pp09

Jak ošetřit odřené koleno nebo krvácení z nosu si zkusily děti z MŠ Herrmannova dne 24.9. 2018. Nápomocná jim k tomu byla děvčata ze třídy 4.A ZA. Děti byly nadšené, že si mohly zkusit první pomoc v praxi.
Mgr. Marcela Stojčevová

ALUMI

Každým rokem organizujeme na naší škole prezentaci projektu Do Německa na zkušenou, kdy se snažíme žákům zprostředkovat možnosti pracovních či studijních příležitostí v zahraničí. Někteří studenti VOŠ vyjíždějí do Berlína či Norimberku na praxi a z praxe se vracejí se zážitky a zkušenostmi, které mohou pak uplatňovat v dalším životě. Jednu z možností studia v zahraničí , podpořenou stipendiem , nabízí i DAAD.
DAAD je organizace udělující stipendia VŠ studentům, financuje vědecké pobyty a podporuje taktéž výměnné pobyty v oblasti akademické spolupráce. I já jsem se díky DAAD stipendia mohla v 90. letech zúčastnit semestrálního studia na Rheinische-Friedrich-Wilhems Universität v Bonnu a jsem moc ráda, že jsem tuto příležitost měla.
Jako bývalý DAAD stipendista jsem byla pozvána na setkání stipendistů/ Alumni do Prahy, které se konalo od 21. do 23. 9. 2018. DAAD ve spolupráci Humboldtovou nadací připravilo pro účastníky setkání v Praze pestrý program. Účastníci setkání byli lidé všech věkových skupin, šlo o bývalé stipendisty, kteří vyjeli do Německa studovat v kritických 60. letech nebo mladší generace, která se vrátila ze stipendijního pobytu teprve nedávno. Všichni měli jedno společné. Velmi rádi vzpomínají na studia v Německu a ze stipendia profitují dodnes, co se týče jazykových znalostí, odborných znalostí či kontaktů.
Náplní akce byly odborné workshopy z oblastí právní vědy, jazykovědy a jiných vědních oborů a diskuse s odborníky na různá témata. Přidanou hodnotou byla setkání lidí různých profesí a sdílení zážitků z pobytu v zahraničí či jiné spolupráce na mezinárodní úrovni. Lidé, kteří působí u Evropského soudního dvora v Lucemburku, v nadnárodních světových firmách či na různých evropských univerzitách, nejsou lidé, se kterými si člověk může často vyměňovat názory a diskutovat, o to více bylo pro mě toto DAAD setkání inspirativní. Všem těmto DAAD Alumni pomohla nastartovat jejich kariéru znalost němčiny a následné studium v Německu. Uvědomila jsem si znovu a stále zdůrazňuji žákům a studentům, jak důležitá je němčina pro budoucí povolání, pobyt v zahraničí člověka namíří správným směrem. Jsem ráda, že patřím k DAAD Alumni a přála bych studentům, aby také v budoucnosti zkusili studijní štěstí v zahraničí, opravdu se to vyplatí. Nemyslím si, že cílem studia v zahraničí je využít pracovní příležitosti v jiné zemi, faktem ovšem je, že pobyt v zahraničí přinese nejen jazykový a vědomostní profit, ale i nová přátelství, rozhled a zdravou sebejistotu (která by měla být doprovázena pokorou – i tomu se v zahraničí člověk možná naučí).
Zastávám názor, že by si němčina zasloužila více pozornosti v našem vzdělávacím systému. Studenti mají velké možnosti studia v německy mluvících zemích, německy mluvící země jsou našimi bezprostředními sousedy, vyjet tam a procvičit si jazyk není tak komplikované a je to blízko. Vždyť do Vídně je blíže než do Prahy! Angličtina je lingua franca dnešní doby, nicméně němčina je jazyk, který dává mladým lidem spoustu studijních a cestovatelských příležitostí. Krátce řečeno, Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Učte se německy, es lohnt sich!
Alena Pavelková / vyučující německého jazyka/

edisin1

Ve dnech 8. až 12. října 2018 hostí naše škola stážisty projektu Edison, kteří pocházejí téměř ze všech koutů naší planety, jako jsou Brazílie, Indie, Gruzie, Turecko a Srbsko.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéry.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

terezin2018

Dne 2. 10. 2018 navštívili žáci 3. ročníků Národní památník Terezín. Akci pořádal tým všeobecně vzdělávacích předmětů pod vedením vyučujících Hany Rajnohové
a Evy Vesecké. Na finační podpoře akce se významně podílela Terezínská iniciativa, která proplatila účastníkům dopravu a zajistila vzdělávací seminář.
Terezín dříve sloužil jako vojenská pevnost, ale během Protektorátu zde bylo židovské ghetto a Malá pevnost sloužila jako věznice.
V průběhu vzdělávacího semináře žáci besedovali v Muzeu ghetta o problematice diskriminace Židů, funkci ghetta, dozvěděli se mnoho zajímavých informací o životě v ghettu. Na závěr zhlédli dokumentární propagandistický film o „šťastném životě Židů v modelovém ghettu“ natočený Němci k příležitosti kontrolní návštěvy zástupců Červeného kříže.
Poté následovala prohlídka Velké pevnosti s průvodcem nejpůsobivějšími místy ghetta, při kterém se žáci seznámili s běžným chodem tábora a se životem Židů v něm. Zajímavostí jistě bylo, že mezi obyvatele ghetta patřili i takové osobnosti jako Arnošt Lustig, Pavel Haas ( bratr známého herce Huga Haase) nebo Karel Poláček.
Druhá část exkurze byla zaměřena na Malou pevnost, která sloužila jako věznice gestapa pro politické vězně. Vstupní brána s nápisem „ Arbeit macht frei ! “ nenechala nikoho na pochybách! Nelidské podmínky a kruté zacházení s lidmi jistě otřásly všemi zúčastněnými. Od roku 1940 do května 1945 prošlo Malou pevností 32 000 vězňů, byl zde vězněn pachatel atentátu na Františka Ferdinanda ď Este student Gavrilo Princip. Mezi nejslavnější osobnosti, které prošly Malou pevností, patřila i Milada Horáková, vězněná nacisty a poté v 50.letech popravena komunisty.
Terezínským ghettem prošlo na 155 000 židovských mužů, žen a dětí 35 národností, na 35 000 z nich zde zemřelo v důsledku stresu, hladu, nemocí a nelidského zacházení. Velká část ostatních – více než 60 000 osob byla poslána do vyhlazovacích táborů na Východě, ze kterých se jen 3 097 dožilo osvobození.
Vzdělávací seminář v Terezíně navázal na celou řadu vzdělávacích programů
o tématice holocaustu, které je na naší škole věnována mimořádná pozornost.

budova

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠz

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/2. diplomovaný zdravotnický záchranář
53-44-N/1. diplomovaný zubní technik
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra

Biližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

PP VB

Na první pomoc do naší školy přijeli 24. září páťáci ze Základní školy Masarykova ve Velké Bystřici.
Děti viděly a vyzkoušely si se studentkami 3. B ZA ošetření popálenin a krvácení, první pomoc při epileptickém záchvatu a kardiopulmonální resuscitaci. Zopakovaly si pohybovou soustavu a uložení vnitřních orgánů. Studenti 3. C NA páťáky poučili o zdravé výživě.
Žákům se první pomoc líbila a žačky 5. B Julinka Šmejkalová a Dorka Šmalcová nám poslaly poděkování:
„Jeli jsme do Olomouce na zdrávku,
cestou jsme uviděli Oktávku.
Když jsme vystoupili z vlaku,
byla nám zima jako z praku.
Jeli jsme přecpanou tramvají,
v tichosti a skoro potají.
Vystupujeme v chumlu lidí,
paní učitelka se po nás všech pídí,
počítá pořád dokola,
před námi zdravotnická škola.

Vázali jsme nohy, ruce
a podrželi si i srdce, ledviny a plíce,
části těla umělé,
bylo to hodně veselé!
Vázali jsme roušku na nos,
viděli jsme toho dost,
ukázky záchvatu a bolestí,
skončili jsme u kostí.

Domů jsme si odvezli moc zážitků
a všichni víme, co je k užitku.“

nástup do školy

Studenti třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář Kateřina Černochcová, Barbora Korhoňová, Michal Mádr a Lucie Mynářová v neděli 16. září 2018 reprezentovali školu na akci pořádanou nadací Bezpečná Olomouc - Bezpečná cesta do školy. Studenti oboru DZZ se této akce účastnili již popáté. Děti si pod jejich vedením mohly vyzkoušet poskytování první pomoci, především resuscitaci, a seznámit se s prací zdravotnických záchranářů.
Mgr. Růžena Vitásková, Ph.D., vedoucí studijní skupiny

budova

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/13/34/2005 dne 5. května 2005, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období do 31. prosince 2020.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

budova

Střední škola

Zahájení výuky – v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hod..
Výuka v pondělí 3. září 2018 probíhá první tři vyučovací hodiny – do 10.40 hod.


Vyšší odborná škola


Zápis do 1. ročníku vyšší odborné školy zdravotnické (všechny obory) – v pondělí 3. září 2018 v 10.00 hod. v aule.


Zápis do vyšších ročníků vyšší odborné školy zdravotnické (všechny obory) – v pondělí 3. září 2018 v 8.00 hod. v učebnách dle rozpisu.

 

Důležité informace pro žáky a studenty - omezení vstupů
do části prostor budovy „D“ a na školní dvůr

 

Z důvodu pokračující stavebních úprav šatního komplexu školy v budově „D“ je omezen vstup
do prostor nacházejících se pod tělocvičnou a přístup na část školního dvora.

Žáci a studenti jsou povinni:


a) Respektovat označení vstupů na staveniště bezpečnostními značkami a nápisy „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“.


b) Nevstupovat na školní dvůr brankou z ulice Hynaisova, dodržovat zákaz vstupu za oplocení staveniště.


c) Vchod do budovy „C“ ze školního dvora využívat pouze k přístupu do učeben v budově „C“, průchod do suterénních prostor budovy „D“ a průchod k tělocvičně je uzavřen.


d) Přístup do budovy „D“ brankou z ulice Hynaisova případně z budovy „C“ kolem studijního a informačního centra (druhým podlažím):


-  z provozu dočasně vyřazeny místnosti 037 (cvičná kuchyňka K1) a šatny u cvičné kuchyně, 046 (kabinet), 048 (učebna PSK), 131 (učebna PSK),


-  vstup do šaten v budově „D“ dveřmi č. 051 – kolem kabinetu tělesné výchovy (TEV) dolů k šatnám a zpět,


 - přístup k učebnám a laboratořím školy je zajištěn chodbou kolem kabinetu TEV č. 070 a nahoru schodištěm do 1. a 2. patra budovy „D“,


 - vstup do velké tělocvičny bude pouze chodbou kolem kabinetu TEV č. 070 dveřmi č. 135.


Respektujte, prosím, uvedené pokyny.


Předpokládané ukončení omezení přístupu do části budovy „D“ a na školní dvůr je 8. října 2018.


Omlouvám se za dočasná omezení.


Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top