ALUMI

Každým rokem organizujeme na naší škole prezentaci projektu Do Německa na zkušenou, kdy se snažíme žákům zprostředkovat možnosti pracovních či studijních příležitostí v zahraničí. Někteří studenti VOŠ vyjíždějí do Berlína či Norimberku na praxi a z praxe se vracejí se zážitky a zkušenostmi, které mohou pak uplatňovat v dalším životě. Jednu z možností studia v zahraničí , podpořenou stipendiem , nabízí i DAAD.
DAAD je organizace udělující stipendia VŠ studentům, financuje vědecké pobyty a podporuje taktéž výměnné pobyty v oblasti akademické spolupráce. I já jsem se díky DAAD stipendia mohla v 90. letech zúčastnit semestrálního studia na Rheinische-Friedrich-Wilhems Universität v Bonnu a jsem moc ráda, že jsem tuto příležitost měla.
Jako bývalý DAAD stipendista jsem byla pozvána na setkání stipendistů/ Alumni do Prahy, které se konalo od 21. do 23. 9. 2018. DAAD ve spolupráci Humboldtovou nadací připravilo pro účastníky setkání v Praze pestrý program. Účastníci setkání byli lidé všech věkových skupin, šlo o bývalé stipendisty, kteří vyjeli do Německa studovat v kritických 60. letech nebo mladší generace, která se vrátila ze stipendijního pobytu teprve nedávno. Všichni měli jedno společné. Velmi rádi vzpomínají na studia v Německu a ze stipendia profitují dodnes, co se týče jazykových znalostí, odborných znalostí či kontaktů.
Náplní akce byly odborné workshopy z oblastí právní vědy, jazykovědy a jiných vědních oborů a diskuse s odborníky na různá témata. Přidanou hodnotou byla setkání lidí různých profesí a sdílení zážitků z pobytu v zahraničí či jiné spolupráce na mezinárodní úrovni. Lidé, kteří působí u Evropského soudního dvora v Lucemburku, v nadnárodních světových firmách či na různých evropských univerzitách, nejsou lidé, se kterými si člověk může často vyměňovat názory a diskutovat, o to více bylo pro mě toto DAAD setkání inspirativní. Všem těmto DAAD Alumni pomohla nastartovat jejich kariéru znalost němčiny a následné studium v Německu. Uvědomila jsem si znovu a stále zdůrazňuji žákům a studentům, jak důležitá je němčina pro budoucí povolání, pobyt v zahraničí člověka namíří správným směrem. Jsem ráda, že patřím k DAAD Alumni a přála bych studentům, aby také v budoucnosti zkusili studijní štěstí v zahraničí, opravdu se to vyplatí. Nemyslím si, že cílem studia v zahraničí je využít pracovní příležitosti v jiné zemi, faktem ovšem je, že pobyt v zahraničí přinese nejen jazykový a vědomostní profit, ale i nová přátelství, rozhled a zdravou sebejistotu (která by měla být doprovázena pokorou – i tomu se v zahraničí člověk možná naučí).
Zastávám názor, že by si němčina zasloužila více pozornosti v našem vzdělávacím systému. Studenti mají velké možnosti studia v německy mluvících zemích, německy mluvící země jsou našimi bezprostředními sousedy, vyjet tam a procvičit si jazyk není tak komplikované a je to blízko. Vždyť do Vídně je blíže než do Prahy! Angličtina je lingua franca dnešní doby, nicméně němčina je jazyk, který dává mladým lidem spoustu studijních a cestovatelských příležitostí. Krátce řečeno, Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Učte se německy, es lohnt sich!
Alena Pavelková / vyučující německého jazyka/

Go to top