Maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

 

Maturitní zkoušky 2017  - podzimní zkušební období


Obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
Termín konání praktických zkoušek: 1. 9. 2017 (4. B ZA), 8. 9. 2017 (4. C ZA)
Termín konání písemných zkoušek: 4. 9. 2017 - 8. 9. 2017*)
Termín konání ústních zkoušek: 14. 9. 2017 (4. A ZA, 4. B ZA, 4. C ZA)


Obor: 53-44-M/03 Asistent zubního technika
Termín konání písemných zkoušek: 4. 9. 2017 - 8. 9. 2017*)
Termín konání ústních zkoušek: 12. 9. 2017 (4. D AZT)
*) MŠMT zveřejní do 15. 8. 2017 jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky.

 

Pokyn ředitele školy k MZ 2017

Sdělení ředitele školy k nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve školním roce 2016/2017

Seznam děl

Seznam témat k povinné ústní maturitní zkoušce z předmětu anglický jazyk

Seznam témat 

Seznam témat k povinné ústní maturitní zkoušce z předmětu ošetřovatelství (obor zdravotnický asistent)

Seznam témat

Seznam témat k povinné ústní maturitní zkoušce z předmětu psychologie a komunikace (obor zdrav. asistent)

Seznam témat

Seznam témat k povinné praktické maturitní zkoušce z předmětu ošetřovatelská péče (třída 4.A ZA)

Seznam témat

Seznam témat k povinné praktické maturitní zkoušce z předmětu ošetřovatelská péče (třída 4.B ZA)

Seznam témat

Seznam témat k povinné praktické maturitní zkoušce z předmětu ošetřovatelská péče (třída 4.C ZA)

Seznam témat

Seznam témat k povinné ústní maturitní zkoušce z předmětu stomatologická protetika (obor asistent zubního technika) & přílohy

Seznam témat

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Seznam témat k povinné ústní maturitní zkoušce z předmětu protetická technologie (obor asistent zubního technika) & přílohy

Seznam témat

Přílohy

Seznam témat k povinné praktické maturitní zkoušce z předmětu zhotovování stomatologických protéz (obor asistent zubního technika)

Seznam témat

Seznam témat k nepovinné ústní maturitní zkoušce z předmětu matematika

Seznam témat

Seznam témat k nepovinné ústní maturitní zkoušce z předmětu anglický jazyk

Seznam témat

Seznam témat k nepovinné ústní maturitní zkoušce z předmětu německý jazyk

Seznam témat

Seznam témat k nepovinné ústní maturitní zkoušce z předmětu ruský jazyk

Seznam témat

Go to top