zuby

Dvě únorové soboty 9. 2. a 23. 2. 2019 probíhal na naší škole kurz „Zubním technikem na zkoušku“. Kurz je určený pro zájemce o studium oboru asistent zubního technika a letos ho absolvovalo celkem 30 žáků základních škol z Olomouckého kraje i ze vzdálenějších koutů naší republiky. Cílem kurzu je usnadnit žákům rozhodování o jejich budoucím povolání. Uchazeči o studium měli možnost si pod vedením odborných učitelek vyzkoušet na jeden den práci v zubní laboratoři. Náplní kurzu bylo seznámení s prostředím zubní laboratoře a výroba jednoduché zubní náhrady. Žáci si vyzkoušeli modelaci náhrady, práci s dentální pryskyřicí, broušení a leštění. Na závěr každý z účastníků obdržel osvědčení o absolvování kurzu a s novými zkušenostmi a určitou představou, co obnáší povolání zubního technika, odcházel domů. S mnohými účastníky se na naší škole v dohledné době pravděpodobně setkáme. Těšíme se! 

Oborová komise AZT, DZT

Go to top