flava2

Dne 1. 2. 2018 se uskutečnila odborná exkurze pro studenty 3. D AZT do města Svitavy. Zde se firma FLAVA Svitavy zabývá výrobou pryskyřičných zubů Major Super Lux dominujících na českém a slovenském trhu. Firma byla založena v roce 1996 Jaroslavem Svatošem. Jeho syn a zároveň spoluzakladatel Petr Svatoš nám byl průvodcem a pracovníci firmy obohatili jeho výklad svými znalostmi v oboru. Studenti se více dozvěděli o faktech z historie firmy a seznámili se také s postupem výroby, od zásad míchání a cpaní pryskyřice přes opracování až po finální kontrolu kvality jednotlivých zubů. Všechny fáze výroby vyžaduji manuální přesnost a zručnost pracovníků. Na závěr nám bylo nabídnuto občerstvení a od firmy jsme obdrželi malou pozornost. Z pohledu studentů byla exkurze informativní a velmi přínosná pro jejich budoucí práce.
Tereza Šindelová, 3. D AZT

prpx

Jak ošetřit odřené koleno nebo krvácení z nosu si zkusily děti z MŠ Holečkova ve dnech 13.12. 2017 a 7.2. 2018. Nápomocná jim k tomu byla děvčata ze třídy 3.A ZA. Děti byly nadšené, že si mohly zkusit první pomoc v praxi.
8.2. 2018
Mgr. Marcela Stojčevová

 

holoc2

26. ledna 2018 měli studentky a studenti 2. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Každoročně si totiž na naší škole připomínáme události, které by neměl pohřbít čas…
2. světová válka, plošné vyvražďování evropské židovské populace a dalších „nežádoucích“ skupin obyvatelstva, hrůzná realita koncentračních táborů…Projektový den nabídl studentům pohled na tuto problematiku opravdu z různých úhlů pohledu. Vydali jsme se společně po stopách historie.

V kapli naší školy proběhla úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Celý program si pro své mladší spolužáky připravili studenti 3. ročníku Radek Müller a Hana Pokorná.
Podělili se s přítomnými o své dojmy z exkurze do koncentračního tábora v polské Osvětimi, které se v letošním školním roce zúčastnili.

Program pak pokračoval dalšími aktivitami, kterých se mohly jednotlivé pracovní skupiny účastnit v rámci celého pátečního dopoledne. Pro studenty již nejsou záhadou tzv. „kameny zmizelých“ zapuštěné do olomoucké dlažby, měli možnost vyslechnout autentické vzpomínky pamětníků, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech. Zjistili mnohé o životě židovské komunity v minulosti i dnes, nahlédli do tajů židovského náboženství. Své představivosti i emocím dali průchod při výrobě tematických výtvarných koláží.

Na svou minulost nesmíme zapomínat…
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

zubari soutez

Ve dnech 16. a 17. ledna 2018 se na VOŠZ a SZS v Ústí nad Labem uskutečnil druhý ročník soutěže v modelovacích technikách „Ústecký dent“. Do Ústí se sjelo několik desítek žáků a učitelů ze zdravotnických škol z celé ČR a nechybělo ani zahraniční zastoupení v podobě dvou studentek z Berlína.
V soutěžních disciplínách hodnotila odborná porota kresbu žvýkací plochy prvního horního moláru, modelaci druhého dolního premoláru a prvního dolního moláru. Vyhodnotit nejlepší práce nebylo ani tento rok snadné. Většina kreseb i modelací byla na vysoké úrovni. První místo v kresbě i modelaci získala Olga Ryglová ze SŠZ a VOŠZ Nymburk. Další ocenění si odvezli soutěžící z Českých Budějovic, Prahy a Karlových Varů. V pořadí škol zvítězil rovněž Nymburk. Naši dva zástupci vybojovali pro školu úctyhodné 6. místo ze 14 zúčastněných. Sabina Sehnalová byla v obou disciplínách 9 a Martin Nantl 14 z 27 účastníků.
Vzhledem k příznivému hodnocení a ohlasu účastníků doufáme, že tento ročník nebyl posledním.
Za odborné vyučující Mgr. Markéta Hrušková

 

volby1Druhé kolo Studentských prezidentských voleb se konalo 16. a 17. ledna 2018. Studenti vybírali ze dvou kandidátů, kteří postoupili v reálných volbách do druhého kola. Výsledky v řádném termínu odevzdalo 298 škol,
z toho 145 gymnázií, 123 středních odborných škol (SOŠ) a 30 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 38 557 platných hlasovacích lístků.
Celorepublikové výsledky: Jiří Drahoš - 75,86%, Miloš Zeman – 24,14%

Jak volili naši žáci?


2. kola studentských prezidentských voleb se zúčastnilo 289 žáků, kteří odevzdali 276 platných hlasovacích lístků.
Jiří Drahoš- 165 hlasů (59,78%)
Miloš Zeman – 111 hlasů (40,21%)

Volební komise děkuje všem vyučujícím za podporu a vstřícnost a žákům
za aktivní účast.

Jan Kobolka, předseda volební komise

666 3841

dne 1. 2. 2018  v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Olomouci  pořádá PT OSPE a PT OSE třetí žákovskou konferenci

na téma: Novinky na školních pracovištích se zaměřením na onemocnění pohybového systému

Program

 

Certifikaty

Ve dnech 22.11. až 28.11. se naše studentky druhých a třetích ročníků s doprovodem svých učitelek Boháčikové a Dvorské vydaly v rámci projektu Patern of Longevity až do daleké Sicílie reprezentovat naší školu. Dříve, než jsme ale odjely, jsme musely odvést spoustu přípravné práce, a tak jsme se scházely každý pátek odpoledne po vyučování. Musely jsme sebou totiž přivést prezentaci o výsledkách z dotazníků ohledně zdravé výživy vyplněné studenty druhých a třetích ročníků a reprezentační video o naší škole.
22. listopadu ráno jsme vyjížděly z Prahy. Do Nicosie jsme dorazily až zhruba o půlnoci. V hotelu, kde byly ubytované paní učitelky, si nás vyzvedli naši hostující studenti. Druhý den jsme představovaly naší prezentaci a pak následovala ochutnávka místního ovoce – opuncií a prohlídka města. Večer jsme se postupně začaly seznamovat se studenty. S italskými, tak i s polskými, kteří tam byli na „návštěvě“ stejně jako my. V dalších dnech jsme navštívily město Palermo a jeho nádherné památky, místní pekárnu a malý obchod, kde pán vyráběl čerstvé těstoviny přímo před našimi zraky nebo továrnu na olivový olej či mozzarellu. Byly součástí velké ochutnávky národních jídel Sicilanů. Absolvovaly jsme i přednášku odbornice o tom, jak bychom se měli správně stravovat. Celý projekt je totiž zaměřený na zdravou výživu.
Měly jsme možnost si aktivně procvičovat angličtinu, protože jsme byly ubytovány přímo u studentů, takže jsme anglicky musely mluvit, krátce řečeno, v jednom kuse. Po tomto nabytém a velice náročném týdnu však nastal čas na odlet domů. Při loučení s našimi hostujícími studenty ovšem ukápla nejedna slza. Všechny se moc těšíme, až naši italští přátelé zase přijedou na návštěvu k nám.
Za celý náš tým bych chtěla poděkovat našim milovaným paním učitelkám, díky kterým můžeme být součástí tohoto projektu a získávat úžasné zkušenosti.
Druhá polovina naší skupiny plánuje výlet na sever Polska. Všechna místa nejsou dosud obsazená.
Pokud byste někdo ze druhých nebo třetích ročníků měli zájem, hlaste se buď u Mgr. Dvorské nebo Mgr. Boháčikové.
Za tým projektuThe Pattern of Longevity
Emma Herzogová z 3. DAZT

denglish

V předvánoční době se studenti třetích ročníku sešli při anglicko-německé soutěži Denglish mit Spass. Celá akce se nesla ve vánočním duchu a vládla příjemná atmosféra. Studenti měli možnost ochutnat cukrovinky z německy mluvících zemí a pravý anglický čaj s mlékem, vyzkoušeli si online výukové programy při práci na počítačích, ale i nějakou tu kreativní práci při zpracovávání mini-projektu. První tři úspěšné dvojice nakonec vyhrály publikace k maturitě z angličtiny a věříme, že jsme si všichni užili příjemné dopoledne. Na další ročník se za organizátory těší Mgr. Alena Pavelková a Mgr. Martina Kurfürstová.
A nějaké komentáře přímo od účastníků:
„Bylo to super!“
„Více takových soutěží.“
„Good job, teachers!“

budova2018

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme následující obory vzdělání

Ve střední zdravotnické škole obory vzdělání s maturitní zkouškou:

53-41-M/01 zdravotnický asistent (praktická sestra)

53-43-M/01 laboratorní asistent

53-41-M/02 nutriční asistent

Biližší informace naleznete v záložce SZŠ, sekci Přijímací řízení SZŠ


Ve vyšší odborné škole zdravotnické obory vzdělání zakončené absolutoriem:

53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra

53-41-N/2. diplomovaný zdravotnický záchranář

53-44-N/1. diplomovaný zubní technik

53-41-N/002 diplomovaná dětská sestra (pokud bude obor zařazen nařízením vlády do soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a zapsán do rejstříku škol a školských zařízení do 1. 9. 2018)

Biližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

Go to top