ples3

Nadační fond Emanuela Pöttinga srdečně zve všechny na Maturitní ples spojený se stužkováním žáků 4. ročníků, který  se koná v sobotu 7. března 2015 od 19.00 hod. na výstavišti Flora pavilon A.

 

recitace2

25. února 2015 se v kapli školy soutěžilo v recitování poezie i prózy. V kapli zazněli nejen Seifert, Nezval, ale i Nohavica a Plíhal. 

V kategorii poezie se o první místo podělili Michal Trlica a Tomáš Gagyor. Druhou příčku obsadili Tomáš Krejčí a Patricie Skřipská, třetí byli Radim Třetina s Kristýnou Kopřivovou.
V kategorii próza uspěla Nikola Malenková druhým místem a na třetí příčku se postavily Eliška Krejčí a Marcela Kodlová.
Výběr byl různorodý. Zazněly verše Seiferta, Nezvala, Ortena, ale i písničkářů Plíhala a Nohavici. Nesmíme zapomenout na vlastní autorskou tvorbu Pavlíny Krvačné a Barbory Vrobelové, kterou velmi podporujeme.
Příjemnou atmosféru s verši i prózou doplnili hudebním vystoupením naši studenti Tomáš Krejčí, Magdaléna Pospíšilová za klavírního doprovodu Pavlíny Bukvové.
V prostorách krásné historické kaple jsme tak strávili příjemný půlden.
Do celostátního kola v Opavě 19. března 2015 posíláme Nikolu Malenkovou, Tomáše Trlicu a Tomáše Gagyora.

Za předmětový tým CJL Mgr. Helena Kolečkářová

budovaStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc v rámci průzkumu trhu vyzývá opakovaně dodavatele k podání nabídky na veřejné zakázky malého rozsahu pro projekt:

Cizojazyčná komunikace pro hospodářskou praxi

 

 

Výzva

Příloha č. 1 - Technické specifikace

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Kupní smlouva

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení

Příloha č. 5 - Rozpis nabídkové ceny

Dodatečná informace

holocaust3Dne 29. ledna 2015 proběhl pro žáky 2. ročníků střední školy vzdělávací program věnovaný problematice holocaustu, kterým jsme si připomněli Mezinárodní den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. leden – den, kdy byl v roce 1945 osvobozen největší německý vyhlazovací tábor Auschwitz – Osvětim.

Tato zajímavá vzdělávací akce je součástí mnoha aktivit s tematikou holocaustu, které se na SZŠ
a VOŠ E. Pöttinga a JŠ s právem SJZ v Olomouci uskutečňují, např. vzdělávací exkurze do Osvětimi a
Terezína, besedy, výstavy apod.
Projektový den uvedly žákyně 3. ročníku motivační prezentací o koncentračním táboře Osvětim, který samy navštívily v říjnu 2014 v rámci školní vzdělávací exkurze. Své poznatky a zážitky představily mladším spolužákům velmi emotivní prezentací, obsahující dobové dokumentární fotografie z Osvětimi.
Poté byli žáci rozděleni do čtyř skupin podle tříd a na každém stanovišti byly pro žáky připraveny bloky workshopů.
Nejlepším způsobem, jak žákům přiblížit pojem holocaust, je ukázat osudy konkrétních osob. Žáci proto zhlédli příběh Evy Erbenové - Z Terezína do Izraele, svědectví, které zachycuje životní příběh ženy, která přežila utrpení v koncentračních táborech. Podobně se s osudy pronásledovaných Židů seznámili i v aktivitě věnované olomouckým „Stolpersteine“. Prostřednictvím tabletů se mohli žáci připojit na stránky Olomoucké židovské obce, která na mapě Olomouce přesně zaznamenává umístění „kamenů zmizelých“ i příběhy některých občanů.
Další část byla věnována židovskému náboženství – judaismu. Všechny aktivity byly doplněny pracovními listy pro žáky, kteří získávali informace pro splnění zadaných úkolů z internetu, filmů, knih, výukových map apod.
V posledním workshopu s názvem Vyprávějte příběh holocaustu v šesti fotografiích měli žáci vybrat ze série dobových fotografií šest obrázků, které by dle jejich názoru nejlépe vyjadřovaly, co je holocaust, a poté vytvořili plakát. Ten prezentovali spolužákům a vysvětlili koncepci své skupiny.
Všechny aktivity se setkaly s velkým ohlasem, žáci celou akci hodnotili velmi pozitivně.
Poděkování patří všem vyučujícím předmětového týmu OBN-DEJ, kteří workshopy pro žáky připravili, ale také žákům za jejich aktivní a vstřícný přístup k tomuto náročnému tématu.
Věříme, že projektový den přispěl k doplnění a rozšíření vědomostí našich žáků o tematice šoa, ale i k poznání, že jakýkoliv projev diskriminace je v každé době velmi nebezpečný.
„Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.“ – George Santayana

Hana Rajnohová, vyučující OBN

 PP3

Dne 16. 2. 2015 se v naší škole uskutečnila akce „První pomoc pro děti z mateřských škol“, která byla zorganizována pro MŠ Holečkova v Olomouci.
Zúčastnilo se čtrnáct dětí předškolního věku.
Každé dítě si prošlo čtyřmi stanovišti, kde byly pro ně připravené úkoly, týkající se první pomoci:

  • krvácení z nosu
  • opaření ruky
  • bolest břicha
  • odřené koleno

Poslední stanoviště bylo věnováno tematice péče o zoubky.
Poté, co si děti vyzkoušely poskytnutí první pomoci na jednotlivých stanovištích, byly pasovány na malé doktory a doktorky.
Nakonec „malí lékaři“ navštívili učebnu péče o nemocné, kde obdivovali velké modely miminek i dospělých nemocných.
Dětem se akce líbila. Byly aktivní a rychle si osvojily základy první pomoci.

Mgr. Marcela Stojčevová
vedoucí akce

AK Výstava MDO 2015 V ledu

Výstavu fotografií V ledu si můžete prohlédnout ve foyer Moravského divadla v Olomouci do 28. února 2015. Z fotografií Aleny Kopecké, učitelky naší školy, vyzařuje klid a harmonie.Vernisáž zahájí 4. února 2015 v 17 hodin ředitel Moravského divadla v Olomouci Pavel Hekela.

budova

Ředitel SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a JŠ s právem SJZ Olomouc vyhlašuje pro školní rok 2015/16  kritéria přijímacího řízení na obor 53-41-M/01 zdravotnický asistent, denní čtyřleté studium pro absolventy základních škol a obor  53-44-M/03 asistent zubního technika, denní čtyřleté studium pro absolventy základních škol.

DOWNLOAD   Kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků na obor 53-41-M/01 zdravotnický asistent

DOWNLOAD   Kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků na obor 53-44-M/03  asistent zubního technika

 

Veškeré informace týkající se přijímacího řízení naleznete v sekci SZŠ>Přijímací řízení SZŠ

 

V Olomouci dne 29. 1. 2015

Mgr. Pavel Skula, ředitel školy

beseda

Zveme všechny zájemce na přednášku spojenou s besedou na téma: Alergeny v potravinách a jejich značení v praxi. Přednáška se koná 18.2.2015 v 17 hodin v kapli školy SZŠ a VOŠz E. P. a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Olomouc. Přednášející je Bc. Daniela Zedníková DiS., RNT. Akce je určena pro širokou i odbornou veřejnost.

Bližší informace najdete  pozvánce. Jste srdečně zváni.

Pozvánka

 

Foto studenti zdravky ortopedie2

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc zve všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 10. 1. 2015 od 9.00 do 12.00 hodin.
Přijďte si prohlédnout prostory a vybavení školy, setkat se s vyučujícími a získat informace o studijních oborech. V učebně první pomoci si můžete prakticky vyzkoušet resuscitaci dospělého, dítěte a kojence na počítačových modelech.  Při návštěvě laboratoří oboru laboratorní asistent mají návštěvníci možnost pozorovat v mikroskopu složení tělních tekutin. Žáci oboru nutriční asistent seznámí zájemce s výživovými hodnotami potravin a poradí při sestavení jídelníčku podle zásad zdravé výživy. Nabídnou také zdravější varianty slaných i sladkých sušenek z vlastní produkce. V rámci prezentace oboru asistent zubního technika bude zpřístupněna školní zubní laboratoř - zájemci si mohou vyzkoušet modelaci jednotlivých zubů a správné přenesení anatomického tvaru podle dodané předlohy, mohou si také zkusit nakreslit obrysové linie či plastické obrázky zubů. Návštěvníci si mohou vlastnoručně „osahat“ různé modelovací nástroje a modelovací materiály používané v dentálním průmyslu a  prohlédnout si celé zařízení i přístrojové vybavení zubních laboratoří.
Na vyšší odborné škole budou prezentovány obory diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný zubní technik.

V 10.00 hod. se koná v aule beseda s ředitelem školy, výchovným a kariérovým poradcem a školním metodikem prevence.

Go to top