VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

VOŠOrganizace školního roku 2016/2017 na VOŠz

Číslo účtu pro úhradu školného: 42435811/0100 variabilní symbol: rodné číslo studenta

 Zimní období 1. 9. 2016 - 31. 1. 2017
 Letní období 1. 2. 2017 - 30. 6. 2017
 Hlavní prázdniny 1. 7. 2017 - 1. 9. 2017
 Zkouškové období ZO 11. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Zkouškové období LO 6. 6. 2017 - 26. 6. 2017
 Zkouškové období LO III. ročníků  
 3. A DVS 23. 5. - 12. 6. 2017
 3.DZZ 23. 5. - 12. 6. 2017
 3.DZL 23. 5. - 12. 6. 2017
 3. DFAk 29. 5. - 16. 6. 2017
Opravné termíny zkoušek za ZO I. termín : do 27. 2. 2017
  II. termín: do 31. 3. 2017
Opravné termíny zkoušek za LO I. termín: do 31. 8. 2017
  II. termín: do 29. 9. 2017
Termíny absolutorií  
 3.A DVS 20. 6. 2017 - 23. 6. 2017
 3.DZZ 21. 6. 2017 - 22. 6. 2017
 3. DZL 21. 6. 2017 - 23. 6. 2017
 3. DFAk  26. 6. - 28. 6. 2017
   
Den otevřených dveří  7. 1. 2017
Odevzdání přihlášek  31. 5. 2017
Přijímací řízení  21. 6. 2017
Go to top