osmicky

Asi před dvěma týdny jsme v hodině dějepisu dostali za úkol ve skupinkách zpracovat projekty na téma "osmičková data". Na výběr jsme měli například "vznik ČSR 1918", "sametová revoluce 1989", "Mnichovská dohoda 1938", "Pražské jaro 1968" a další.
Naše skupina si vybrala téma sametová revoluce. Osobně si myslím, že všem skupinám se jejich projekty opravdu povedly. Nejvíce zdařilé, co se týče prezentace, byly ovšem projekty na téma Mnichovská dohoda. Každý se do práce nějakým způsobem zapojil. Tento typ úkolu se mi opravdu líbil, především proto, že jsme museli spolupracovat.
Eliška Peňašková, 1. A ZA

pp20182

Kdo? Žáci 4. A a 4. B ze ZŠ Heyrovského a studenti 3. B ZA a 3. C NA
Co? První pomoc při zlomeninách končetin a luxacích. Ošetření krvácení a popálenin. Kardiopulmonální resuscitace. První pomoc při epileptickém záchvatu. Přivolání pomoci. Poslech srdce. Pyramida výživy.
Kdy? 8. října
Kde? V kapli naší školy
Jak? Jirka okomentoval KPR: „Ta masáž srdce je veliká dřina. Asi bych nevydržel ani 5 minut.“
Viki nám sdělila zážitek s poraněním nohy: „Já jsem měla zvrtnutý kotník, moc mě to bolelo. Maminka mi nohu zavázala. Teď už vím, že mi ji máma musí příště i chladit a dat na polštářek.“
Holčičky ve skupince celou první pomoc zhodnotily: „ Nejlepší bylo stanoviště, kde jsme masírovaly srdce. Pak nás bavilo vázání popálené ruky a poslouchání srdíčka. Jako boxerky jsme si připadaly se zavázaným nosem. Nám se u vás líbilo, máte pěknou školu.“

santovka1

Dne 4.10.2018 uspořádala Fakultní nemocnice Olomouc v obchodní galerii Šantovka akci s názvem Den prevence. Návštěvníci měli možnost získat informace z různých oblastí péče o zdraví v době od 10 do 17h. K dispozici jim byly edukační sestry a další zdravotníci celkem z 15 zastoupených klinik a oddělení. Nechybělo ani zastoupení Oddělení léčebné výživy, kde vypomáhaly žákyně 3.CNA - Fišnarová Simona, Kortlová Lucie, Tomanová Monika a Procházková Viktorie. Naše žákyně asistovaly nutričním terapeutkám, pomáhaly s měřením na přístroji InBody S10 a poskytovaly informace z oblasti zdravé výživy. Třída 3.CNA vytvořila i názornou ukázku obsahu cukru v nápojích.
Celá akce byla kladně hodnocena nejen veřejností, ale i personálem, který se na prezentaci podílel.
Další akci v obchodní galerii Šantovka bude nemocnice pořádat 15.11.2018 v rámci Světového dne STOP dekubitům.

Mgr. Renáta Pavlusová, DiS.

pp09

Jak ošetřit odřené koleno nebo krvácení z nosu si zkusily děti z MŠ Herrmannova dne 24.9. 2018. Nápomocná jim k tomu byla děvčata ze třídy 4.A ZA. Děti byly nadšené, že si mohly zkusit první pomoc v praxi.
Mgr. Marcela Stojčevová

ALUMI

Každým rokem organizujeme na naší škole prezentaci projektu Do Německa na zkušenou, kdy se snažíme žákům zprostředkovat možnosti pracovních či studijních příležitostí v zahraničí. Někteří studenti VOŠ vyjíždějí do Berlína či Norimberku na praxi a z praxe se vracejí se zážitky a zkušenostmi, které mohou pak uplatňovat v dalším životě. Jednu z možností studia v zahraničí , podpořenou stipendiem , nabízí i DAAD.
DAAD je organizace udělující stipendia VŠ studentům, financuje vědecké pobyty a podporuje taktéž výměnné pobyty v oblasti akademické spolupráce. I já jsem se díky DAAD stipendia mohla v 90. letech zúčastnit semestrálního studia na Rheinische-Friedrich-Wilhems Universität v Bonnu a jsem moc ráda, že jsem tuto příležitost měla.
Jako bývalý DAAD stipendista jsem byla pozvána na setkání stipendistů/ Alumni do Prahy, které se konalo od 21. do 23. 9. 2018. DAAD ve spolupráci Humboldtovou nadací připravilo pro účastníky setkání v Praze pestrý program. Účastníci setkání byli lidé všech věkových skupin, šlo o bývalé stipendisty, kteří vyjeli do Německa studovat v kritických 60. letech nebo mladší generace, která se vrátila ze stipendijního pobytu teprve nedávno. Všichni měli jedno společné. Velmi rádi vzpomínají na studia v Německu a ze stipendia profitují dodnes, co se týče jazykových znalostí, odborných znalostí či kontaktů.
Náplní akce byly odborné workshopy z oblastí právní vědy, jazykovědy a jiných vědních oborů a diskuse s odborníky na různá témata. Přidanou hodnotou byla setkání lidí různých profesí a sdílení zážitků z pobytu v zahraničí či jiné spolupráce na mezinárodní úrovni. Lidé, kteří působí u Evropského soudního dvora v Lucemburku, v nadnárodních světových firmách či na různých evropských univerzitách, nejsou lidé, se kterými si člověk může často vyměňovat názory a diskutovat, o to více bylo pro mě toto DAAD setkání inspirativní. Všem těmto DAAD Alumni pomohla nastartovat jejich kariéru znalost němčiny a následné studium v Německu. Uvědomila jsem si znovu a stále zdůrazňuji žákům a studentům, jak důležitá je němčina pro budoucí povolání, pobyt v zahraničí člověka namíří správným směrem. Jsem ráda, že patřím k DAAD Alumni a přála bych studentům, aby také v budoucnosti zkusili studijní štěstí v zahraničí, opravdu se to vyplatí. Nemyslím si, že cílem studia v zahraničí je využít pracovní příležitosti v jiné zemi, faktem ovšem je, že pobyt v zahraničí přinese nejen jazykový a vědomostní profit, ale i nová přátelství, rozhled a zdravou sebejistotu (která by měla být doprovázena pokorou – i tomu se v zahraničí člověk možná naučí).
Zastávám názor, že by si němčina zasloužila více pozornosti v našem vzdělávacím systému. Studenti mají velké možnosti studia v německy mluvících zemích, německy mluvící země jsou našimi bezprostředními sousedy, vyjet tam a procvičit si jazyk není tak komplikované a je to blízko. Vždyť do Vídně je blíže než do Prahy! Angličtina je lingua franca dnešní doby, nicméně němčina je jazyk, který dává mladým lidem spoustu studijních a cestovatelských příležitostí. Krátce řečeno, Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Učte se německy, es lohnt sich!
Alena Pavelková / vyučující německého jazyka/

edisin1

Ve dnech 8. až 12. října 2018 hostí naše škola stážisty projektu Edison, kteří pocházejí téměř ze všech koutů naší planety, jako jsou Brazílie, Indie, Gruzie, Turecko a Srbsko.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéry.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

terezin2018

Dne 2. 10. 2018 navštívili žáci 3. ročníků Národní památník Terezín. Akci pořádal tým všeobecně vzdělávacích předmětů pod vedením vyučujících Hany Rajnohové
a Evy Vesecké. Na finační podpoře akce se významně podílela Terezínská iniciativa, která proplatila účastníkům dopravu a zajistila vzdělávací seminář.
Terezín dříve sloužil jako vojenská pevnost, ale během Protektorátu zde bylo židovské ghetto a Malá pevnost sloužila jako věznice.
V průběhu vzdělávacího semináře žáci besedovali v Muzeu ghetta o problematice diskriminace Židů, funkci ghetta, dozvěděli se mnoho zajímavých informací o životě v ghettu. Na závěr zhlédli dokumentární propagandistický film o „šťastném životě Židů v modelovém ghettu“ natočený Němci k příležitosti kontrolní návštěvy zástupců Červeného kříže.
Poté následovala prohlídka Velké pevnosti s průvodcem nejpůsobivějšími místy ghetta, při kterém se žáci seznámili s běžným chodem tábora a se životem Židů v něm. Zajímavostí jistě bylo, že mezi obyvatele ghetta patřili i takové osobnosti jako Arnošt Lustig, Pavel Haas ( bratr známého herce Huga Haase) nebo Karel Poláček.
Druhá část exkurze byla zaměřena na Malou pevnost, která sloužila jako věznice gestapa pro politické vězně. Vstupní brána s nápisem „ Arbeit macht frei ! “ nenechala nikoho na pochybách! Nelidské podmínky a kruté zacházení s lidmi jistě otřásly všemi zúčastněnými. Od roku 1940 do května 1945 prošlo Malou pevností 32 000 vězňů, byl zde vězněn pachatel atentátu na Františka Ferdinanda ď Este student Gavrilo Princip. Mezi nejslavnější osobnosti, které prošly Malou pevností, patřila i Milada Horáková, vězněná nacisty a poté v 50.letech popravena komunisty.
Terezínským ghettem prošlo na 155 000 židovských mužů, žen a dětí 35 národností, na 35 000 z nich zde zemřelo v důsledku stresu, hladu, nemocí a nelidského zacházení. Velká část ostatních – více než 60 000 osob byla poslána do vyhlazovacích táborů na Východě, ze kterých se jen 3 097 dožilo osvobození.
Vzdělávací seminář v Terezíně navázal na celou řadu vzdělávacích programů
o tématice holocaustu, které je na naší škole věnována mimořádná pozornost.

budova

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení na VOŠz

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obory:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/2. diplomovaný zdravotnický záchranář
53-44-N/1. diplomovaný zubní technik
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra

Biližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

PP VB

Na první pomoc do naší školy přijeli 24. září páťáci ze Základní školy Masarykova ve Velké Bystřici.
Děti viděly a vyzkoušely si se studentkami 3. B ZA ošetření popálenin a krvácení, první pomoc při epileptickém záchvatu a kardiopulmonální resuscitaci. Zopakovaly si pohybovou soustavu a uložení vnitřních orgánů. Studenti 3. C NA páťáky poučili o zdravé výživě.
Žákům se první pomoc líbila a žačky 5. B Julinka Šmejkalová a Dorka Šmalcová nám poslaly poděkování:
„Jeli jsme do Olomouce na zdrávku,
cestou jsme uviděli Oktávku.
Když jsme vystoupili z vlaku,
byla nám zima jako z praku.
Jeli jsme přecpanou tramvají,
v tichosti a skoro potají.
Vystupujeme v chumlu lidí,
paní učitelka se po nás všech pídí,
počítá pořád dokola,
před námi zdravotnická škola.

Vázali jsme nohy, ruce
a podrželi si i srdce, ledviny a plíce,
části těla umělé,
bylo to hodně veselé!
Vázali jsme roušku na nos,
viděli jsme toho dost,
ukázky záchvatu a bolestí,
skončili jsme u kostí.

Domů jsme si odvezli moc zážitků
a všichni víme, co je k užitku.“

Go to top