tablo1

Studenti 4. A oboru zdravotnický asistent se zapojili do soutěže o nejlepší tablo, vyhlášené galerií Moritz v Olomouci.
Fotografování realizovala olomoucká fotografka Andrea Simperová.
Tablo třídy mělo název: Naše velké přání – udělat maturitu.
Nešlo jen a pouze o sebeprezentaci samotných studentů, ale do celého projektu byli zapojeni i pacienti geriatrického oddělení, kteří mají také svá přání.
Toto tablo má obrovský lidský rozměr a vede k zamyšlení.
Díky spolupráci studentů s fotografkou a s pacienty, vzniklo maturitní tablo, které vyhrálo první místo a cenu 10 000 Kč. Studenti celou částku věnovali geriatrickému oddělení na nákup ergoterapeutických pomůcek pro pacienty po cévní mozkové příhodě.

Na mé milé studenty 4.A ZA budu ráda vzpomínat

Třídní učitelka Mgr. Eva Hejnarová

ilaly

V období od 8.6. do 17.6.2018 se třídy 2.C a 2.D zúčastnily sportovně-turistického kurzu na poloostrově Gargáno v Itálii. V kempu nás hned po příjezdu přivítali přátelští animátoři, kteří nás provázeli po celou dobu našeho pobytu. I přes prvotní obavy jsme se obě třídy vzájemně poznaly a spřátelily. Atmosféra byla po celou dobu příjemná a uvolněná, také díky skvělým a pohodovým instruktorům. Kemp se nacházel pár desítek metrů od krásné písečné pláže, kde jsme trávili většinu našeho času (pohybové a sportovní aktivity, plavání ve vlnách). Počasí se nám také vydařilo až na jedno deštivé odpoledne. Tímto bychom rádi všem doporučili zúčastnit se v dalších letech sportovních kurzů. Byl to skvělý a nezapomenutelný zážitek. Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem učitelům, kteří nám kurz umožnili.
Za třídy 2.C a 2.D
Tereza Piterková, Klára Dynková, Alena Pospíšilová

budova nova

 

 Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz:

 

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DZT

Výsledková listina DZZ

Informace pro přijaté uchazeče

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ


Počátkem září 2018 budou s největší pravděpodobností (v závislosti na počtu uchazečů, kteří nastoupí dne 3. září 2018 ke studiu) vyhlášena další kola přijímacího řízení do oborů vzdělání vyšší odborné školy:
- diplomovaná všeobecná sestra,
- diplomovaný zdravotnický záchranář,
- diplomovaný zubní technik.
Přihlásit se budou moci také uchazeči, kteří úspěšně složí maturitní zkoušku v podzimním zkušebním období roku 2018.

Mgr. Pavel Skula, v. r.
ředitel školy

voda1

Podobně jako téma ostatních projektů předmětového teamu MAT/FYZ/IKT byla v letošním školním roce voda tématem také již tradiční školní fotografické soutěže. Zúčastnili se žáci prvních a druhých ročníků se svými fotografiemi. V červnu byla uspořádána z těchto snímků výstava přístupná všem studentům na chodbě školy a v následujícím hlasování žáci všech 1. a 2. ročníků vybírali nejúspěšnější snímek.
Výsledky hlasování:
1. místo Eliška Skládalová, 1. B ZA
2. místo Michaela Milerová, 1. C ZA
3. místo Nikol Poláchová, 1. D AZT
Akci sponzoroval Nadační fond E. Pöttinga v Olomouci, který věnoval dárkové poukázky. Vítězné snímky si můžete prohlédnout.

voda2  
   
voda3  

soutěž NA foto

Dne 12.6.2018 se konala na SZŠ a VOŠZ v Ostravě celostátní soutěž v odborných dovednostech nutričních asistentů.
Nutriční asistent je obor, který se studuje jen na několika málo středních zdravotnických školách v České republice a který je trochu opomíjen, přestože strava je důležitou součástí života nás všech. Význam výživy vzhledem k nárůstu kardiovaskulárních, onkologických a dalších onemocnění je obrovský. Konání soutěží v oboru nutriční asistent pokládáme za důležité, protože umožňuje předávání zkušeností a informací, žáci jsou více motivováni a vidí význam svého uplatnění v daném oboru.
0. ročníku celostátní soutěže v odborných dovednostech nutričních asistentů se zúčastnily i vybrané žákyně SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc z 2.CNA, jmenovitě Kruttová Natálie, Staňková Karolína, Procházková Viktorie, Schmidlová Terezie spolu s vyučující Mgr. Pavlusovou Renátou, DiS a žáci středních zdravotnických škol z Prahy, Brna a Ostravy. Soutěžilo 8 dvoučlenných týmů. Téma klání se týkalo výživy seniorů. Soutěž měla dvě části. V teoretické části měly týmy popsat zásady stravování seniorů, vytvořit vzorový jídelníček na 5 dnů a rozepsat technologický postup na kuřecí špíz s americkými brambory a jogurtovým dipem. Na tyto úkoly měly 45 minut. V praktické části trvající 120 minut jídlo připravily a naservírovaly. Průběh soutěže sledovala, jak už bývá zvykem, 4 členná porota, která byla sestavena z vyučujících každé zúčastněné školy. Degustace, organoleptická hodnota pokrmů a přístupy žáků byly součástí hodnocení, které nebylo pro porotu jednoduché. Po zodpovědné poradě poroty a analýze všech dílčích částí soutěže bylo stanoveno výsledné pořadí. Příjemným a milým překvapením bylo získání 1. a 3. místa pro Olomouc. 1. místo získal tým Kruttové Natálie a Staňkové Karolíny, 3. místo tým Procházkové Viktorie a Schmidlové Terezie. Do Olomouce cestoval i pohár, 1. pro obor nutriční asistent.
Porota se shodla na tom, že soutěž bude „putovního“ charakteru a další ročník zorganizuje škola vítězného týmu. Za perfektní organizaci soutěžního dne patří velký dík SZŠ a VOŠZ Ostrava. Věříme, že i příští rok bude soutěž skvěle zorganizovaná a že žáci i porota se sejdou právě na půdě ústavu hraběte Pöttinga Olomouci.
Mgr. Renáta Pavlusová, DiS

Serak

Náš kurz začal v pondělí dopoledne příjezdem do Ostružné. Ubytovali jsme se v penzionu Anežka, kde po celé tři dny výborně vařili. První den jsme se po obědě vydali na túru na Šerák (1351 m), kde jsme si dali malé občerstvení, chvíli odpočinuli a vydali se zpátky kolem Obřích skal. Terén byl obtížnější, a tak někomu cesta přišla náročná. Po návratu do penzionu jsme dostali večeři a poté jsme hráli společenské hry. Další den po snídani jsme vyrazili na turistickou vycházku do Branné na hrad-zámek Kolštejn. Trasa už byla kratší a terén byl daleko lepší. Tato cesta už nebyla pro nás tolik náročná a víceméně jsme ji zvládli všichni bez větších komplikací. Na Kolštejně jsme měli zařízenou prohlídku, která nám přišla zajímavá, a tak ji hodnotíme velice kladně. Po návratu na náš penzion jsme si dali oběd a po krátkém odpočinku se vydali do lesa na sportovní aktivity, které následně pokračovaly i na hřišti u penzionu. Večer jsme měli táborákové posezení s profesory, kde jsme si povídali a opékali špekáčky. Všichni jsme si to společně užili a navzájem se lépe poznali. Ve středu jsem odjeli vlakem zpět do Olomouce a ve čtvrtek na nás čekal sportovní program v Aplikačním centru BALUO (horolezecká stěna, tabata, plavání). Pro některé z nás to bylo náročné, ale zvládli jsme to. V pátek náš kurz končil ve Sportcentru Best trampolínkami a bowlingem. Zhodnotili jsme si společně kurz, který se velmi podařil. Velmi kladně hodnotíme přístup zúčastněných profesorů k nám.
Za 1.DFA Andrea Navrátilová

jš 20181Ve školním roce 2018/2019 nabízí škola dva typy denního studia cizích jazyků:
Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - anglický jazyk (5 x 4 hodiny týdně)

Předpokládaná vstupní úroveň odpovídá znalostem nabytým v průběhu středoškolského studia (A2až B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky)

Jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou - kombinace jazyka anglického a německého (5 x 4 hodiny týdně)

Kurz je určen posluchačům, kteří mají základní znalosti jazyka anglického na úrovni A2 a vyšší podle SERRJ, což odpovídá přibližně znalostem nabytým během čtyřletého středoškolského studia. U studia německého jazyka nejsou vyžadovány žádné vstupní znalosti (začátečníci, popř. falešní začátečníci). Poměr výuky jazyka anglického a německého činí 4:1, to znamená, že čtyři dny v týdnu probíhá výuka angličtiny (4 x 4 hodiny denně) a jeden den v týdnu (4 hodiny) výuka němčiny.

Podmínky přijetí ke studiu:
Přihlášky ke studiu na školní rok 2018/2019 se přijímají v kanceláři školy od 15. května 2018 neomezeně až do naplnění jednotlivých kurzů. Přihlášky jsou dostupné v tištěné formě v kanceláři školy nebo ke stažení na webových stránkách www.epol.cz. Po zaslání vyplněné a vlastnoručně podepsané přihlášky bude zájemce o studium vyzván k podpisu Smlouvy o jednoletém kurzu cizích jazyků s denní výukou.

Posluchač je přijat ke studiu podpisem Smlouvy o jednoletém kurzu cizích jazyků s denní výukou (dále jen „smlouva“).
Úhradou administrativního poplatku ve výši 200,- Kč se uchazeč nestává posluchačem školy, je pouze veden jako zájemce o studium.
Posluchači neskládají ve školním roce 2018/2019 přijímací zkoušky, ale absolvují v první den výuky vstupní test, jehož cílem je stanovit vstupní znalosti posluchači. Na základě výsledků testu budou v daném kurzu zvoleny vhodné učební materiály.

V ceně kurzu je zahrnuta SJZ základní (úroveň B2) z anglického jazyka.

Jednotlivé vstupní testy se konají v pondělí 3. září 2018 v dopoledních hodinách, v budově školy Pöttingova 2, 771 00 Olomouc.

Podrobné informace ke stažení zde 
Přihláška 

budova nova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 53–41–M/02 nutriční asistent pro školní rok 2018/2019 – bližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci Přijímací řízení SZŠ.

 

budovaVe školním roce 2018/2019 otevíráme následující obory vzdělání:

Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/2. diplomovaný zdravotnický záchranář
53-44-N/1. diplomovaný zubní technik
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra (pokud bude obor zařazen nařízením vlády do soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení do 1. 9. 2018)
Možnost přijímání uchazečů do vyššího ročníku oboru vzdělání 53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra.
Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

 

 

Go to top