Stravování žáků a studentů

Informace pro nové žáky/studenty

Přihlásit se ke stravování je možné na základě vypsané a podepsané přihlášky ke stravování (u nezletilých studentů podpis zákonného zástupce) a vložením zálohy na stravné. K identifikaci strávníka se používá bezkontaktní klíčenka anebo karta s čárkovým kódem.

Úhrada stravného se provádí zálohově na účet školní jídelny. Úhrada zálohy stravného může být provedena trvalým příkazem, jednorázovým příkazem, v hotovosti u pokladny ve školní jídelně ve výši alespoň 500,- Kč. Sledování výše konta strávníka je možné prostřednictvím internetové aplikace, objednávacího terminálu, při nákup v bufetu.

Přeplatky stravného vracíme pouze žákům, kteří ukončí studium (maturantům, apod.)na základě písemné žádosti. Žákům a studentům, kteří pokračují ve studiu, se přeplatky automaticky převádějí na další školní rok.

V případě nejasností nás kontaktujte – telefonicky nebo e-mailem.

Objednávání /odhlašování obědů

Ve školní jídelně máme objednávkový způsob stravování
Objednat anebo odhlásit stravu je možné na internetové aplikaci nebo na objednávacím terminálu před jídelnou.

  • Obědy nejpozději den předem do 14,00 hod. předchozího pracovního dne (mimořádně v pondělí do 8,00 hod. telefonicky).

  • Večeře nejpozději den předem do 11,30 hod. předchozího pracovního dne (mimořádně v pondělí do 8,00 hod. telefonicky).

  • Snídaně nejpozději den předem do 11,30 hod. předchozího pracovního dne.

    Přihlašovací jméno a heslo k internetové aplikaci obdrží strávník v přízemí, v kanceláři č. 123.

 

Informace pro bezhotovostní platbu stravného

Číslo účtu SZŠ a VOŠz E. Pöttinga: 19-1149370207/0100

Variabilní symbol: rodné číslo strávníka

Specifický symbol: 324

Objednávky stravování - výběr jídel provedete přihlášením do systému zde.

Cena oběda od 1. 1. 2012 pro žáky a studenty je stanovena na 33 Kč

Cena snídaní pro žáky a studenty ubytované na DM je stanovena na 21 Kč.

Cena večeří pro žáky a studenty ubytované na DM je stanovena na 27 Kč.

 

 

Go to top