frankova

Žáci naší školy navštívili v druhé polovině března výstavu o životě Anny Frankové, kterou zorganizovala ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze Vědecká knihovna v Olomouci.
Jednalo se o českou verzi mezinárodní putovní výstavy Nadace Anny Frankové v Amsterodamu.
Žáci se seznámili s osudy Anny Frankové a její rodiny, ale také s historickými událostmi 30.
a 40. let minulého století, vzdělávací aktivity byly podpořeny pracovními listy a promítáním krátkého výukového filmu.
Tato akce doplnila celý soubor aktivit naší školy, které se zaměřují na tematiku holocaustu, diskriminace a problematiku lidských práv.

Za PT OBN, DEJ Hana Rajnohová

PISA 2

Ve dnech 24. 3. a 25. 3. 2015 se vybraní žáci 1. ročníků zúčastnili hlavního sběru dat v rámci mezinárodního projektu PISA 2015.
Na naší škole bylo testováno 42 žáků, kteří vyplnili dva šedesátiminutové testy a žákovský dotazník, jehož délka byla stanovena na 45 minut. Šetření PISA 2015 bylo zaměřeno na zjištění úrovně čtenářské, matematické a zejména přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků, dále mapuje míru připravenosti žáků pro život v dospělosti.
Počítačový test zadávaly RNDr. Ivana Hovorková (metodik ICT) a pracovnice České školní inspekce Mgr. Hana Mikulková Skalická.
Elektronické dotazníky budou také vyplňovat učitelé testovaných žáků a ředitel školy.
Význam šetření PISA spočívá ve využití výstupů
• jako informací o připravenosti českých žáků pro další vzdělávání či pro vstup na pracovní trh;
• pro identifikaci oblastí pro zlepšení, které by měly být v centru pozornosti škol a tvůrců školské politiky;
• pro srovnání výsledků žáků a vzdělávacího prostředí různých zemí.
Účast žáků i učitelů naší školy je pro úspěšný sběr dat šetření PISA v České republice velmi důležitá.
Národní centrum PISA děkuje všem zúčastněným za jejich odpovědný přístup k vyplnění testových úloh, žákovského, učitelského či školního dotazníku.

Mgr. Šárka Opravilová
školní koordinátor PISA 2015

KLINIKA

24. 3. 2015 se konalo školní kolo soutěže z klinické propedeutiky. Žáci druhých ročníků oboru zdravotnický asistent prezentovali své práce na téma vyšetřovací metody. Všechny práce byly zdařilé, ale porota se nakonec po delší poradě shodla na následujícím pořadí:
1. místo: Anežka Salátová, 2. A ZA – Angiografie
2. místo: Kateřina Bláhová, 2. B ZA - Ultrazvuk v gynekologii
3. místo: Marie Pešková, 2. C ZA – Gastroskopie
4. místo: Michaela Kulhánková a Veronika Malínková, 2. C ZA – Ultrazvuk břicha
Oceněným gratulujeme, všem dalším soutěžícím děkujeme za účast.
Žákyně, které obhájily první dvě místa, postupují do regionálního kola na SZŠ Šumperk. Přejeme hodně štěstí !
PT OSE a KPN také děkuje Nadačnímu fondu za sladké odměny pro soutěžící.

Za PT OSE a KPN zapsala Mgr. P. Kaduchová a Mgr. D. Kučerková

prvni pomoc2

Dne 16.3. 2015 se uskutečnila na naší škole akce „První pomoc pro děti z mateřských škol“, která byla zorganizována pro MŠ Jílová v Olomouci.
Celkem se zúčastnilo této akce 19 dětí předškolního věku.
Každé dítě si prošlo čtyřmi stanovišti, kde byly pro ně nachystané úkoly, týkající se první pomoci:
- krvácení z nosu
- opaření ruky
- bolest břicha
- odřené koleno
Poslední stanoviště bylo věnováno tématice péče o zoubky.
Po vyzkoušení si poskytnutí první pomoci na jednotlivých stanovištích byly děti pasovány na malé doktory a malé doktorky.
V závěru celé akce děti navštívily učebnu péče o nemocné, kde obdivovaly velké modely dospělých nemocných a miminka.
Dětem se tato akce velmi líbila, byly aktivní, velmi rychle si osvojily základy první pomoci.

Mgr. Marcela Stojčevová
vedoucí akce

PRVNI POMOC1

Střední zdravotnická škola v Olomouci pořádá pro děti prvního stupně základních škol dvě zábavné hodiny první pomoci.
Dne 10. března 2015 proběhla lekce první pomoci pro žáky ze ZŠ Přichystalova. Děti se naučily, jak správně ošetřit krvácení, popáleniny, odřeniny a poskytnutí první pomoci při bolestech břicha. Vyzkoušely také fonendoskopy. Slyšely srdce a zvuky při polykání. Odměnou získaly diplom (a lízátko).
Z naší školy odcházely s dobrou náladou a s úsměvem
Adriana Bališová a Pavlína Kubíčková, žákyně 4. C ZA

MATEMATIKA

Dne 18.3.2015 proběhlo školní kolo matematické soutěže, které se zúčastnilo celkem 47 žáků. Bojovalo se ve dvou kategoriích. V kategorii 1. - 2. ročník startovalo 27 žáků a v kategorii 3. ročník 20 žáků.
Pořadí oceněných žáků
Kategorie 1. -2. ročník
1. místo: Nikola Kopečná
2. místo: Radek Matoušek
3. místo: Kateřina Bláhová

Kategorie 3. ročník
1. místo: Irena Foretová
2. místo: Eva Holoubková
3. místo: Gabriela Polívková

Oceněným řešitelům gratulujeme, všem dalším soutěžícím děkujeme za účast. Vítězům přejeme hodně štěstí v regionální matematické soutěži, kterou letos pořádá naše škola.
Poděkování patří sponzoru naší soutěže – Nadačnímu fondu E. Pöttinga v Olomouci.

Předmětový tým MAT, FYZ, IKT


pisa obrNaše škola byla vybrána pro hlavní sběr dat mezinárodního projektu PISA 2015, který proběhne v období od 23. března do 17. dubna letošního roku ve více jak 70 zemích světa. Šetření se zúčastníme spolu s dalšími 358 školami z celé České republiky.
Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření projektu OECD PISA probíhají ve tříletých cyklech a jsou zaměřena na zjišťování

  • úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků;
  • připravenosti žáků pro život v dospělosti;
  • informací o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

V České republice šetření PISA realizuje oddělení zjišťování výsledků vzdělávání České školní inspekce. V současném šestém cyklu vzdělávacího projektu bude největší pozornost věnována přírodovědné gramotnosti a týmovému řešení problémů. Oproti předchozím cyklům budou všichni žáci testováni na počítačích.
Projekt je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů.

nemcina1

Dne 20.2.2015 předmětový tým německého jazyka uspořádal soutěž v německém jazyce pro žáky 3. a 4. ročníků, kteří se učí německý jazyk jako druhý cizí jazyk. Žáci pracovali ve skupinách, řešili společně vědomostní a jazykové otázky.
Chválíme všechny zúčastněné žáky, všichni pracovali odhodlaně a se zájmem. Pokud budou mít žáci zájem, organizátoři jsou připraveni obdobnou soutěž uspořádat i v příštím školním roce.
Nejlepší z žáků obdrželi diplomy a odměny, které uhradil Nadační fond naší školy. Děkujeme.
Výsledky soutěže:
1. místo: žáci 3. D LA - Michal Trlica, Jana Gajdošová, Lenka Hájková
2. místo: žáci 3. D LA – Lucie Mynářová, Irena Foretová, Jana Dvořáková
3. místo: žáci 4. A ZA – Eliška Zajíčková, Gabriela Tilcerová, Filip Slimařík

Gratulujeme!

Za PT NEJ

Alena Pavelková
Hana Grulichová

psycholog

24. 2. 2015 proběhl 11. ročník psychologické olympiády. Téma letošního ročníku znělo ,,Jak si navzájem lépe porozumíme“.
Akce proběhla v kapli školy a do soutěže se zapojily studentky 3. ročníků.

Výsledky
1. místo Monika Běhalová
2. místo Monika Zavřelová
3. místo Kristýna Mikulková
Cenu žákovské poroty získala Monika Běhalová
Studentky, které obhájily první tři místa, postupují do regionálního kola.


Předmětový tým psychologie
Mgr. Eva Hejnarová

Go to top