VOLEJ

Dne 26. 3. 2018 se konal školní volejbalový turnaj o pohár Jana Ámose Komenského. Tradičně se ho zúčastnily jednotlivé třídy naší školy. Celkem bylo postaveno 13 týmů, které byly rozděleny na skupiny A, B a C.
Naše třída 4.A ZA měla svůj den. Při výběru jednotlivých hráčů z naší třídy padla dobrá volba a jejich nemalá zkušenost s volejbalem se vyplatila. Podařilo se nám vyhrát základní skupinu a zajistit si tak postup do boje o vítězný pohár. Probojovat se do úplného finále však nebylo úplně lehké. Jako největší soupeř se ukázala 2. D LA, se kterou jsme ve finále ztratili jeden set. Obrovský dík má náš třídní fanklub, který nám přišel fandit a povzbudit nás. Na všechny to mělo doslova elektrizující účinek. Za velkého povzbuzování a skandování se nám nakonec podařilo zmíněný pohár vyhrát. Své čestné místo našel v kabinetu třídní učitelky a je jen škoda, že příští rok vítězství již neobhájíme.
Za vítěznou 4. A ZA Michaela Šterclová
Výsledky turnaje: 1. místo 4. A ZA
2. místo 3. B ZA
3. místo 2. D LA
4. místo 4. B ZA
5. místo 3. D AZT
6. místo 1. B ZA
Všem hráčům děkujeme za krásný sportovní zážitek a předvedené výkony, za které byli odměněni cenami za finančního přispění Nadačního fondu. Nesmíme též zapomenout poděkovat rozhodčím, tedy zástupcům VOŠ oboru zdravotnický záchranář.
Těšíme se na další ročník.
Za PT TEV A. Svozilová a M. Hessová Polívková

budova

Ve dnech 12. dubna, 16. dubna, 4. května a 7. května 2018 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (přijímací zkoušky, maturitní zkoušky), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, VOLNÉ DNY pro žáky SZŠ.
Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

recitace2

Dne 15. 3. 2018 proběhl již 19. ročník recitační soutěže. Recitátoři se sešli v hojném počtu ve školní kapli a svými výkony zpříjemnili dopolední čas jak studentům, tak učitelům, kteří tvořili porotu. Soutěží provázely studentky 2.AZA, Barbora Škrabalová a Tereza Bělinová.
Recitační soutěž probíhala ve dvou kategoriích. První, četnější kategorie, obsahovala díla básnická a vyhrála ji studentka třídy 2.BZA Alžběta Krejzarová s výňatkem z díla Alexandra Sergejeviče Puškina Evžen Oněgin: Taťánin dopis Oněginovi. Následovalo hudební vystoupení v podání Víti Bittnera z 2.DLA, který zahrál na klavír skladbu od Frederika Chopina a W. A. Mozarta. Druhou část, tentokrát kratší, vyplnili studenti, kteří představili prozaická díla. Vítězem této kategorie se stala studentka 2.CNS Sára Rapčanová, která zarecitovala text s názvem Maturita od neznámého autora.
Během soutěže některé recitátorky doprovázela nervozita, ale nakonec výkony všech recitátorů přispěly k uvolněné atmosféře a krásnému zážitku. Již nyní se všichni těší na jubilejní 20. ročník. Všem účinkujícím děkujeme.

 

psycho222

Dne 22.března 2018 se konalo na střední zdravotnické škole v Hranicích na Moravě regionální kolo psychologické olympiády, letos na téma ,,Kam kráčíme". Naší školu reprezentovaly žákyně 3.ročníků Eva Dostálová, Hana Pokorná a Petra Vítková. Práce našich studentek byly velmi zdařilé a Eva Dostálová z 3. B. ZA obhájila 2. místo.
Za PT PSK Mgr. Eva Hejnarová

ruj11

Dne 14.3.2018 proběhla písemná část 1. ročníku vědomostní soutěže v ruském jazyce, která byla určena všem studentům naší školy. Zájem byl veliký a studenti prokázali velmi dobré znalosti ruských reálií. Bylo vybráno deset nejlepších, kteří postoupili do ústního kola dne 21.3.2018. Zde hovořili na zvolené téma a odpovídali na dotazy vyučujících. Úroveň byla velmi vyrovnaná a slušná i přesto, že ruština se v naší škole učí jako druhý jazyk. Na 1. místě se umístila Eliška Růžičková ze 3. CZA, 2. místo obsadila Hana Kadalová z 2. CNA a na 3. místě byla Monika Hošťálková z 1. DAZT. Všichni účastníci obdrželi menší věcné dary a vítězky byly odměněny diplomy a knižními poukázkami.
Děkujeme všem studentům za aktivní účast v této soutěži!
Za PT CJL
Mgr. Zuzana Bučilová
Mgr. Eva Fedorková

anj ol411

Dne 14.3.2018 proběhla písemná část olympiády z anglického jazyka pro studenty 3. a 4. ročníků. Nejlepší studenti postoupili do ústního kola, které proběhlo 21.3.2018. Studenti hovořili na zvolené téma a zodpověděli několik dotazů. Úroveň byla velmi vyrovnaná a bylo nesmírně obtížné vybrat vítěze. Na 1. místě se umístila Michaela Gabrielová /4.AZA/, 2. místo obsadila Natálie Bílková /3.DAZT/ a na 3. místo se dostala Simona Hegerová /3.BZA/. Všichni účastníci tohoto kola obdrželi menší věcné dary a ti nejlepší diplom a knižní poukázky. Vítězka postupuje do regionálního kola, které proběhne v Šumperku. Děkujeme všem studentům za aktivní účast v této soutěži!
Za PT CJL
Mgr. Vratislava Mikulíková
Mgr. Zuzana Bučilová

budova2018

Ve středu 4. 4. 2018 se v 17.00 hodin konají informační třídní schůzky rodičů s třídním učitelem.
Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

nejka

Ve středu 14.3.2018 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce - Knihomol (Bücherwurm). Úkolem účastníků bylo přečíst krátký úryvek z německého textu (max. 5 minut) s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem ze 4. kapitoly knihy „Erebos" od Ursuly Poznanski. Všichni soutěžící předvedli pěkný přednes. Vítězkou se stala Adéla Vladiková (3.B ZA), která postupuje do regionálního kola, které se uskuteční 27.3.2018 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Na 2. místě skončila Adéla Klimentová (1.C ZA) a 3. místo obsadila Natálie Kruttová (2.C NA). Žáci za své výkony obdrželi certifikát, poukázky na nákup knih a menší věcné dary.

Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!

Za vyučující němčiny Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Loudová, Mgr. Svozilová

Go to top