studuj zdravku

epol detail web

Na základě opatření obecné povahy, které vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. března 2021, dochází k posunutí termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pro všechny uchazeče o studium a současně dochází k posunutí termínu školní příjímací zkoušky pro uchazeče o studium oboru asistent zubního technika.
Nové termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. řádný termín – 3. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. řádný termín – 4. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
Nové termíny školní přijímací zkoušky z kreslení a modelování dle předlohy pro uchazeče o studium oboru vzdělání 53-44-M/03 asistent zubního technika:
1. termín – 3. května 2021 (uchazeči konající JPZ 3. května 2021)
2. termín – 4. května 2021 (uchazeči konající JPZ 4. května 2021)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (uchazeči konající JPZ v 1. náhradním termínu)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (uchazeči konající JPZ ve 2. náhradním termínu)

Podrobné informace budou uchazečům o studium na střední zdravotnické škole sděleny v pozvánce k přijímacím zkouškám, která bude zaslána jejich zákonným zástupcům nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek.
Pavel Skula, ředitel školy

Go to top