riskuj

Dne 20.6. 2017 proběhla na naší škole matematická soutěž Riskuj pro studenty 2. ročníků. Studenti si hravou formou zopakovali učivo letošního roku. Vybírali si podle obtížnosti příklady ze čtyř kategorií: planimetrie, exponenciální a logaritmické rovnice a goniometrie.
Své síly poměřili tři vybraní zástupci ze tříd 2. A ZA, 2. B ZA, 2. C ZA a 2. D AZT. Soutěž probíhala v dobré atmosféře a byla napínavá až do samého konce. První místo vybojovali studenti 2. D AZT: Pavla Dohnalová, Tereza Kamenárová a Martin Nantl. Ještě jednou gratulujeme! Vítězové, ale i ostatní zúčastnění byli za svůj výkon odměněni.

Marcela Hrušková, za PT matematiky

Go to top