studuj zdravku

666 3841

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství dojde od pondělí 26. dubna 2021 k obnovení prezenční praktické výuky v budově školy následovně:

Praktické vyučování žáků SŠ a studentů VOŠ bude v týdnu probíhat dle rozvrhu zveřejněného v aplikaci Bakaláři. Žádám Vás, abyste se s rozvrhem seznámili a řídili se dle něj.

Poznámky:
a) Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním všech žáků /studentů s dříve uvedenými výjimkami (prodělaná nemoc – max. 90 dnů; potvrzení o negativním testu ne starší než 48 hodin, 14 dnů od druhé dávky očkování). Testování ve škole bude probíhat pod vedením vyučujícího.
b) Teoretická výuka – pokračuje distanční vzdělávání.
c) Skupinové konzultace (v maximálním počtu 6 žáků/studentů) zůstávají umožněny na SŠ, nově i na VOŠ ve všech předmětech. Podmínka testování zůstává.
d) Individuální konzultace žáků a studentů SŠ, VOŠ a JŠ – nedochází ke změnám, jsou umožněny – testování žáků/studentů není nutné.
e) Ubytování na domově mládeže – je umožněno žákům/studentům, kteří absolvují prezenční praktickou výuku / odbornou praxi nebo skupinové konzultace. Podmínka testování zůstává.
f) Žádám vás, abyste průběžně sledovali aktuální rozvrh v aplikaci Bakaláři.


Provoz školní jídelny:
– výdej obědů – v pondělí–čtvrtek v době od 11.00 do 14.00 hodin,
v pátek v době od 11.00 do 13.00 hodin.
Dodržujte, prosím, stanovené časy pro výdej stravy jednotlivým třídám/skupinám – viz přiložený rozpis!

Pavel Skula, ředitel školy

Go to top