santovka1

Dne 4.10.2018 uspořádala Fakultní nemocnice Olomouc v obchodní galerii Šantovka akci s názvem Den prevence. Návštěvníci měli možnost získat informace z různých oblastí péče o zdraví v době od 10 do 17h. K dispozici jim byly edukační sestry a další zdravotníci celkem z 15 zastoupených klinik a oddělení. Nechybělo ani zastoupení Oddělení léčebné výživy, kde vypomáhaly žákyně 3.CNA - Fišnarová Simona, Kortlová Lucie, Tomanová Monika a Procházková Viktorie. Naše žákyně asistovaly nutričním terapeutkám, pomáhaly s měřením na přístroji InBody S10 a poskytovaly informace z oblasti zdravé výživy. Třída 3.CNA vytvořila i názornou ukázku obsahu cukru v nápojích.
Celá akce byla kladně hodnocena nejen veřejností, ale i personálem, který se na prezentaci podílel.
Další akci v obchodní galerii Šantovka bude nemocnice pořádat 15.11.2018 v rámci Světového dne STOP dekubitům.

Mgr. Renáta Pavlusová, DiS.

Go to top