MC Praktikum

Studentka 2. ročníku oboru všeobecná sestra dále pokračuje v tradici výjezdů studentů na odbornou praxi do zahraničí, kterou naše škola započala podpisem smlouvy o spolupráci s podnikatelskou skupinou Pro Seniore. Martina absolvovala během měsíců března a dubna třítýdenní praxi v Rezidenci Ambiente v Berlíně již podruhé a vrátila se opět s dobrou náladou a chutí toto absolvovat znovu.
Mgr. Alena Pavelková

„I má druhá praxe v Berlíně se opět opravdu vydařila a jsem velmi vděčná, že jsem si to mohla znovu zopakovat. Myslím si, že tyto výjezdy do zahraničí jsou příjemným zpestřením naší praxe a cenná zkušenost do života. Berlín je nádherné město plné zajímavých a hlavně rozmanitých turistických cílů, které jsem měla možnost navštívit během mého pobytu. Kolektiv zdravotnických pracovníků byl pro mě velkou oporou jak po jazykové, tak po odborné stránce.“

Martina Čalkovská (2BDVS)

evropa

Srdečně zveme všechny spolužáky i ostatní příznivce na akci Den Evropy, která se koná ve středu 9. 5. 2018 na Horním náměstí v Olomouci.
Třída 2.B ZA

bio

Dne 25. 4. 2018 proběhlo školní kolo biologické soutěže žáků prvních ročníků, která se již tradičně koná každý rok, a zúčastnilo se jí celkem 20 žáků. Součástí soutěže byl vědomostní test a praktická část, která se skládala z poznávání vybraných zástupců živočichů a z přípravy mikroskopického preparátu rostlin.
Na prvním místě se umístila Nikol Poláchová (1. D AZT), na druhém místě Nikol Gavlasová (1. B ZA) a třetí příčku obsadila Nela Dohnalová (1. B ZA). První tři místa byla odměněna hodnotnými dary, které byly zakoupeny za finanční pomoci Nadačního fondu E. Pöttinga, za což vřele děkujeme. Součástí odměn byly také upomínkové předměty Střední zdravotnické školy pro všechny účastníky.
Vítězům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast.
Za předmětový tým CHE/BIE
Mgr. Lukáš Novák a Mgr. Hana Špilková

budova nova

 

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019


Výsledková listina – obor zdravotnický asistent
Výsledková listina – obor laboratorní asistent
Výsledková listina – obor nutriční asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté
Vzor odvolání - zdravotnický asistent
Vzor odvolání - laboratorní asistent
Vzor odvolání – nutriční asistent

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka - návratka

KANJ

Dne 5.4.2018 se v Šumperku konalo krajské kolo soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, první byla pro žáky prvních a druhých ročníků, druhá pro žáky třetích a čtvrtých ročníků. Soutěž se skládala z poslechového a lexikálního testu, řešení jazykových situací ve dvojicích a konverzace na vylosované téma.
Všech částí se zúčastnily i žákyně naší školy, vítězky letošních olympiád v angličtině ve svých kategoriích, Monika Tvrdá z 1.A a Michaela Gabrielová ze 4.A. O tom, že v silné konkurenci téměř padesáti účastníků z celého kraje obstály a předvedly skvělé výkony, svědčí závěrečné umístnění, protože obě vybojovaly třetí místo ve své kategorii.
Oběma studentkám gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Přejeme také hodně úspěchů v budoucnu, Míše u maturit a přijímacích zkoušek, a Monice, aby statečně dál nesla štafetový kolík na dalších soutěžích.
Za vyučující anglického jazyka
Michaela Zakuťanská

som

5. dubna 2018 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc jedenáctý somatologický den pro žáky prvních ročníků zdravotnických asistentů a asistentů zubních techniků. Zúčastnilo se 35 žáků v 21 družstvech z Olomouce, SZŠ Prostějov, SZŠ Šumperk, SZŠ Hranice, SZŠ Ústí nad Orlicí a SZŠ Břeclav. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev; soustava dýchací; ústrojí sluchové; ústrojí zrakové, soustava trávicí; soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila nejen 9členná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou, ale také studentská porota a publikum.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena pro absolutního vítěze, Cena studentské poroty, Cena publika a Cena za nejlepší prezentaci Pavlíně Vyčítalové za prezentaci s názvem Krev (Ústí nad Orlicí)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. A ZA Csóková Michaela, Teclová Viktorie – Ucho (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. B ZA Gavlasová Nikol, Hrdličková Tereza – Kožní systém (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. C ZA Matejíková Simona, Lančová Lenka – Těhotenství a porod (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. DAZT Revayová Dominika – GIT (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: Šubrtová Aneta, Kořalková Běla – Vylučovací soustava (Šumperk)
Cena za nejlepší prezentaci: Phung Hong Nhung, Tajovská Lucie – CNS (Břeclav)
Cena za nejlepší prezentaci: Ptáčník Petr - Krev (Prostějov)
Cena za nejlepší prezentaci: Talachová Marcela – Obaly srdce (Hranice)

Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu (Mgr. E. Pospíšilové, Mgr. E. Hejnarové, Mgr. A. Spáčilové a Mgr. L. Přikrylové), soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce a K + S CZECH REPUBLIC a.s. za hodnotné ceny pro vítězná družstva a všechny ostatní účastníky.

V Olomouci 5. dubna 2018 Za předmětový tým SOM a ETI Lenka Slezáková

PPPP

Děti z MŠ Ústín jsou velmi zvídavé. To se ukázalo během akce „První pomoc pro mateřské školky“ dne 4.4.2018. Za pomoci žákyň ze 3.A ZA si vyzkoušely např. poskytnutí první pomoci při krvácení z nosu, popálení ruky …

regio

Dne 4. dubna 2018 se čtyři žáci naší školy zúčastnili regionálního kola matematické soutěže středních zdravotnických škol, které tentokrát pořádala Střední zdravotnická škola v Opavě. V mladší kategorii nás reprezentovali dva žáci prvního ročníku Šárka Jahnová (1.D AZT) a Dominik Navrátil (1.B ZA), za starší kategorii se zúčastnili Helena Trojková (4.D LA) a Lukáš Pospíšil (3.B ZA). Po absolvování soutěže si zúčastnění mohli prohlédnout centrum Opavy a pokochat se krásnými výhledy na město z radniční věže Hlásky. Následné vyhlášení výsledků nás velmi potěšilo – Šárka Jahnová se umístila na 3. místě ve své kategorii a odvezla si diplom a pěknou cenu. Dominik Navrátil skončil v těsném závěsu na 4. místě. Helena Trojková a Lukáš Pospíšil se shodně umístili na krásném 6. místě. Všem blahopřejeme!
Za předmětový tým matematiky Marta Sokolářová.

školka

„Víte děti, co všechno dělá doktor nebo sestřička?“ Tak na tuto otázku odpovídaly děti z MŠ Kpt. Nálepky ve dnech 14.3. a 28.3. 2018. Za pomoci žákyň třídy 3. A ZA si mohly zkusit, jak například ošetřit odřené koleno nebo opařenou ruku.
Děti se předkládané výzvy s nadšením zhostily.

Go to top