Veřejná zakázka malého rozsahu  „Výměna zdroje tepla objektu domova mládeže“ .

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanula Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc oznamuje vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Výměna zdroje tepla objektu domova mládeže". Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna technologie plynové kotelny - náhrada stávajících kotlů novými 2 ks stacionárními kondenzačními kotly (á 150 kW) s modulací výkonu jednoho kotle v rozmezí 30 – 150 kW při teplotním spádu 80/60°C. Další specifikace předmětu plnění a podmínky účasti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Prohlídka místa plnění se uskuteční 10. 7. 2017, v 9:00 hod. se srazem účastníků u vchodu do budovy domova mládeže – U Sportovní haly 1, Olomouc.

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Smlouva o dílo

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení

Zadávací podmínky

 

Veřejná zakázka „STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ EMANUELA PÖTTINGA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OLOMOUC - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ DM"

Předmětem veřejné zakázky v panelovém objektu domova mládeže je kompletní výměna stávajících umakartových jader za nová sociální jádra, tvořená lehkou montovanou konstrukcí. Součástí dodávky je výměna veškerých technických instalací - vodovod, odpad, elektro - instalace, VZT, sanitárního vybavení.

Investorem akce je Olomoucký kraj. Více informací k veřejné zakázce včetně zadávací dokumentace lze získat na adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=90637.

Go to top