Aktuální informace k přijímacímu řízení

 

Výsledky 3. kola přijímacího řízení

Výsledková listina DVS

Výsledková listina DFA

Výsledková listina DZL

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

Výsledková listina DFA

Výsledková listina DVS

 Výsledková listina DFAk

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:

3. kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu zdravotnickou pro školní rok 2017/2018 do oborů vzdělání:

- diplomovaná všeobecná sestra
- diplomovaný farmaceutický asistent
- diplomovaný zdravotní laborant

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Mgr. Pavel Skula jako příslušný správní orgán podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje kritéria 3. kola přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro absolventy středních škol, pro školní rok 2017/2018:

 

Přihláška ke studiu

 

Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium

Kód oboru a typ studia:                    53–41–N/11 vyšší odborné vzdělání
Forma a délka studia: denní tříleté
Způsob ukončení studia: absolutorium
Charakteristika oboru:  DVS
Kritéria přijímacího řízení:  kritéria DVS

 

Diplomovaný farmaceutický asistent - denní studium

Kód oboru a typ studia: 53–43–N/11 vyšší odborné vzdělání
Forma a délka studia: denní tříleté
Způsob ukončení studia: absolutorium
Charakteristika oboru: DFA
Kritéria přijímacího řízení: kritéria DFA

 

Diplomovaný zdravotní laborant - denní studium

Kód oboru a typ studia: 53–43–N/21 vyšší odborné vzdělání
Forma a délka studia: denní tříleté
Způsob ukončení studia: absolutorium
Charakteristika oboru: DZL
Kritéria přijímacího řízení: kritéria DZL

 

2. kolo přijímacího řízení na vyšší odbornou školu zdravotnickou pro školní rok 2017/2018 do oboru vzdělání:

- diplomovaný farmaceutický asistent - kombinovaná forma studia

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc Mgr. Pavel Skula jako příslušný správní orgán podle ustanovení zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje kritéria 2. kola přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělání pro absolventy středních škol, pro školní rok 2017/2018:

 

Diplomovaný farmaceutický asistent - kombinované studium

Kód oboru a typ studia: 53–43–N/11 vyšší odborné vzdělání
Forma a délka studia: kombinované  tříleté
Způsob ukončení studia: absolutorium
Charakteristika oboru: DFA
Kritéria přijímacího řízení: kritéria DFAk

Kontaktní osoba:   Petra Bušínová
  telefon: 585 704 119; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace o přijímání uchazečů do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná setra

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc informuje o možnosti přijetí uchazečů do vyššího ročníku vyšší odborné školy zdravotnické, akreditovaného vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra, které se uskuteční v souladu s ustanovením § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s pokusným ověřováním organizace vzdělávání studentů ve vyšší odborné škole ve vzdělávacím programu diplomovaná všeobecná sestra pro přijetí do vyššího ročníku než prvního vyhlášeným Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy dne 1. září 2017 pod č. j. MSMT-21041/2017-1.

Uchazečům, kteří získali odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra (absolvovali obor zdravotnický asistent) bude umožněno přijetí do druhého ročníku vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra za níže uvedených podmínek.

Kritéria pro přijetí do druhého ročníku oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra:

1. Vzdělání v oboru 53-41-M/01 zdravotnický asistent.
2. Hodnocení v předmětech Ošetřovatelství, Ošetřovatelská péče (praktická výuka), Psychologie a komunikace za 2. pololetí 4. ročníku výborně nebo chvalitebně.
3. Hodnocení v předmětech Ošetřovatelství a Ošetřovatelská péče (praktická maturitní zkouška) v rámci maturitní zkoušky výborně nebo chvalitebně.
4. Úspěšné absolvování testu k přijetí do vyššího ročníku.

Termín podání žádosti: do 26. 9. 2017
Žádost adresovat řediteli školy, přiložit požadované dokumenty (výroční vysvědčení za 4. ročník, maturitní vysvědčení).
Termín konání testu: 2. 10. 2017

Charakteristika testu k přijetí do vyššího ročníku.
• Test obsahuje 35 otázek rozdělených do 7 oblastí vzdělávání (viz Obsah testu k přijetí do vyššího ročníku), každá oblast je zastoupena 5 otázkami.
• Testové otázky mají formu uzavřenou (výběr z 5 možností odpovědí) nebo otevřenou (doplnění správné odpovědi).
• Časový limit na vypracování testu je 40 minut.
• Minimální počet pro úspěšné složení testu je 26 bodů, přičemž v jednotlivých oblastech nesmí klesnout pod 3 body.

V Olomouci 4. 9. 2017

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Obsah testu

 

Go to top