VOLBY 4

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc opakované volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc z řad studentů na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.
Volby se uskuteční distančním způsobem prostřednictvím aplikace Bakaláři dne 10. června 2021. Návrhy kandidátů se podávají do 31. května 2021.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.