pp2017

Ve středu 13.12. 2017 se uskutečnila školní akce pro děti z MŠ Holečkova. Děti se aktivně zapojily do ošetřování různých poranění jako krvácení z nosu, popálenina ruky, neurčitá bolest břicha … za pomocí žákyň třídy 3.A ZA.
Děti byly nadšené.

Go to top