budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání Vyšší odborné školy zdravotnické: 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent a 53-44-N/1. diplomovaný zubní technik pro školní rok 2019/2020, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠz.

 

olympAA

Minulý týden se na naší škole konala tradiční olympiáda v angličtině pro třetí a čtvrté ročníky. Generálka na maturitu, která se skládala z poslechu, porozumění čtenému textu a gramatické části, přilákala ty největší nadšence do angličtiny a 12. 2. 2019 se v ústní části utkali ti nejlepší.

Po velmi dobrých výkonech si první a druhou cenu rozdělily Michaela Fedurcová ze 3. C a Lenka Pospíšilíková ze 4. C, třetí místo nebylo uděleno. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme Nadačnímu fondu za příspěvek na poukázky pro vítěze.

Za vyučující anglického jazyka

Mgr. Zakuťanská a Mgr. Benešová

 

holokoust

25. ledna 2019 měli studentky a studenti 2. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Každoročně si totiž na naší škole připomínáme události, které by neměl pohřbít čas…
2. světová válka, plošné vyvražďování evropské židovské populace a dalších „nežádoucích“ skupin obyvatelstva, hrůzná realita koncentračních táborů…Projektový den nabídl studentům pohled na tuto problematiku opravdu z různých úhlů pohledu. Vydali jsme se společně po stopách historie.

V kapli naší školy proběhla úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Celý program si pro své mladší spolužáky připravily studentky 3. ročníku Hana Bocková a Petra Hesová.
Podělily se s přítomnými o své dojmy z exkurze do koncentračního tábora v Terezíně, které se v říjnu letošního školního roku zúčastnily. Silné emoce probouzí vždy také návštěva koncentračního tábora v polské Osvětimi…

Program následně pokračoval dalšími aktivitami, kterých se mohly jednotlivé pracovní skupiny účastnit v rámci celého pátečního dopoledne. Pro studenty již nejsou záhadou tzv. „kameny zmizelých“ zapuštěné do olomoucké dlažby, měli možnost vyslechnout autentické vzpomínky pamětníků, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech. Zjistili mnohé o životě židovské komunity v době druhé světové války, v realitě protektorátu (korespondence, deníky). Své představivosti i pocitům dali průchod při výrobě tematických výtvarných koláží.

Na svou minulost nesmíme zapomínat…
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů

holo1 holo2

program

PT ošetřovatelství a PT ošetřovatelské péče chystají pro žáky na poslední den výuky v 1. pololetí, na čtvrtek 31.1.2019, již čtvrtou žákovskou konferenci. Po novinkách v geriatrii, chirurgii a ortopedii se budeme v letošním roce věnovat pediatrii.
Věříme, že si žáci odnesou cenné poznatky.
Za organizační tým Mgr. Renata Hernová, vedoucí PT OSPE

Program konference

staze

Dne 4. 12. se uskutečnila pro studenty VOŠ studijního oboru všeobecná sestra prezentace možností praxe a stáže v zahraničí. Pobyt v zahraničí je vždy velkou zkušeností v rámci dalšího studia, a co se týče pracovní kariéry, představuje stáž či praxe velkou jazykovou a pracovní hodnotu.

Německo
Během studia na naší škole mají studenti možnosti zúčastnit se odborné třítýdenní praxe v zařízeních podnikatelské skupiny Victor´s. Od roku 2012 do nynější doby možnosti vyjet na praxi do Německa využilo 18 studentů, kteří absolvovali stáže v Norimberku nebo hlavním městě Berlíně. Možnost odborné praxe v zahraničí studenti hodnotí kladně a vždy se vrací s novými zkušenostmi a zážitky.

Do třetice všeho dobrého

Co takhle strávit léto v nádherném velkoměstě? Já jsem si další možnost vykonávat letní praxi v Berlíně samozřejmě nenechala ujít. Letos v červenci jsem strávila další 3 týdny v krásném domově pro seniory (Rezidence Ambiente) a opět jsem byla velmi spokojená. Personál už mě dobře zná, takže vztahy na pracovišti byly velmi přátelské. Kolegové mi pomáhali s náplní mé práce, ale i s jazykem. Po praxi jsem měla dostatek času na cestování a objevování krás německého hlavního města. Určitě všem studentům vřele doporučuji, je to úžasná zkušenost do života.

Martina Čalkovská – studentka 3. ročníku oboru VS

Itálie
Další přidanou hodnotou studia na naší škole jsou roční pracovní stáže, které mohou absolventi VOŠ oboru všeobecná zdravotní sestra vykonat v Evropském onkologickém institutu IEO v italském Miláně. Tato stáž je nejen příležitostí získat specializaci v ošetřovatelství onkologicky nemocných pacientů, zdokonalit se v italském jazyce a načerpat cenné pracovní zkušenosti z mezinárodního prostředí, kterým onkologický institut bezesporu je. Evropský onkologický institut IEO dále nabízí studentům VOŠ s dobrou znalostí italského jazyka možnost vykonat v Miláně odbornou praxi v průběhu studia. Pro studenty i absolventy jsou organizovány výlety, kulturní a sportovní akce a kurzy italského jazyka a konverzace.


Za PT CIJ Mgr. Alena Pavelková a Mgr. Martina Pračkeová

besidka1

Studenti 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a studentky 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaná dětská sestra si společně připravili vánoční besídku pro žáky a studenty naší školy.   Zazněly tradiční české a anglické koledy a známé vánoční písně, a to za hudebního doprovodu několika nástrojů. Předvánoční atmosféra  byla jedinečná, zpívala celá kaple. Tak opět příští rok!

 

Mgr. Alena Václavíková

 

Vánoční besídka ve školní kapli

 

Studenti 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaný zdravotnický záchranář a studentky 1. ročníku VOŠ oboru diplomovaná dětská sestra si společně připravili vánoční besídku pro žáky a sudenty naší školy.   Zazněly tradiční české a anglické koledy a známé vánoční písně, a to za hudebního doprovodu několika nástrojů. Předvánoční atmosféra  byla jedinečná, zpívala celá kaple. Tak opět příští rok!

 

Mgr. Alena Václavíková

 

budova2018

Ve školním roce 2019/2020 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/03 praktická sestra

53-44-M/03 asistent zubního technika

Bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci přijímací řízení SZŠ


Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka (pokud bude obor vzdělání a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení do 1. 9. 2019)

53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent

53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci přijímací řízení VOŠz.

mikulas2018

Ve čtvrtek 6. 12 a v pátek 7. 12.navštívilo osm žáků naší třídy s paní učitelkou Hernovou v rámci výchovného zaměstnání a praxe na Dětské klinice nemocné děti na všech odděleních DK FN Olomouc a zdravé děti v MŠ Ignátta Hermanna v Olomouci.
Obě akce se moc vydařily. Byla to pro nás cenná zkušenost.
Aleš Vaňous a Jan Příhoda - Mikulášové

stena

V adventním čase v rámci oslav 70. výročí vzniku zdravotnického školství v Olomouci se uskutečnil sportovní den školy. Tentokrát byly využity prostory Aplikačního centra BALUO při Fakultě tělesné kultury UP, které pro naše žáky poskytly vynikající podmínky, dále Klubu Koruna a velké tělocvičny školy. Žáci a žákyně si mohly vyzkoušet cvičení na trampolínkách (Koruna), dance aerobik (velká tělocvična školy), lezeckou stěnu, velkou trampolínu, cvičení na BOSU, Tabatu, TRX, Pilates, moderní posilovnu, dále si někteří zahráli turnaj v badmintonu nebo florbalu (velká tělocvična školy), někteří využili 25m bazén s vířivkou. U všech aktivit byli zkušení a milí lektoři nebo vyučující tělesné výchovy, kteří lekce vedli na vysoké úrovni. Celá akce byla žáky a žákyněmi velmi pozitivně hodnocena a už se těší na další podobnou sportovní akci.
Za PT TEV Alena Svozilová a Milena Hessová Polívková

Go to top