soma1

5. dubna 2019 proběhl na SZŠ a VOŠz E. Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc jedenáctý somatologický den pro žáky prvních ročníků zdravotnických asistentů a laboratorních asistentů. Zúčastnilo se 21 žáků ve 14 družstvech z Olomouce, SZŠ Prostějov, SZŠ Šumperk, SZŠ Hranice a SZŠ Ústí nad Orlicí. Výběr soutěžních témat byl pestrý – soustava kosterní, soustava oběhová, krev, soustava dýchací, ústrojí sluchové, ústrojí zrakové, soustava trávicí, soustava pohlavní a CNS. Soutěžící hodnotila nejen šestičlenná porota v čele s Mgr. Lucií Přikrylovou, ale také studentská porota a publikum.
Po nelehké poradě členů poroty byla udělena:
Cena pro absolutního vítěze a Cena publika Pavlíně Vyčítalové za prezentaci s názvem Oběhová soustava (Ústí nad Orlicí). Cena studentské poroty byla udělena Nikole Kolečářové za prezentaci Reprodukční systém (1. B ZA SZŠ Olomouc).
Cena za nejlepší prezentaci: 1. A ZA Nela Chroboková – Pohlavní choroby (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. B ZA Vlastimil Němec, Filip Fister – Srdce (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: 1. D LA Lucie Janošová, Eva Plachá – CNS (Olomouc)
Cena za nejlepší prezentaci: Klára Šofrová, Magdaléna Švédová –Těhotenství (Šumperk)
Cena za nejlepší prezentaci: Veronika Klíčová – Endokrinní systém (Prostějov)
Cena za nejlepší prezentaci: Denisa Švandelíková – Lebka (Hranice)
Cena za nejlepší prezentaci: Dominique Fojtů – Pohlavní soustava ženy (Ústí nad Orlicí)

Za klidný průběh celého dopoledne děkuji panu řediteli a celému vedení školy, vyučujícím somatologie za precizní přípravu, soutěžní porotě, soutěžícím a současně Nadačnímu fondu SZŠ a VOŠz, Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouce za hodnotné ceny pro vítězná družstva a všechny ostatní účastníky.

V Olomouci 25. dubna 2019 Za předmětový tým SOM a ETI Lenka Slezáková

Go to top