KANJ

Dne 5.4.2018 se v Šumperku konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první byla pro žáky prvních a druhých ročníků, druhá pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. Soutěž se skládala z poslechového a lexikálního testu, řešení jazykových situací ve dvojicích a konverzace na vylosované téma.
Všech částí se zúčastnily i žákyně naší školy, vítězky letošních olympiád v angličtině ve svých kategoriích, Monika Tvrdá z 1.A a Michaela Gabrielová ze 4.A. O tom, že v silné konkurenci téměř padesáti účastníků z celého kraje obstály a předvedly skvělé výkony, svědčí závěrečné umístnění, protože obě vybojovaly třetí místo ve své kategorii.
Oběma studentkám gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Přejeme také hodně úspěchů v budoucnu, Míše u maturit a přijímacích zkoušek, a Monice, aby statečně dál nesla štafetový kolík na dalších soutěžích.
Za vyučující anglického jazyka
Michaela Zakuťanská

Go to top