studuj zdravku

resc

Studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář a Diplomovaná všeobecná sestra se v době od 9. do 10. října účastnili vzdělávací akce ZZS OK v Hrubé Vodě „Urgentní medicína a medicína katastrof vážně i nevážně“. Jejich primárním úkolem bylo vytvořit reálné prostředí k nácviku záchrany neurčitého počtu zraněných po mimořádné události, kdy došlo k simulaci zhroucení střešní stěny nákupního centra.
„Všude byl zmatek, křik, krev... a přitom jsme mohli sledovat přímý zásah a profesionální přístup pracovníku ZZS OK, " líčí student DZZ. Odměnou jim za to byla možnost návštěvy workshopů urgentní medicíny. Byli svědky nácviku koniopunkce a koniotomie, která je indikována jako poslední možnost urgentního zajištění dýchacích cest. Tento život zachraňující výkon si mohli studenti sami vyzkoušet, a tedy i osvojit. Největší odměnou jim však byla monitorovaná KPR, tedy práce s figurínou připojenou k PC, která přesně zaznamenávala počty a míru stlačení i uvolnění plus objem vzduchu zavedený do plic pomocí Ambuvaku. Dobrou zprávou je, že hranice úspěšnosti nebyla nižší než 93%, což může být cenný ukazatel schopnosti studentů pohotově reagovat a prokázat zápal pro záchranu života.


Závěrem můžeme tuto akci hodnotit jako vynikající vzájemnou spoluprací VOŠZ E. Pöttingea a ZZS Olomouckého kraje.


Vojtěch Pokorný, student 2DZZ

Go to top