holokoust

25. ledna 2019 měli studentky a studenti 2. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Každoročně si totiž na naší škole připomínáme události, které by neměl pohřbít čas…
2. světová válka, plošné vyvražďování evropské židovské populace a dalších „nežádoucích“ skupin obyvatelstva, hrůzná realita koncentračních táborů…Projektový den nabídl studentům pohled na tuto problematiku opravdu z různých úhlů pohledu. Vydali jsme se společně po stopách historie.

V kapli naší školy proběhla úvodní beseda spojená s filmovou projekcí. Celý program si pro své mladší spolužáky připravily studentky 3. ročníku Hana Bocková a Petra Hesová.
Podělily se s přítomnými o své dojmy z exkurze do koncentračního tábora v Terezíně, které se v říjnu letošního školního roku zúčastnily. Silné emoce probouzí vždy také návštěva koncentračního tábora v polské Osvětimi…

Program následně pokračoval dalšími aktivitami, kterých se mohly jednotlivé pracovní skupiny účastnit v rámci celého pátečního dopoledne. Pro studenty již nejsou záhadou tzv. „kameny zmizelých“ zapuštěné do olomoucké dlažby, měli možnost vyslechnout autentické vzpomínky pamětníků, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech. Zjistili mnohé o životě židovské komunity v době druhé světové války, v realitě protektorátu (korespondence, deníky). Své představivosti i pocitům dali průchod při výrobě tematických výtvarných koláží.

Na svou minulost nesmíme zapomínat…
„Ti, kdo zapomenou na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu prožít ji znovu.“ (George Santayana)

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů

holo1 holo2
Go to top