VYHLÁŠENÍ VOLEB ČLENŮ ŠKOLSKÝCH RAD

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/13/34/2005 dne 5. května 2005, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020.

- Volební řád školské rady
- § 167-168 školského zákona, školská rada
- Ustanovení volebního orgánu
- Vyhlášení voleb ŠR SZŠ
- ŠR SZŠ oprávněné osoby - formulář
- ŠR SZŠ pedagogové – formulář
- Vyhlášení voleb ŠR VOŠz
- ŠR VOŠz studenti - formulář
- ŠR VOŠz pedagogové – formulář

 

 

Školská rada SZŠ

 1.    Mgr. Alena Kopecká, MBA, předsedkyně školské rady
 2.    prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
 3.    prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
 4.    Mgr. Renáta Hernová, Ph.D.
 5.    Michael Kroutil
 6.    Lenka Pitauerová

Školská rada VOŠz

 1.    Mgr. Katarína Boháčiková, předsedkyně školské rady
 2.    doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
 3.    doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
 4.    Mgr. Růžena Zaoralová
 5.    Lenka Urbášková, studentka
 6.    Radek Genčúr, student

 

Jednací řády

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady SZŠ

DOWNLOAD   Jednací řád Školské rady VOŠz

Go to top