studuj zdravku

kulaty stul

na základě usnesení vlády České republiky č. 1022 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020, kterým se ruší usnesení vlády České republiky č. 997 o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 a na základě informací z MŠMT Vám sděluji aktuální informace k provozu školy v období od 14. října do 1. listopadu 2020:


a) Střední zdravotnická škola, vyšší odborná škola zdravotnická
- Všeobecně vzdělávací předměty, odborné předměty, praktické vyučování, praktická příprava (odborná praxe) – vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách (probíhá pouze distanční vzdělávání prostřednictvím aplikace Teams, povinné).
- Pozor! – na základě usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020 byla žáků a studentům posledních ročníků SZŠ a VOŠz uložena, po dobu platnosti nouzového stavu, pracovní povinnost. Hejtmanem Olomouckého kraje může být žákům a studentům s bydlištěm v Olomouckém kraji doručen příkaz k výkonu pracovní povinnosti dle výše uvedeného usnesení.
Pro žáky a studenty posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost, nebude distanční forma vzdělávání povinná. Ubytování žáků a studentů vykonávajících pracovní povinnost bude zajištěno na domově mládeže.

b) Jazyková škola
- Vzdělávání v jazykových kurzech bez osobní přítomnosti posluchačů (probíhá pouze distanční vzdělávání).
- Vzdělávání v jednoletém studiu dle vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků probíhá prezenční i distanční formou. Počet osob v průběhu vzdělávání je omezen od 14. října 2020 na počet nepřevyšující 6 osob ve vnitřních prostorech (třídě/učebně).
- Státní jazyková zkouška plánovaná v termínu 16. října 2020 je odložena.

c) Domov mládeže
- Pro žáky a studenty bude domov mládeže do 31. října 2020 uzavřen. Ubytování v domově mládeže bude poskytnuto pouze žákům a studentům posledních ročníků, kteří budou vykonávat pracovní povinnost dle usnesení vlády České republiky č. 1023 o přijetí krizového opatření ze dne 12. října 2020.

d) Školní jídelna
- Výdej obědů bude od 14. října do 30. října 2020 v době od 11.00 do 13.00 hodin.
- Objednané obědy na středu 14. října 2020 a dále byly strávníkům zrušeny.
- Žáci, a studenti kteří se vzdělávají distanční formou, mají možnost odebrat si oběd za dotovanou cenu. Obědy je ale nutné znovu objednat. Obědy mohou žáci odebírat i v době podzimních prázdnin.

Žádám žáky a studenty aby dodržovali ustanovení nařízené vládou i doporučená hygienická opatření.
Děkuji.

Mgr. Pavel Skula
ředitel školy

Go to top