olomouc

13. června 2019 měli studentky a studenti 1. ročníků SZŠ a VOŠz E. Pöttinga v Olomouci možnost zúčastnit se akce, kterou pro ně připravujeme každým rokem již tradičně. Jejím cílem je představit žákům město, v němž se možná narodili, kde studují, pracují, tráví volný čas…Ale znají také jeho minulost, slavné osobnosti, roli, kterou hrálo naše město v dějinách ? Vždyť Olomouc patří mezi nejvýznamnější historická a kulturní centra střední Evropy. Světově proslulá edice turistických průvodců Lonely Planet umístila v roce 2013 Olomouc na seznam deseti skrytých pokladů Evropy, tedy nejkrásnějších míst, která nesmíte minout. Vydali jsme se tedy společně po stopách historie…

13. dubna proběhla v kapli naší školy úvodní beseda spojená s filmovou projekcí.
Základní informace o vzniku a minulosti města si pro své spolužáky připravily studenti třídy 1.B ZA Kristina Greben a Filip Sklenář.

Program pokračoval aktivitami přímo „v terénu“. Jednotlivé skupiny žáků se za pomoci map a pod vedením vyučujících humanitních předmětů pohybovaly historickým centrem města, plnily úkoly obsažené v pracovních listech, navštěvovaly nejvýznamnější památky. Závěrečným bodem programu byla pak komentovaná prohlídka Arcibiskupského paláce, případně unikátní varhany mořického chrámu, které studentům představil varhaník, p. Karel Martínek. Navzdory až příliš letnímu počasí a tropickým teplotám jsme vytrvali a odnesli si spoustu zajímavých zážitků.

Poděkování patří všem učitelům i studentům, kteří se na realizaci a zdárném průběhu akce podíleli.

(Mgr. Eva Vesecká, sekce humanitních předmětů)

Go to top