den evropy

Třída 2.A vás srdečně zve na Den Evropy v úterý 5. května od 10.00 do 16.00 na Horní náměstí. Přijďte nás navštívit do stánku Řecka, ochutnat řecké speciality a naučit se několik užitečných řeckých slovíček na prázdninové cesty.
Žáci 2.A ZA

první pomoc1

Dne 20.4. 2015 se uskutečnila na Střední zdravotnické škole E. Pöttinga akce „První pomoc pro děti z mateřských škol“, která byla zorganizována pro MŠ Domašov u Šternberka.
Zúčastnilo se jí čtrnáct dětí předškolního věku.
Každé dítě si prošlo čtyřmi stanovišti, kde na ně čekaly úkoly, týkající se první pomoci:
- krvácení z nosu
- opaření ruky
- bolest břicha
- odřené koleno
- poslech srdíčka
Poté, co si děti vyzkoušely poskytnout první pomoci na jednotlivých stanovištích, byly pasovány na malé doktory a doktorky.
Nakonec děti navštívily učebnu péče o nemocné, kde obdivovaly modely dospělých nemocných a miminek.
Dětem se akce jistě líbila, byly aktivní a rychle si osvojily základy první pomoci.
Mgr. Marcela Stojčevová
vedoucí akce

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje: 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Výsledková listina - obor AZT

Výsledková listina - obor ZA

Výsledky Cermat

Informace pro nepřijaté uchazeče

Informace pro nepřijaté

Vzor odvolání AZT

Vzor odvolání ZA

Informace pro přijaté uchazeče

Informace pro přijaté

Pozvánka na schůzku

Formulář - návratka

OLOMOUC

14. a 15. dubna 2015 měli studentky a studenti 1. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Jejím cílem je představit žákům město, v němž se možná narodili, kde studují, pracují, tráví volný čas…Ale znají také jeho minulost, slavné osobnosti, roli, kterou hrálo naše město v dějinách? Vždyť Olomouc patří mezi nejvýznamnější historická a kulturní centra střední Evropy. Světově proslulá edice turistických průvodců Lonely Planet umístila v roce 2013 Olomouc na seznam deseti skrytých pokladů Evropy, tedy nejkrásnějších míst, která nesmíte minout. Vydali jsme se tedy společně po stopách historie…

14. dubna proběhla v aule naší školy úvodní beseda spojená s filmovou projekcí.
Základní informace o vzniku a minulosti města si pro své mladší spolužáky připravily studentky 3.B ZA Kristýna Linhartová a Monika Zavřelová.

15. dubna pokračoval program aktivitami přímo „v terénu“. Jednotlivé skupiny žáků se za pomoci map a pod vedením vyučujících humanitních předmětů pohybovaly historickým centrem města, plnily úkoly obsažené v pracovních listech, navštěvovaly nejvýznamnější památky. Závěrečným bodem programu byl výstup na radniční věž, ze které měl každý možnost prohlédnout si centrum města netradičně, z ptačí perspektivy.
Pohodovou atmosféru celého dne podpořilo teplé slunečné jarní počasí.

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.
(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

prales2

Dne 6.5.2015 se koná v aule SZŠ a VOŠz a Jazykové školy s právem SJZ Olomouc prezentace s cílem přiblížit studentům, žákům, pedagogům a veřejnosti úsilí dvou Čechů, kterým se povedlo na Sumatře zachránit 38 ha deštného pralesa.
Pořádá : PharmDr Anthoula Sipekiová a Mgr. Hana Špilková

zid1

16. dubna se při příležitosti Dne vzpomínání na oběti holocaustu zúčastnili žáci naší školy veřejného čtení jmen olomouckých občanů, kteří byli zavražděni v koncentračních táborech.
Cílem akce bylo připomenout židovské a romské oběti nacistické perzekuce a podpořit diskusi o současném stavu lidských práv. Veřejné čtení se konalo v sedmi městech České republiky, v Olomouci na Horním náměstí ji zorganizovala Židovská obec Olomouc již po druhé.

Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

matematika

Dne 14. dubna 2015 se na naší škole konala za účasti zdravotnických škol z Ostravy, Karviné, Opavy, Frýdku-Místku, Karlových Varů, Zlína a Olomouce matematická soutěž pro žáky všech studijních oborů. Soutěže se zúčastnilo celkem 42 žáků, kteří startovali ve čtyřech kategoriích.
Součástí programu byla i krátká procházka historickou Olomoucí, prohlídka radnice a výstup na radniční věž.
Vítězové jednotlivých kategorií jsou Barbora Kopřivová ze Zlína, Anna Molová z Karlových Varů, Frederik Volný a Michal Žyla z Karviné. Velmi dobře se dařilo i našim žákům. Na druhém místě se umístila Eva Holoubková z 3. D LA a třetí příčku obsadila její spolužačka Irena Foretová. Srdečně blahopřejeme a děkujeme i ostatním zúčastněným.
Poděkování patří všem organizátorům. Děkujeme také sponzorům naší soutěže - Nadačnímu fondu E. Pöttinga v Olomouci, který daroval poukázky, městu Olomouc, naší škole a firmě BOW, s r.o. za drobné upomínkové předměty pro všechny soutěžící.
za PT MAT RNDr. Ivana Hovorková

somatologie1

9. dubna 2015 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc osmý somatologický den pro žáky prvních ročníků zdravotnických asistentů a laboratorních asistentů. Zúčastnilo se osmnáct žáků v sedmi družstvech z Olomouce, dvě žákyně SZŠ Prostějov, šest žákyň ze SZŠ Šumperk a v letošním roce nově i jedna žákyně ze SZŠ Hranice. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev; soustava dýchací; ústrojí sluchové; ústrojí zrakové, soustava trávicí; soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila sedmičlenná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena studentské poroty: Malá Hana a Mangoltová Pavlína – zrakové ústrojí (Šumperk)
Cena publika: Pajerová Pavlína a Havlíčková Natálie – sluchové ústrojí (Šumperk)
Cena za nejlepší prezentaci 1. A ZA: Brázdová Jana a Kuželová Veronika - srdce
Cena za nejlepší prezentaci 1. B ZA: Tajmrová Michaela a Kobolka Jan – GIT, játra
Cena za nejlepší prezentaci 1. D LA: Doležalová Petra a Skřipská Patricie - mozek
Cena za nejlepší prezentaci SZŠ Hranice: Drozdová Sára – ženské pohlavní ústrojí
Cena za nejlepší prezentaci SZŠ Šumperk: Malá Hana a Mangoltová Pavlína – zrakové ústrojí
Cena za nejlepší prezentaci SZŠ Prostějov: Augustinová Aneta – dýchací systém
Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu (Mgr. E. Hejnarové, Mgr. Spáčilové a Mgr. Přikrylové), soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu za hodnotné ceny pro vítězná družstva.

V Olomouci 9. 4. 2015 za předmětový tým SOM a ETI Mgr. L. Slezáková, Ph.D.

den zachranare1

Oborová komise Diplomovaný zdravotnický záchranář při Střední zdravotnická škole a Vyšší odborná škole zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc uspořádala dne 1. dubna 2015 již pátý, jubilejní  ročník Den záchranáře.

Studenti prvního a třetího ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář v rámci prezentace svého oboru připravili pro své kolegy a kolegyně z oboru Diplomovaná všeobecná sestra prožitkové cvičení své práce.  Celá akce proběhla formou soutěže, kdy si zúčastěnění studenti mohli procvičit poskytování první  pomoci v mimořádných situacích – překotný porod, ošetření střelného poranění, ošetření popálenin,masivní krvácení při poranění krku, resuscitace dítěte a dospělého, postup při otravě CO a organizace první pomoci při hromadném neštěstí.

Celá akce byla věnovaná 120. výročí otevření Ústavu hraběte Pötinga.

Go to top