studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Mezinárodně uznávané zkoušky - Angličtina
Přípravné kurzy na zkoušky -
Francouzština

Mezinárodně uzn. zkoušky - Angličtina

Mezinárodně uznávané zkoušky - Angličtina

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc je partnerskou institucí British Council.

Škola spolupracuje rovněž s Britským centrem při Univerzitě Palackého Olomouc, vyučující angličtiny se pravidelně účastní školení a seminářů pořádaných touto organizací, popř. British Council.

Jazyková škola je nositelem certifikátu, který opravňuje k přípravě na mezinárodní zkoušky z angličtiny PET, FCE a CAE (University of Cambridge ESOL Examinations)

Jazyková škola pořádá přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky z angličtiny PET, FCE a CAE (viz Jazykové kurzy pro veřejnost). Náplní kurzů je zopakování a systematické prohloubení všech řečových dovedností na úrovni požadované při dané zkoušce. Součástí je i nácvik strategie postupu při zkoušce a absolvování modelových testů.

Zkoušky se konají v průběhu celého roku a pro každou zkoušku je nabízeno několik termínů v roce.

Nejbližší termín konání zkoušek naleznete na webových stránkách Britského Centra UP, kde se také můžete ke zkouškám zaregistrovat.

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc je partnerskou institucí British Council a Britského centra při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Kde mohu zkoušky vykonat?

Cambridgeské zkoušky lze v Olomouci vykonat na Britském centru Univerzity Palackého.


Knihovna UP - Britské centrum
Biskupské nám. 1
779 00 Olomouc
tel.: 585 631 111
www.knihovna.upol.cz/pobocky/britske-centrum/

Přípravné kurzy na zkoušky z francouzštiny

Přípravné kurzy na zkoušky z francouzštiny

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc nabízí kurzy francouzštiny pro veřejnost všech stupňů pokročilosti, a to od úplných začátečníků až po pokročilé uživatele jazyka.


Chcete studovat ve Francii?

Potřebujete doložit znalost francouzského jazyka?

Absolvujte jeden z našich přípravných kurzů na zkoušky:

Kurzy vedou aprobované vyučující s mnohaletou praxí v oboru jazykového vzdělávání dospělých, které se rovněž dlouhodobě podílely na organizaci zkoušek DELF a DALF na naší škole a byly akreditovány jako examinátorky.

 

Vzorové verze zkoušek

Více informací o zkouškách Delf/Dalf spolu s detailními požadavky pro jednotlivé úrovně naleznete na stránkách http://www.ciep.fr/delfdalf/.

V elektronické podobě jsou vzorové verze zkoušek Delf zveřejněny na http://www.ciep.fr/delfdalf/sujets-delf.php, vzorové verze pro zkoušky Dalf na http://www.ciep.fr/delfdalf/sujets-dalf.php.

Go to top