zubari soutez

Ve dnech 16. a 17. ledna 2018 se na VOŠZ a SZS v Ústí nad Labem uskutečnil druhý ročník soutěže v modelovacích technikách „Ústecký dent“. Do Ústí se sjelo několik desítek žáků a učitelů ze zdravotnických škol z celé ČR a nechybělo ani zahraniční zastoupení v podobě dvou studentek z Berlína.
V soutěžních disciplínách hodnotila odborná porota kresbu žvýkací plochy prvního horního moláru, modelaci druhého dolního premoláru a prvního dolního moláru. Vyhodnotit nejlepší práce nebylo ani tento rok snadné. Většina kreseb i modelací byla na vysoké úrovni. První místo v kresbě i modelaci získala Olga Ryglová ze SŠZ a VOŠZ Nymburk. Další ocenění si odvezli soutěžící z Českých Budějovic, Prahy a Karlových Varů. V pořadí škol zvítězil rovněž Nymburk. Naši dva zástupci vybojovali pro školu úctyhodné 6. místo ze 14 zúčastněných. Sabina Sehnalová byla v obou disciplínách 9 a Martin Nantl 14 z 27 účastníků.
Vzhledem k příznivému hodnocení a ohlasu účastníků doufáme, že tento ročník nebyl posledním.
Za odborné vyučující Mgr. Markéta Hrušková

 

volby1Druhé kolo Studentských prezidentských voleb se konalo 16. a 17. ledna 2018. Studenti vybírali ze dvou kandidátů, kteří postoupili v reálných volbách do druhého kola. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 298 škol,
z toho 145 gymnázií, 123 středních odborných škol (SOŠ) a 30 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 38 557 platných hlasovacích lístků.
Celorepublikové výsledky: Jiří Drahoš - 75,86%, Miloš Zeman – 24,14%

Jak volili naši žáci?


2. kola studentských prezidentských voleb se zúčastnilo 289 žáků, kteří odevzdali 276 platných hlasovacích lístků.
Jiří Drahoš- 165 hlasů (59,78%)
Miloš Zeman – 111 hlasů (40,21%)

Volební komise děkuje všem vyučujícím za podporu a vstřícnost a žákům
za aktivní účast.

Jan Kobolka, předseda volební komise

666 3841

dne 1. 2. 2018  v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Olomouci  pořádá PT OSPE a PT OSE třetí žákovskou konferenci

na téma: Novinky na školních pracovištích se zaměřením na onemocnění pohybového systému

Program

 

Certifikaty

Ve dnech 22.11. až 28.11. se naše studentky druhých a třetích ročníků s doprovodem svých učitelek Boháčikové a Dvorské vydaly v rámci projektu Patern of Longevity až do daleké Sicílie reprezentovat naší školu. Dříve, než jsme ale odjely, jsme musely odvést spoustu přípravné práce, a tak jsme se scházely každý pátek odpoledne po vyučování. Musely jsme sebou totiž přivést prezentaci o výsledkách z dotazníků ohledně zdravé výživy vyplněné studenty druhých a třetích ročníků a reprezentační video o naší škole.
22. listopadu ráno jsme vyjížděly z Prahy. Do Nicosie jsme dorazily až zhruba o půlnoci. V hotelu, kde byly ubytované paní učitelky, si nás vyzvedli naši hostující studenti. Druhý den jsme představovaly naší prezentaci a pak následovala ochutnávka místního ovoce – opuncií a prohlídka města. Večer jsme se postupně začaly seznamovat se studenty. S italskými, tak i s polskými, kteří tam byli na „návštěvě“ stejně jako my. V dalších dnech jsme navštívily město Palermo a jeho nádherné památky, místní pekárnu a malý obchod, kde pán vyráběl čerstvé těstoviny přímo před našimi zraky nebo továrnu na olivový olej či mozzarellu. Byly součástí velké ochutnávky národních jídel Sicilanů. Absolvovaly jsme i přednášku odbornice o tom, jak bychom se měli správně stravovat. Celý projekt je totiž zaměřený na zdravou výživu.
Měly jsme možnost si aktivně procvičovat angličtinu, protože jsme byly ubytovány přímo u studentů, takže jsme anglicky musely mluvit, krátce řečeno, v jednom kuse. Po tomto nabytém a velice náročném týdnu však nastal čas na odlet domů. Při loučení s našimi hostujícími studenty ovšem ukápla nejedna slza. Všechny se moc těšíme, až naši italští přátelé zase přijedou na návštěvu k nám.
Za celý náš tým bych chtěla poděkovat našim milovaným paním učitelkám, díky kterým můžeme být součástí tohoto projektu a získávat úžasné zkušenosti.
Druhá polovina naší skupiny plánuje výlet na sever Polska. Všechna místa nejsou dosud obsazená.
Pokud byste někdo ze druhých nebo třetích ročníků měli zájem, hlaste se buď u Mgr. Dvorské nebo Mgr. Boháčikové.
Za tým projektuThe Pattern of Longevity
Emma Herzogová z 3. DAZT

denglish

V předvánoční době se studenti třetích ročníku sešli při anglicko-německé soutěži Denglish mit Spass. Celá akce se nesla ve vánočním duchu a vládla příjemná atmosféra. Studenti měli možnost ochutnat cukrovinky z německy mluvících zemí a pravý anglický čaj s mlékem, vyzkoušeli si online výukové programy při práci na počítačích, ale i nějakou tu kreativní práci při zpracovávání mini-projektu. První tři úspěšné dvojice nakonec vyhrály publikace k maturitě z angličtiny a věříme, že jsme si všichni užili příjemné dopoledne. Na další ročník se za organizátory těší Mgr. Alena Pavelková a Mgr. Martina Kurfürstová.
A nějaké komentáře přímo od účastníků:
„Bylo to super!“
„Více takových soutěží.“
„Good job, teachers!“

budova2018

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/01 zdravotnický asistent (praktická sestra)

53-43-M/01 laboratorní asistent

53-41-M/02 nutriční asistent

Biližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci Přijímací řízení SZŠ


Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/2. diplomovaný zdravotnický záchranář

53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

53-41-N/002 diplomovaná dětská sestra (pokud bude obor zařazen nařízením vlády do soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení do 1. 9. 2018)

Biližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

pp2017

Ve středu 13.12. 2017 se uskutečnila školní akce pro děti z MŠ Holečkova. Děti se aktivně zapojily do ošetřování různých poranění jako krvácení z nosu, popálenina ruky, neurčitá bolest břicha … za pomocí žákyň třídy 3.A ZA.
Děti byly nadšené.

mikulas

Ve středu 6. prosince 2017 se deset žákyň třídy 1. B ZA vydalo podívat za dětmi do mateřské školy Ignáta Hermanna v Olomouci. Žákyně se rozdělily do dvou skupin po pěti, což znamená, že v každé skupině byl jeden Mikuláš, dva andělé a dva čerti. Každá skupina navštívila tři třídy mateřské školy s doprovodem paní učitelky Hernové. Po pochvalách a pokárání dětí Mikulášem měly žákyně pro děti připravené různé hry, např. skákání v pytlích, tančení s čerty či házení sněhovými kuličkami do obruče. Děti si odnesly spoustu sladkých odměn. Akce se nám líbila a příští rok půjdeme do školky zkušenější a odvážnější.


Andrea Labašová, 1.BZA

volby1První kolo Studentských prezidentských voleb proběhlo 12. a 13. prosince 2017.
Studenti ze 384 středních škol z celé České republiky si tak „nanečisto“ vyzkoušeli volit kandidáty, kteří se uchází o post prezidenta ČR. Zapojilo se 171 gymnázií, 170 středních odborných škol (SOŠ) a 43 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 43 559 platných hlasovacích lístků.
Jak hlasovali naši žáci?
Studentských prezidentských voleb se zúčastnilo 256 žáků (3 hlasy byly neplatné) a stanovili toto pořadí kandidátů:
1. Marek Hilšer – 78 hlasů
2. Miloš Zeman – 55 hlasů
3. Jiří Drahoš - 50 hlasů
4. Pavel Fischer - 27 hlasů
5. Michal Horáček – 16 hlasů
6. Vratislav Kulhánek – 12 hlasů
7. Petr Hannig - 8 hlasů8. Mirek Topolánek – 6 hlasů
9. Jiří Hynek – 1 hlas


Jan Kobolka, předseda volební komise

Go to top