budova nova

 

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


Výsledková listina – obor zdravotnický asistent
Výsledková listina – obor laboratorní asistent
Výsledková listina – obor nutriční asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté
Vzor odvolání - zdravotnický asistent
Vzor odvolání - laboratorní asistent
Vzor odvolání – nutriční asistent

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka - návratka

KANJ

Dne 5.4.2018 se v Šumperku konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první byla pro žáky prvních a druhých ročníků, druhá pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. Soutěž se skládala z poslechového a lexikálního testu, řešení jazykových situací ve dvojicích a konverzace na vylosované téma.
Všech částí se zúčastnily i žákyně naší školy, vítězky letošních olympiád v angličtině ve svých kategoriích, Monika Tvrdá z 1.A a Michaela Gabrielová ze 4.A. O tom, že v silné konkurenci téměř padesáti účastníků z celého kraje obstály a předvedly skvělé výkony, svědčí závěrečné umístnění, protože obě vybojovaly třetí místo ve své kategorii.
Oběma studentkám gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Přejeme také hodně úspěchů v budoucnu, Míše u maturit a přijímacích zkoušek, a Monice, aby statečně dál nesla štafetový kolík na dalších soutěžích.
Za vyučující anglického jazyka
Michaela Zakuťanská

som

5. dubna 2018 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc jedenáctý somatologický den pro žáky prvních ročníků zdravotnických asistentů a asistentů zubních techniků. Zúčastnilo se 35 žáků v 21 družstvech z Olomouce, SZŠ Prostějov, SZŠ Šumperk, SZŠ Hranice, SZŠ Ústí nad Orlicí a SZŠ Břeclav. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev; soustava dýchací; ústrojí sluchové; ústrojí zrakové, soustava trávicí; soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila nejen 9členná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou, ale také studentská porota a publikum.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena pro absolutního vítěze, Cena studentské poroty, Cena publika a Cena za nejlepší prezentaci Pavlíně Vyčítalové za prezentaci s názvem Krev (Ústí nad Orlicí)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. A ZA Csóková Michaela, Teclová Viktorie – Ucho (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. B ZA Gavlasová Nikol, Hrdličková Tereza – Kožní systém (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. C ZA Matejíková Simona, Lančová Lenka – Těhotenství a porod (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. DAZT Revayová Dominika – GIT (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: Šubrtová Aneta, Kořalková Běla – Vylučovací soustava (Šumperk)
Cena za nejlepší prezentaci: Phung Hong Nhung, Tajovská Lucie – CNS (Břeclav)
Cena za nejlepší prezentaci: Ptáčník Petr - Krev (Prostějov)
Cena za nejlepší prezentaci: Talachová Marcela – Obaly srdce (Hranice)

Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu (Mgr. E. Pospíšilové, Mgr. E. Hejnarové, Mgr. A. Spáčilové a Mgr. L. Přikrylové), soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce a K + S CZECH REPUBLIC a.s. za hodnotné ceny pro vítězná družstva a všechny ostatní účastníky.

V Olomouci 5. dubna 2018 Za předmětový tým SOM a ETI Lenka Slezáková

PPPP

Děti z MŠ Ústín jsou velmi zvídavé. To se ukázalo během akce „První pomoc pro mateřské školky“ dne 4.4.2018. Za pomoci žákyň ze 3.A ZA si vyzkoušely např. poskytnutí první pomoci při krvácení z nosu, popálení ruky …

regio

Dne 4. dubna 2018 se čtyři žáci naší školy zúčastnili regionálního kola matematické soutěže středních zdravotnických škol, které tentokrát pořádala Střední zdravotnická škola v Opavě. V mladší kategorii nás reprezentovali dva žáci prvního ročníku Šárka Jahnová (1.D AZT) a Dominik Navrátil (1.B ZA), za starší kategorii se zúčastnili Helena Trojková (4.D LA) a Lukáš Pospíšil (3.B ZA). Po absolvování soutěže si zúčastnění mohli prohlédnout centrum Opavy a pokochat se krásnými výhledy na město z radniční věže Hlásky. Následné vyhlášení výsledků nás velmi potěšilo – Šárka Jahnová se umístila na 3. místě ve své kategorii a odvezla si diplom a pěknou cenu. Dominik Navrátil skončil v těsném závěsu na 4. místě. Helena Trojková a Lukáš Pospíšil se shodně umístili na krásném 6. místě. Všem blahopřejeme!
Za předmětový tým matematiky Marta Sokolářová.

školka

„Víte děti, co všechno dělá doktor nebo sestřička?“ Tak na tuto otázku odpovídaly děti z MŠ Kpt. Nálepky ve dnech 14.3. a 28.3. 2018. Za pomoci žákyň třídy 3. A ZA si mohly zkusit, jak například ošetřit odřené koleno nebo opařenou ruku.
Děti se předkládané výzvy s nadšením zhostily.

VOLEJ

Dne 26. 3. 2018 se konal školní volejbalový turnaj o pohár Jana Ámose Komenského. Tradičně se ho zúčastnily jednotlivé třídy naší školy. Celkem bylo postaveno 13 týmů, které byly rozděleny na skupiny A, B a C.
Naše třída 4.A ZA měla svůj den. Při výběru jednotlivých hráčů z naší třídy padla dobrá volba a jejich nemalá zkušenost s volejbalem se vyplatila. Podařilo se nám vyhrát základní skupinu a zajistit si tak postup do boje o vítězný pohár. Probojovat se do úplného finále však nebylo úplně lehké. Jako největší soupeř se ukázala 2. D LA, se kterou jsme ve finále ztratili jeden set. Obrovský dík má náš třídní fanklub, který nám přišel fandit a povzbudit nás. Na všechny to mělo doslova elektrizující účinek. Za velkého povzbuzování a skandování se nám nakonec podařilo zmíněný pohár vyhrát. Své čestné místo našel v kabinetu třídní učitelky a je jen škoda, že příští rok vítězství již neobhájíme.
Za vítěznou 4. A ZA Michaela Šterclová
Výsledky turnaje: 1. místo 4. A ZA
2. místo 3. B ZA
3. místo 2. D LA
4. místo 4. B ZA
5. místo 3. D AZT
6. místo 1. B ZA
Všem hráčům děkujeme za krásný sportovní zážitek a předvedené výkony, za které byli odměněni cenami za finančního přispění Nadačního fondu. Nesmíme též zapomenout poděkovat rozhodčím, tedy zástupcům VOŠ oboru zdravotnický záchranář.
Těšíme se na další ročník.
Za PT TEV A. Svozilová a M. Hessová Polívková

budova

Ve dnech 12. dubna, 16. dubna, 4. května a 7. května 2018 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, VOLNÉ DNY pro žáky SZŠ.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top