nucene prace

Nucená práce pro nacistické Německo
Žáci 2.B ZA se 5. dubna v rámci 5. ročníku olomouckých dnů německého jazyka (Olműtzer Kulturtage) zúčastnili besedy s panem inženýrem Jaroslavem Langerem (nar. 1924, Štěpánov
u Olomouce), který byl v roce 1944 - stejně jako celý ročník mladých lidí, narozených v roce 1924 - přikázán na nucené práce, konkrétně do německého Stuttgartu. Pan Langer žákům přiblížil atmosféru tehdejší doby, popsal odjezd do Německa, podělil se
o své zážitky z doby nuceného nasazení v Německu, přiblížil životní podmínky v táborech
pro nuceně nasazené dělníky, práci v továrně i život mladých lidí v tehdejších válečných podmínkách.
Žáci tak měli jedinečnou příležitost zeptat se přímého účastníka tehdejších událostí na jeho zážitky a osobní zkušenosti.

Go to top