. Po praxi jsem měla dostatek času na cestování a objevování krás německého hlavního města. Určitě všem studentům vřele doporučuji, je to úžasná zkušenost do života.

Martina Čalkovská – studentka 3. ročníku oboru VS

Itálie
Další přidanou hodnotou studia na naší škole jsou roční pracovní stáže, které mohou absolventi VOŠ oboru všeobecná zdravotní sestra vykonat v Evropském onkologickém institutu IEO v italském Miláně. Tato stáž je nejen příležitostí získat specializaci v ošetřovatelství onkologicky nemocných pacientů, zdokonalit se v italském jazyce a načerpat cenné pracovní zkušenosti z mezinárodního prostředí, kterým onkologický institut bezesporu je. Evropský onkologický institut IEO dále nabízí studentům VOŠ s dobrou znalostí italského jazyka možnost vykonat v Miláně odbornou praxi v průběhu studia. Pro studenty i absolventy jsou organizovány výlety, kulturní a sportovní akce a kurzy italského jazyka a konverzace.


Za PT CIJ Mgr. Alena Pavelková a Mgr. Martina Pračkeová

besidka1

Studenti 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a studentky 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaná dětská sestra si společně připravili vánoční besídku pro žáky a studenty naší školy.   Zazněly tradiční české a anglické koledy a známé vánoční písně, a to za hudebního doprovodu několika nástrojů. Předvánoční atmosféra  byla jedinečná, zpívala celá kaple. Tak opět příští rok!

 

Mgr. Alena Václavíková

 

Vánoční besídka ve školní kapli

 

Studenti 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a studentky 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaná dětská sestra si společně připravili vánoční besídku pro žáky a sudenty naší školy.   Zazněly tradiční české a anglické koledy a známé vánoční písně, a to za hudebního doprovodu několika nástrojů. Předvánoční atmosféra  byla jedinečná, zpívala celá kaple. Tak opět příští rok!

 

Mgr. Alena Václavíková

 

budova2018

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra

53-44-M/03 asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ


Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka (pokud bude obor vzdělání a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení do 1. 9. 2019)

53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent

53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

mikulas2018

Ve čtvrtek 6. 12 a v pátek 7. 12.navštívilo osm žáků naší třídy s paní učitelkou Hernovou v rámci výchovného zaměstnání a praxe na Dětské klinice nemocné děti na všech odděleních DK FN Olomouc a zdravé děti v MŠ Ignátta Hermanna v Olomouci.
Obě akce se moc vydařily. Byla to pro nás cenná zkušenost.
Aleš Vaňous a Jan Příhoda - Mikulášové

stena

V adventním čase v rámci oslav 70. výročí vzniku zdravotnického školství v Olomouci se uskutečnil sportovní den školy. Tentokrát byly využity prostory Aplikačního centra BALUO při Fakultě tělesné kultury UP, které pro naše žáky poskytly vynikající podmínky, dále Klubu Koruna a velké tělocvičny školy. Žáci a žákyně si mohly vyzkoušet cvičení na trampolínkách (Koruna), dance aerobik (velká tělocvična školy), lezeckou stěnu, velkou trampolínu, cvičení na BOSU, Tabatu, TRX, Pilates, moderní posilovnu, dále si někteří zahráli turnaj v badmintonu nebo florbalu (velká tělocvična školy), někteří využili 25m bazén s vířivkou. U všech aktivit byli zkušení a milí lektoři nebo vyučující tělesné výchovy, kteří lekce vedli na vysoké úrovni. Celá akce byla žáky a žákyněmi velmi pozitivně hodnocena a už se těší na další podobnou sportovní akci.
Za PT TEV Alena Svozilová a Milena Hessová Polívková

víden

Koncem listopadu jsme se spolu s ostatními žáky, kteří se u nás na škole učí němčinu, vydali poznat vánoční Vídeň. V doprovodu paní učitelek M. Hessové, A. Svozilové a A. Spáčilové a také šikovné paní průvodkyně. V autobuse nás paní průvodkyně navnadila videem o Vídni a poté jsme dojeli na naši první zastávku a tou byl zámek Schönbrunn. Počasí nám nepřálo, ale i přesto jsme si prohlídku zahrad užili. Potom nás autobus převezl do centra Vídně a my se vypravili kolem Staatsoper a Albertiny na Stefansplatz, kde jsme vedle krás historického centra Vídně poznali i kouzlo místních kaváren. Odtud jsme pěšky, už bez deště, došli přes Hofburg a Marientheresienplatz až k radnici, kde jsme nasáli atmosféru vánočních trhů. V pět hodin nás, už unavené, čekala jen cesta domů, kdy jsme padli do autobusu a usnuli. Výlet byl super a užili jsme si to, určitě bychom jeli znovu!
Natálie Kruttová, 3.C

kost1

v pondělí 10. 12. 2018 proběhne pod záštitou Nadace pro transplantace kostní dřeně na naší škole náborová akce do Českého národního registru dárců dřeně. Akce je určena pro žáky 3. a 4. ročníků střední školy a studenty VOŠ a bude organizována formou přednášky zabývající se zmíněnou problematikou s následnou možností testování pro zařazení do registru (samozřejmě zcela dobrovolné).

Více informací https://www.facebook.com/events/341769723222813/

 

BaluoObrazek1

Dne 4.12.2018 (úterý) se uskuteční sportovní den školy. Žáci a žákyně střední školy si vybrali z nabídky sportovních aktivit, které povedou zkušení lektoři. Tento rok naše škola využije prostory Aplikačního diagnostického centra BALUO, klub Koruna a velkou tělocvičnu školy. BALUO se nachází v areálu Fakulty tělesné kultury UP v Neředíně. BALUO se nachází asi 5 minut od konečné zastávky tramvaje číslo 2 a 7 (Neředín Krematorium) a od zastávky autobusu číslo 26. Další informace k místu konání najdete na http://ftk.upol.cz/o-fakulte/zakladni-informace/#c1099. Žáci a žákyně mají na výběr z těchto aktivit: badminton, florbal, pilates, plavání, trampolína, lezecká stěna, Tabata, Bosu, posilovna, TRX, aerobik, trampolínky. Aerobik a florbal se uskuteční ve velké tělocvičně školy. Trampolínky budou v klubu Koruna, Pekařská ulice 1. Časový rozpis jednotlivých aktivit bude vyvěšen na nástěnce u sborovny a u kabinetu tělesné výchovy. Věříme v úspěšný průběh celé akce, na které si naši žáci a žákyně užijí nejen plno pohybu,ale i zábavy.
Se sportovním pozdravem Alena Svozilová a Milena Hessová Polívková

Go to top