studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

cizijazyky

Výsledky zkoušky CzF – 17.9.2022

domov1

Ve středu 28. září 2022 (státní svátek) zůstane domov mládeže otevřen. Nad ubytovanými žáky a studenty, kteří na státní svátek neodjedou domů, bude zajištěn dohled.
V úterý 27. září 2022 si bude možno objednat večeři, ve středu 28. září 2022 nebude škola stravu zajišťovat.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
Přihlášky se přijímají do 30. září 2022. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

666 3837

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023:

Výsledková listina - obor DVS

Výsledková listina - obor DDS

Výsledková listina - obor DZL

Informace pro přijaté uchazeče

 

 epol detail web

V souladu s § 167 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem školské rady vydaném Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. června 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc doplňovací volby členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc, dvou zástupců studentů na funkční období do 11. července 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

skola PZ
Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2022/2023 do oborů vzdělání:
53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra
53-41-N/5. diplomovaná dětská sestra
53-43-N/2. diplomovaný zdravotní laborant
Přihlášky se přijímají do 15. září 2022. Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.

usmev dloudá fotka

Pro žáky střední zdravotnické školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),
• 2. září 2022 – třídnické práce (8.00 – 12.30),
• 5. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.
Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické
• Čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,
• Čtvrtek 1. září 2022 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy
• Čtvrtek 1. září 2022 v 9.00 hodin – zápis, zahájení kurzu, učebna č. 119.
• 2. září 2022 a dále – výuka dle rozvrhu.

Pavel Skula
ředitel školy

skola PZ

VÝSLEDKY ZKOUŠKY Z ČEŠTINY PRO CIZINCE – 20.8.2022

 

vltava1

V polovině června proběhly v jižních Čechách na řece Vltavě dva sportovně turistické kurzy. Zúčastnili se jich žáci tříd 2. A, 2. B a 2. D – celkem 36 děvčat a 2 chlapci. Oba kurzy měly stejný program. Na místo konání kurzu jsme se dopravili vlakem, Místní přepravu zajištovala autobusem společnost Surfsport. Od ní jsme měli zapůjčeno
i vodácké vybavení. Ubytování proběhlo v kempu Kanak v Branné (dvě přenocování) a v kempech v Českém Krumlově (tři noci). Stravu (snídaně a večeře) připravovali instruktoři za pomoci účastníků z řad žáků.
V průběhu kurzů absolvovali jejich účastníci splutí řeky Vltavy na plastových kánoích značky Samba v úseku Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou. Osmdesát kilometrů řeky, absolvovaných ve čtyřech dnech, síly vodáků dokonale prověřilo, zvláště devět jezů. Část posádek si vyzkoušela mimo vodáckého sportu i sport plavecký. Jak se ale říká – kdo se necvaká, jezdí pod své možnosti. V obou kurzech jsme měli štěstí na stav vody v řece. Plavba většinou probíhala při, na červen neobvyklém, průtoku 20 m3/s. Počasí bylo proměnlivé. Prudkého deště si na řece užili účastníci obou kurzů. Vodácké putování si však všichni užili.
Mimo vodní turistiky absolvovali účastníci i další aktivity – voroplavbu centrem Českého Krumlova, jízdu lanovkou na horu Kleť s následným výstupem na rozhlednu, jízdu na koloběžkách z Kletě do Českého Krumlova. V rámci kulturně poznávací činnosti proběhla prohlídka historického centra Českého Krumlova.
Stanovené cíle kurzu – osvojení a prohloubení dovednosti jízdy na kánoi, jízdy na koloběžce, kulturně poznávací činnost, jízda na vorech, tábornické dovednosti, vedení k samostatnosti a překonávání překážek, poznání nového prostředí a vzájemné poznávání se spolužáků při delším pobytu v mimoškolním prostředí – byly splněny. Žáci i instruktoři hodnotili kurz velmi pozitivně, dle jejich vyjádření si ho užili a líbil se jim. Drobné připomínky se týkaly pouze k času večerky ve 22.00 a k počasí (místy zima a déšť).
Poděkování patří všem účastníkům z řad žáků a instruktorů – byli jste super!
Pádlu zdar!
Pavel Skula, vedoucí kurzů – náčelník

Go to top