recitace2

Dne 15. 3. 2018 proběhl již 19. ročník recitační soutěže. Recitátoři se sešli v hojném počtu ve školní kapli a svými výkony zpříjemnili dopolední čas jak studentům, tak učitelům, kteří tvořili porotu. Soutěží provázely studentky 2.AZA, Barbora Škrabalová a Tereza Bělinová.
Recitační soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První, četnější kategorie, obsahovala díla básnická a vyhrála ji studentka třídy 2.BZA Alžběta Krejzarová s výňatkem z díla Alexandra Sergejeviče Puškina Evžen Oněgin: Taťánin dopis Oněginovi. Následovalo hudební vystoupení v podání Víti Bittnera z 2.DLA, který zahrál na klavír skladbu od Frederika Chopina a W. A. Mozarta. Druhou část, tentokrát kratší, vyplnili studenti, kteří představili prozaická díla. Vítězem této kategorie se stala studentka 2.CNS Sára Rapčanová, která zarecitovala text s názvem Maturita od neznámého autora.
Během soutěže některé recitátorky doprovázela nervozita, ale nakonec výkony všech recitátorů přispěly k uvolněné atmosféře a krásnému zážitku. Již nyní se všichni těší na jubilejní 20. ročník. Všem účinkujícím děkujeme.

 

psycho222

Dne 22.března 2018 se konalo na střední zdravotnické škole v Hranicích na Moravě regionální kolo psychologické olympiády, letos na téma ,,Kam kráčíme". Naší školu reprezentovaly žákyně 3.ročníků Eva Dostálová, Hana Pokorná a Petra Vítková. Práce našich studentek byly velmi zdařilé a Eva Dostálová z 3. B. ZA obhájila 2. místo.
Za PT PSK Mgr. Eva Hejnarová

ruj11

Dne 14.3.2018 proběhla písemná část 1. ročníku vědomostní soutěže v ruském jazyce, která byla určena všem studentům naší školy. Zájem byl veliký a studenti prokázali velmi dobré znalosti ruských reálií. Bylo vybráno deset nejlepších, kteří postoupili do ústního kola dne 21.3.2018. Zde hovořili na zvolené téma a odpovídali na dotazy vyučujících. Úroveň byla velmi vyrovnaná a slušná i přesto, že ruština se v naší škole učí jako druhý jazyk. Na 1. místě se umístila Eliška Růžičková ze 3. CZA, 2. místo obsadila Hana Kadalová z 2. CNA a na 3. místě byla Monika Hošťálková z 1. DAZT. Všichni účastníci obdrželi menší věcné dary a vítězky byly odměněny diplomy a knižními poukázkami.
Děkujeme všem studentům za aktivní účast v této soutěži!
Za PT CJL
Mgr. Zuzana Bučilová
Mgr. Eva Fedorková

anj ol411

Dne 14.3.2018 proběhla písemná část olympiády z anglického jazyka pro studenty 3. a 4. ročníků. Nejlepší studenti postoupili do ústního kola, které proběhlo 21.3.2018. Studenti hovořili na zvolené téma a zodpověděli několik dotazů. Úroveň byla velmi vyrovnaná a bylo nesmírně obtížné vybrat vítěze. Na 1. místě se umístila Michaela Gabrielová /4.AZA/, 2. místo obsadila Natálie Bílková /3.DAZT/ a na 3. místo se dostala Simona Hegerová /3.BZA/. Všichni účastníci tohoto kola obdrželi menší věcné dary a ti nejlepší diplom a knižní poukázky. Vítězka postupuje do regionálního kola, které proběhne v Šumperku. Děkujeme všem studentům za aktivní účast v této soutěži!
Za PT CJL
Mgr. Vratislava Mikulíková
Mgr. Zuzana Bučilová

budova2018

Ve středu 4. 4. 2018 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky rodičů s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

nejka

Ve středu 14.3.2018 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce - Knihomol (Bücherwurm). Úkolem účastníků bylo přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem ze 4. kapitoly knihy „Erebos" od Ursuly Poznanski. Všichni soutěžící předvedli pěkný přednes. Vítězkou se stala Adéla Vladiková (3.B ZA), která postupuje do regionálního kola, které se uskuteční 27.3.2018 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na 2. místě skončila Adéla Klimentová (1.C ZA) a 3. místo obsadila Natálie Kruttová (2.C NA). Žáci za své výkony obdrželi certifikát, poukázky na nákup knih a menší věcné dary.

Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!

Za vyučující němčiny Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Loudová, Mgr. Svozilová

postele

Dne 28. 2. 2018 se uskutečnila soutěž mezi rozdělenou třídu 1.A ZA. Všichni byli ze začátku nervózní a bylo jedno, z jaké skupiny soutěžící byl. Dvojice se domlouvaly na taktice, narychlo se uhlazovaly pokrčené pláště či košile a jakmile odbylo 7:50 hod, prváci se začali ploužit po schodech do třetího patra, kde se líté klání mělo odehrát. Jenže když se vešlo do třídy, všechna nervozita upadla a nahradila ji přátelská rivalita. V 8:00 hod přišly naše paní třídní učitelka Slezáková a paní učitelka Malčíková. Jejich dobrá nálada postupně uklidnila a nakazila všechny a za zvuku rytmů písní od Karla Gotta jsme mohli začít.
Soutěž probíhala tak, že vždy dvě dvojice se postavily k postelím, svlékly použité povlečení z peřin, nachystaly si čisté povlečení a až byly všichni připraveni, tak se začalo závodit. Soutěžící si museli dávat pozor jak na čas, tak i kvalitu práce. Paní učitelky se ujaly rolí porotců zodpovědně (pokud se například od prostěradla nemohla odrazit desetikoruna nebo pokud byl vidět uzlík, hned se přičítalo půl minuty). Ale i když jsme někteří tuto penalizaci „schytali“, tak jsme si ty dvě hodiny náramně užili. Nehrál nám jen božský Karel, ale i Věra Špinarová, Mirai a dokonce fanoušci tvrdší hudby si mohli „zarockovat“ a stlát postel v rytmu kapel Sabaton a Linking Park.
Nejnapínavější však byla zápolení poslední čtveřice, kdy se proti sobě postavily dvojice z obou skupin. Jak od paní učitelky Malčíkové, tak paní učitelky Slezákové. Všichni najednou ožili a začali výskat, povzbuzovat a ječet. Nakonec vyhrála dvojice paní učitelky Malčíkové s nádherným časem 3:02, což bylo o sekundu rychlejší než dvojice paní učitelky Slezákové. „Vy jste naše Esterky!“ zaznělo mezí výskáním a objímáním, kterého se zúčastnila i paní učitelka vítězné dvojice.
Já osobně jsem si tu soutěž velice užila, i přes počáteční nervozitu. Byla sranda, atmosféra úžasná, kterou jsme vytvořili nejen my, ale i paní učitelky a každý si odnesl sladkou odměnu.
Už se těším na další podobné akce
Za 1.A ZA Monika Tvrdá

matematikaTradiční soutěž v matematických dovednostech se konala 1. března 2018. Akce se zúčastnilo celkem 50 žáků a bojovalo se ve dvou kategoriích – 1. a 2. ročník (23 žáků), 3. a 4. ročník (27 žáků).

Pořadí oceněných žáků:

1. kategorie
1. místo Šárka Jahnová, 1. D AZT
2. místo Dominik Navrátil, 1. B ZA
3. místo Klára Dynková, 2. D LA

2. kategorie
1. místo Lukáš Pospíšil, 3. B ZA
2. místo Helena Trojková, 4. D LA
3. místo Pavla Dohnalová, 3. D AZT


Oceněným řešitelům gratulujeme, všem dalším soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně štěstí v regionální matematické soutěži v Opavě 4. 4. 2018.

Poděkování patří sponzoru naší soutěže Nadačnímu fondu E. Pöttinga v Olomouci, který daroval poukázky do drogerie pro tři nejlepší z každé kategorie.

PT matematiky

lyze

V termínu od 11.2. do 16.2. 2018 proběhl v Karlově pod Pradědem lyžařský a snowboardový kurz tříd 1.A a 1.C ZA. Kurzu se zúčastnilo celkem 30 žáků. Náplní kurzu byla výuka lyžařských a snowboardových dovedností a turistika. Večer se žáci vzdělávali v rámci odborných přednášek, z nichž za zmínku stojí přednáška člena Horské služby pana Jiřího Hejtmánka, který žákům přiblížil slasti a strasti hor a prezentaci doplnil autentickými fotografiemi i vlastními zážitky.
Nálada na kurzu? Výborná
Sněhové podmínky? Vynikající
Výuka? Kdo neuměl lyžovat či snowboardovat, nyní s jistotou sjíždí svahy. Ester my z nás měla radost.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu kurzu. Byli to žáci výše zmíněných tříd a instruktoři Mgr. Lucie Přikrylová, Mgr. Aleš Novák a Vojtěch Novotný.
Budeme se těšit na další zimní radovánky v příštím roce.
Mgr. Alena Pavelková
vedoucí kurzu

Go to top