pp ms

Dne 21.2. se uskutečnila na naší škole první pomoc pro děti z MŠ Ignáta Herrmanna. Děti si zkusily, jaké je být na chviličku lékařem a ošetřily za pomoci žákyň třídy 3.A ZA popáleninu ruky, odřené koleno …
Moc se jim to líbilo.

anj foto

Ve dnech 20.2. a 23.2. se na naší škole konala olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 1. a 2. ročníků. Písemné části, která se skládala z poslechu, porozumění čtenému textu a gramatické části, se zúčastnilo 27 žáků. Do ústního kola postoupilo nejlepších 8 z nich. Tam se všichni, které z boje nevyřadila chřipka, se ctí vypořádali s konverzačními tématy.
Celkovou vítězkou se stala Monika Tvrdá z 1.A, druhé místo patřilo Lindě Škodové z 1.C a třetí skončila Karolína Staňková z 2.C. Všem zúčastněným gratulujeme, ti nejlepší si navíc odnesli certifikáty a díky příspěvku Nadačního fondu naší školy také poukázky na nákup knih a další věcné ceny.
Za vyučující anglického jazyka
Mgr. Zakuťanská a Mgr. Benešová

PP HAL

Kdo? Žáci 4. B ze ZŠ Hálkova a žákyně 2. B ZA
Co? Ukázky a nácvik ošetření popálenin. První pomoc při epileptickém záchvatu a při bolestech břicha. Kardiopulmonální resuscitace. „Zdravý talíř“ se žáky 2. C NA
Kdy? 19. února 2018
Kde? V kapli naší školy
Jak? Šimon nám při otázce, jestli ví, co je epilepsie, řekl: „Slovo epilepsie jsem už slyšel, ale nevím, co to znamená.“
Jia Xin při poslechu srdce vyděsil: „Už jsem se lekl, že jsem bez srdce, že nic neslyším. Já hloupej jsem poslouchal srdíčko na pravé straně.“
Linduška s kamarádkou nám první pomoc zhodnotily: „Moc jsme se sem všichni těšili. Bylo to zajímavé, máte to tu moc hezké. Líbilo se nám všechno.“

psycho

Školní kolo psychologické olympiády, letos na téma ,,Kam kráčíme" proběhlo 22.února 2018 v kapli školy. Olympiády se zúčastnilo 12 žáků střední školy oboru zdravotnický asistent.
První tři místa obhájily Hana Pokorná, Eva Dostálová a Petra Vítková. Cenu žákovské poroty získali Hana Pokorná a Lukáš Pospíšil.
Do regionálního kola, které se bude konat 22.března 2018 v Hranicích, postupují žákyně na prvních místech.
Všem žákům, kteří se psychologické olympiády zúčastnili a prezentovali své práce, děkujeme a blahopřejeme.

Předmětový tým psychologie

budova2018

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/01 zdravotnický asistent (praktická sestra)

53-43-M/01 laboratorní asistent

53-41-M/02 nutriční asistent

Biližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci Přijímací řízení SZŠ


Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/2. diplomovaný zdravotnický záchranář

53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra (pokud bude obor zařazen nařízením vlády do soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení do 1. 9. 2018)

Možnost přijímání uchazečů do vyššího ročníku oboru vzdělání 53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra.

Biližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

lyže

Ve dnech 4. - 9. února 2018 proběhl v Rychlebských horách, osadě Petříkov, lyžařský kurz žáků tříd 1. B ZA a 1. D AZ. Kurzu se zúčastnilo 37 děvčat, 4 chlapci a 6 instruktorů lyžování a snowboardingu. Ubytováni byli v pěti a šesti lůžkových pokojích v turistické ubytovně Sport Gril Petříkov. Tam probíhalo i stravování. Oblíbené byly zvláště vydatné snídaně formou švédských stolů.
Lyžařský výcvik probíhal v souladu s plánovaným programem kurzu. V průběhu týdne bylo proměnlivé počasí (slunečno, větrno, sněhové přeháňky). Sněhové podmínky pro lyžování téměř ideální. Účastníci kurzu byli rozděleni do šesti družstev, čtyř sjezdových a dvou snowboardových. Po celý týden se úspěšně zdokonalovali
v lyžařských dovednostech. Svou lyžařskou vyspělost prokázali kvalitními výkony v závodě ve slalomu. Tři družstva absolvovala výlet na běžeckých lyžích. Součástí programu kurzu byly odborné přednášky (poznání místa kurzu a jeho historie; lyžařská výstroj a výzbroj; mazání lyží; historie Olympijských her, nebezpečí hor)
a společenské večery s programem (hry, soutěže, zpěv, tanec apod.). I tyto aktivity byly u většiny účastníků kurzu oblíbeny.
Stanovené cíle lyžařského kurzu – osvojení a prohloubení lyžařských dovedností, ozdravný význam pobytu v horském prostřední, vedení k samostatnosti a překonávání překážek, poznání nového prostředí a vzájemné poznávání se spolužáků při delším pobytu v horském prostředí – byly splněny. Žáci i instruktoři hodnotili kurz velmi pozitivně, dle jejich vyjádření si ho užili.
Poděkování patří také instruktorům lyžování Tomášovi, Aleně Svozilové, Mileně Hessové Polívkové, Lucii Přikrylové a Ireně Přivřelové.
Věřím, že i další sportovní kurzy v letošním školním roce dopadnou stejně dobře jako tento.
SKOL!
Pavel Skula, vedoucí lyžařského kurzu

flava2

Dne 1. 2. 2018 se uskutečnila odborná exkurze pro studenty 3. D AZT do města Svitavy. Zde se firma FLAVA Svitavy zabývá výrobou pryskyřičných zubů Major Super Lux dominujících na českém a slovenském trhu. Firma byla založena v roce 1996 Jaroslavem Svatošem. Jeho syn a zároveň spoluzakladatel Petr Svatoš nám byl průvodcem a pracovníci firmy obohatili jeho výklad svými znalostmi v oboru. Studenti se více dozvěděli o faktech z historie firmy a seznámili se také s postupem výroby, od zásad míchání a cpaní pryskyřice přes opracování až po finální kontrolu kvality jednotlivých zubů. Všechny fáze výroby vyžaduji manuální přesnost a zručnost pracovníků. Na závěr nám bylo nabídnuto občerstvení a od firmy jsme obdrželi malou pozornost. Z pohledu studentů byla exkurze informativní a velmi přínosná pro jejich budoucí práce.
Tereza Šindelová, 3. D AZT

prpx

Jak ošetřit odřené koleno nebo krvácení z nosu si zkusily děti z MŠ Holečkova ve dnech 13.12. 2017 a 7.2. 2018. Nápomocná jim k tomu byla děvčata ze třídy 3.A ZA. Děti byly nadšené, že si mohly zkusit první pomoc v praxi.
8.2. 2018
Mgr. Marcela Stojčevová

 

holoc2

26. ledna 2018 měli studentky a studenti 2. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Každoročně si totiž na naší škole připomínáme události, které by neměl pohřbít čas…
2. světová válka, plošné vyvražďování evropské židovské populace a dalších „nežádoucích“ skupin obyvatelstva, hrůzná realita koncentračních táborů…Projektový den nabídl studentům pohled na tuto problematiku opravdu z různých úhlů pohledu. Vydali jsme se společně po stopách historie.

V kapli naší školy proběhla úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Celý program si pro své mladší spolužáky připravili studenti 3. ročníku Radek Müller a Hana Pokorná.
Podělili se s přítomnými o své dojmy z exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi, které se v letošním školním roce zúčastnili.

Program pak pokračoval dalšími aktivitami, kterých se mohly jednotlivé pracovní skupiny účastnit v rámci celého pátečního dopoledne. Pro studenty již nejsou záhadou tzv. „kameny zmizelých“ zapuštěné do olomoucké dlažby, měli možnost vyslechnout autentické vzpomínky pamětníků, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech. Zjistili mnohé o životě židovské komunity v minulosti i dnes, nahlédli do tajů židovského náboženství. Své představivosti i emocím dali průchod při výrobě tematických výtvarných koláží.

Na svou minulost nesmíme zapomínat…
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

Go to top