studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

MapaTrikolora2

 

Ve středu 10. 4. 2024 proběhlo školní kolo soutěže v německém jazyce „Bücherwurm“ (Knihomol) pod záštitou Goethe Institutu. Úkolem účastníků bylo přečíst krátký text z románu pro mládež „Isola“ spisovatelky Isabel Abedi pokud možno s co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Vítězkou se stala Veronika Šubová (4. C NA), která postupuje do celomoravského kola, které se uskuteční 19. 4. 2024 v Červeném kostele Vědecké knihovny v Olomouci. Na 2. místě skončila Karin Mráčková (2. B PS) a 3. místo obsadila Kristína Rousková (1. D AZT). Letos máme opět obsazenou kategorii Deutsch-spezial, což jsou bilingvní žáci nebo ti, jež pobývali déle než 3 měsíce v německých jazykových oblastech. Naši školu bude v celomoravském kole v této kategorii reprezentovat Natálie Roskolová (3. B PS). Vítězní žáci za své výkony obdrželi diplom, dárkové poukázky a všichni zúčastnění menší věcné dary, za což děkujeme Nadačnímu fondu.


Gratulujeme a všem děkujeme za účast!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková, Mgr. Svozilová

 image001

V pátek 12. dubna 2024 a v pondělí 15. dubna 2024 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů (konání jednotných přijímacích zkoušek na střední školy), v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, volné dny pro žáky 1. – 3. ročníku střední zdravotnické školy.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

15 somatologie

 

4. dubna 2024 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a JŠ s právem státní jazykové zkoušky v Olomouci 15. somatologický den pro žáky prvních ročníků oborů PS, LA, NA, AZT a 2. ročníku NA. Zúčastnilo se 18 žáků z Olomouce, 1 žák ze SZŠ Prostějov, 2 žákyně ze SZŠ Šumperk, 2 žáci ze SZŠ Hranice, 1 žákyně ze SZŠ Ústí nad Orlicí, 1 žákyně z Brna, Jaselské ul., 2 žákyně z CSZŠ Brno Grohova, 1 žák ze SZŠ Břeclav. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová; krev, cévy, soustava dýchací, ústrojí sluchové, těhotenství a porod, zuby, hormony, slinivka břišní, dopamin a CNS. Soutěžící hodnotila 10členná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou.

Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:

Cena studentské poroty, Cena publika a Cena pro absolutního vítěze - TEODORU ŽĎÁRSKÉMU ze SZŠ Břeclav
Cena za nejlepší prezentaci – TEREZE PYSZKOVÉ z 1. C PS ze SZŠ Olomouc

 
Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu (Mgr. E. Pospíšilové, Mgr. A. Spáčilové, Mgr. L. Přikrylové, Mgr. M. Gabrielové, Mgr. E. Hejnarové), soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouckého kraje za hodnotné ceny pro soutěžící a žákům 4. CNA pod vedením Mgr. I. Müllerové za přípravu perfektního občerstvení.

V Olomouci 4. Dubna 2024
za sekci SOM, ETI, PAT a MEH Lenka Slezáková

 

praded

 

Ve dnech 11. – 16. 3. 2024 proběhl lyžařský kurz tříd 1. APS a 1. BPS. Celkově vyjelo do jesenických hor 43 žáků. Zažili jsme neskutečnou pohodu na Kazmarce, slunce i déšť při lyžování na Pradědu, strach ze tmy při noční hře, kreativitu při „landartu“, uvolněnou atmosféru v bruntálských vířivkách, tobogánech a bazénech, a hlavně pohodu se všemi žáky.

Děkujeme všem lyžařům a snowboarďákům za účast na akci, byli jste skvělí😊

Lucie Přikrylová, Aleš Novák, Michal Kamrád, Filip Frodl a Alena Pavelková se těší na další lyžařské a sportovní výzvy s žáky naší školy😊

 

SKOL!!!!!

tridni schuzky


Ve středu 10. dubna 2024 se v 17.00 hodin
konají informační třídní schůzky zákonných zástupců s třídním učitelem.

Od 17.30 do 18.30 hodin budou probíhat konzultace s vyučujícími v jejich kabinetech.

 

 

kpn 20240321 113140

 

21. 3. 2024 proběhl v Šumperku 9. ročník olympiády z klinické propedeutiky.
Soutěže se zúčastnily i naše studentky z 2.BPS Eliška Raclová a Karin Mráčková s prací: Vyšetřovací postupy v pneumologii se zaměřením na pneumonii.
Prezentaci měly velmi zdařilou, získaly 2. místo a postupují do celostátního kola 18.4.2024.

PT PSK

kpn 20240321 113221

IMG 20240319 121615

 

Studenti 3.DZT navštívili 19. 3. 2024 společnost Microdent s.r.o. v Turnově.

Na odborné exkurzi nás uvítal pan inženýr Kosnar, který je provozním ředitelem. Ve školicí místnosti připravili ukázku materiálů, které zde používají, např. kovové, keramické a polymerní.
Následně nás zubní technička paní Kapounová seznámila s přístroji na skenování Smart Optics 10 a Dental Wings 3 SERIES. Ukázala nám práci se softwary DWOS a Exocad. Výklad byl pestrý a odborný.
Postupně jsme si mohli prohlédnout s panem inženýrem výrobní oddělení, kde zhotovují stomatologické náhrady různými technologiemi, jako je sintrování, 3D tisk nebo frézování všech typů materiálů.
Studenti mohli vidět jak implementovat digitální technologie s tradičními stomatologickými procesy. Za tuto autentickou zkušenost moc děkujeme.

Eva Všetičková, DiS. et DiS.
učitelka praktického vyučování pro zubní techniky a dentální hygienu


volby

 

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2024 do 11. července 2027.

Volby se uskuteční ve dnech 10. a 11. dubna 2024. Návrhy kandidátů se podávají do 28. března 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

23prijimacky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc – Pöttingeum zve uchazeče o studium na vyšší odborné škole zdravotnické na den otevřených dveří, který se koná v sobotu 6. dubna 2024 od 9.00 do 12.00 hodin.
Prezentovány budou obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické otevírané ve školním roce 2024/2025.
Bližší informace o studiu na vyšší odborné škole zdravotnické zde. Propagační video naleznete zde.
Pavel Skula
ředitel školy

 

Go to top