budova

Ve dnech 12. dubna, 2. května a 3. května 2019 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, VOLNÉ DNY pro žáky 1. až 3. ročníku SZŠ.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top