kroužek DH

Kroužek dentální hygieny se i tento rok podílel na Světovém dni ústního zdraví, který proběhl 20. března 2019. Konalo se několik akcí, které měly rozšířit povědomí o správné dentální hygieně. Všechny tyto akce probíhaly v týdnu od 18. do 22. března. V pondělí a v úterý se konaly edukace v několika mateřských školkách v Olomouci, při kterých studenti SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga společně se studenty lékařské fakulty učili správný postup při čištění zubů. Ve středu se konala další akce, tentokrát v Pevnosti poznání. Za celý den tudy prošlo nespočet olomouckých škol a dětských domovů. Nezapomnělo se však ani na seniory, i ti si mohli odnést něco nového. Jako poslední akce celého týdne byla v pátek na SZŠ a VOŠz Emanuela Pöttinga přednáška zaměřená na prevenci proti kazu a jiným nemocem dutiny ústní. O tomto tématu nás poučil MUDr. Ladislav Korotvička a dentální hygienistka. Přednáška byla doplněna výkladem v anglickém jazyce od paní Dr. J. Morozové pro studenty, kteří k nám zavítali v rámci ERASMU. Účastnili se jí studenti 3. a 4. ročníků oboru zdravotnický asistent a asistent zubního technika. Vše probíhalo ve spolupráci s firmami Johnson & Johnson a Colgate. Celá akce byla pod vedením společnosti ARAK a Lékařské fakulty UP Olomouc.
Za kroužek dentální hygieny Kateřina Miklíková a Tatiana Turovská 2. D AZT

Go to top