DFA2

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na obor vzdělání:
53–43–N/1 diplomovaný farmaceutický asistent

Bližší informace naleznete v záložce VOŠz, sekci Přijímací řízení VOŠz.