ruj

Ve dnech 21. a 28. 3. 2019 proběhla Vědomostní soutěž z ruského jazyka pro studenty 1. až 3. ročníků SZŠ. Písemného kola, ve kterém studenti odpovídali na dotazy týkající se ruských reálií, historie, kultury a tradic, se zúčastnilo 45 zájemců. Z nich bylo vybráno 8 nejlepších, kteří postoupili do ústního kola, ve kterém předvedli monolog na vylosované téma a odpověděli na doplňující otázky. I přesto, že se ruština vyučuje jako druhý jazyk a je jí věnována pouze 1 hodina týdně, byly znalosti mnohých velmi slušné. Na 1.-2. místě se umístily Anna Jiroušová z 2AZA a Sheryn Youssef z 1CNA, 3.-4. místo obsadily Veronika Zpěváková z 3DLA a Kristina Greben z 1BZA. Všichni postupující obdrželi drobné dárky a sladkosti, výherci získali poukázky na nákup knih. Všem studentům děkujeme za zájem o soutěž a výhercům blahopřejeme. Naše poděkování patří také Nadačnímu fondu, který finančně podpořil tuto akci.
Mgr. Zuzana Bučilová
Mgr. Vratislava Mikulíková

Go to top