Úřední deska

Informace dle §5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc
Sídlo: Pöttingova 624/2, 771 00 Olomouc
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Zakládací dokument: Zřizovací listina č. j. 957/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatků 1-8 
Účel zřízení: Poskytování výchovy a vzdělávání
Součásti: střední škola, vyšší odborná škola, jazyková škola, domov mládeže a školní jídelna
IČ/DIČ: 00600938/CZ00600938
Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu: 42435811/0100
Sídlo
(pro informace):
Pöttingova 624/2, 771 00 Olomouc
Telefon. kontakt: 585704111
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky:  3j8gigz
Úřední hodiny: 8:00 hod. - 15:00 hod
Organzační struktura:  DOWNLOAD   Ke stažení

Postup v případě žádosti

o poskytování informací:

 DOWNLOAD   Ke stažení

Sazebník úhrad za poskytování informací:

 DOWNLOAD   Ke stažení

Postup při vyřizování

podání:

 

Možnost podání opravného

prostředku:

Opravný prostředek proti rozhodnutí školy lze podat ve stanovené lhůtě na adrese sídla školy, odvolacím orgánem je zřizovatel

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  RNDr. Helena Mašláňová, Ph.D.

Návrh rozpočtu školy na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu školy na období 2020 – 2021 je zveřejněn na webových stránkách Olomouckého kraje, www.kr-olomoucky.cz, v sekci Organizace zřizované Olomouckým krajem, Dokumenty ke stažení (https://www.kr-olomoucky.cz/organizace-zrizovane-olomouckym-krajem-cl-11.html)

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

DOWNLOAD   Výroční zpráva

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

DOWNLOAD   Výroční zpráva

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Poskytnutí Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě žádosti byla dne 12. 2. 2015 poskytnuta, v souladu s výše uvedeným zákonem, informace o celkové částce vynaložené na osobní příplatky, odměny a mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky školy (statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele školy pro všeobecně vzdělávací předměty, zástupce ředitele školy pro odborné předměty a praktickou výuku) v letech 2012, 2013 a 2014.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

DOWNLOAD    Výroční zpráva

Poskytnutí Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě žádosti byla dne 9. 3. 2015 poskytnuta, v souladu s výše uvedeným zákonem, informace o celkové částce vynaložené na osobní příplatky, odměny a mimořádné odměny pro vedoucí pracovníky školy (statutární zástupce ředitele školy, zástupce ředitele školy pro všeobecně vzdělávací předměty, zástupce ředitele školy pro odborné předměty a praktickou výuku a zástupce ředitele pro ekonomický úsek) v letech 2012, 2013 a 2014.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

 

Poskytnutí Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na základě žádosti byla dne 23. 3. 2015 poskytnuta, v souladu s výše uvedeným zákonem, informace o celkové částce vynaložené na platy pro zástupce ředitelky pro střední školu, zástupkyni ředitelky pro vyšší odbornou školu, zástupkyni ředitelky pro domov mládeže, ekonomku školy, manažerku doplňkové činnosti a projektů, vedoucí odborné výuky a praxe vyšší odborné školy a vedoucí praktické výuky klinických oborů v roce 2008 a v roce 2009. Byla poskytnuta informace o průměrném platu učitele v letech 2008 a 2009.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top