Nemocnice 1.A ZA 021

Naše třída 1. A ZA dostala příležitost poprvé navštívit Fakultní nemocnici v Olomouci. Prohlídka byla v rámci výuky ošetřovatelství. Byli jsme rozděleni do dvou skupin. První skupina šla s paní učitelkou Slezákovou na I. chirurgickou kliniku odd. 9.
Druhá skupina byla s paní učitelkou Malčíkovou na dětské klinice. Každá nemocnice má svá pravidla, a tak jsme se museli obléct do bílého pláště označeného cedulkou se jménem.
Jelikož jsem z první skupiny, tak vám napíši nějaké postřehy z chirurgie. Prošli jsme celou ošetřovací jednotku, kterou tvoří pokoje pro nemocné a komplementy, např. kuchyňka, vyšetřovna, pracovna sester a další. Nejvíce se nám líbila sesterna, protože nás zajímalo, jak tam vše chodí a co musí obsahovat. Mohly jsme si prohlédnout pokoj pro nemocné. Tady jsme si zopakovaly kritéria pro vybavení nemocničního pokoje. Také jsme měly možnost seznámit se se staniční a vrchní sestrou tohoto oddělení. Staniční sestra nás stručně informovala o pracovní náplni ošetřovatelského týmu.
Prohlídka se nám líbila, a proto za celou třídu mohu říci, že se těšíme na další návštěvu nemocnice.
Za třídu 1. A ZA Anna Jiroušová

Go to top