dental
Studentky druhého ročníku oborů Asistent zubního technika a Zdravotnického asistenta si pro klienty nachystaly zajímavý program.
Po uvítání byli klienti rozděleni do tří skupin. Skupiny se následně střídaly u třech různých aktivit: Dentální hygiena, První pomoc a základy ošetřovatelství.
Na stanovišti s dentální hygienou se klienti dozvěděli, jakým způsobem pečovat o chrup a jak správně provádět ústní hygienu. Součástí bylo i praktické procvičování čištění zubů. Domů si odnesli připravenou brožuru s návodem.
Na stanovišti První pomoci trénovali klienti po názorné ukázce obvazovou techniku a v rámci základů ošetřovatelství si mohli vyzkoušet hygienu u dětí, jejich přenášení a úpravu nemocničních lůžek.
Klienti se moc těšili na naši školu a již dopředu si připravili spoustu zajímavých otázek. I z našeho pohledu byla práce s těmito klienty velkým přínosem.
Závěrem bychom chtěly poděkovat Mgr. Lence Slezákové, Ph.D. a Mgr. Ireně Přivřelové za jejich odbornou pomoc.
Za kroužek Dentální hygieny Emma Herzogová a Pavla Dohnalová 2.DAZT

Go to top