budova

Na pátek dne 29. 9. 2017 vyhlašuje ředitel školy v souladu s ust. § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, VOLNÝ DEN pro žáky SZŠ.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top