studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu anglicky: Foreign language administrator

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2011

Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2013

Typ projektu: grantový

Poskytovatel podpory: Olomoucký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/02.0033
Projekt byl realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Cizojazyčná komunikace pro hospodářskou praxi

Název operačního programu:  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název prioritní osy: Další vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7.3.2

Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Název projektu anglicky: Foreign language communication for economic use

Datum zahájení realizace projektu: 01.09.2013

Realizace pilotního vzdělávání: říjen 2014 - květen 2015

Typ projektu: grantový

Poskytovatel podpory: Olomoucký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.05/04.0047

Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt volně navazuje na projekt Administrativní pracovník pro cizojazyčnou komunikaci (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/02.0033)

eu

Go to top