VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ

VOŠOrganizace školního roku 2017/2018 na VOŠz

Číslo účtu pro úhradu školného: 42435811/0100 variabilní symbol: rodné číslo studenta

 Zimní období 1. 9. 2017 - 31. 1. 2018
 Letní období 1. 2. 2018 - 29. 6. 2018
 Hlavní prázdniny 30. 6. 2018 - 31. 8. 2018
 Zkouškové období ZO 11. 1. 2018 - 31. 1. 2018
 Zkouškové období LO 11. 6. 2018 - 29. 6. 2018
 Zkouškové období LO III. ročníků  
 3. A DVS 23. 5. - 12. 6. 2018
 3.DFA 23. 5. - 12. 6. 2018
 3.DZT 23. 5. - 12. 6. 2018
   
Opravné termíny zkoušek za ZO I. termín : do 28. 2. 2018
  II. termín: do 30. 3. 2018
Opravné termíny zkoušek za LO I. termín: do 31. 8. 2018
  II. termín: do 28. 9. 2018
Termíny absolutorií  
 3.A DVS 25. 6. 2018 - 28. 6. 2018
 3.DFA 20. 6. 2018 - 22. 6. 2018
 3. DZT 20. 6. 2018 - 22. 6. 2018
   
   
Den otevřených dveří  13. 1. 2018
Odevzdání přihlášek  31. 5. 2018
Přijímací řízení  21. 6. 2018
- testy fyzické zdatnosti (DZZ)  19. 6. 2018
Go to top