diplom

Během covidového období, kdy byla na středních školách distanční výuka, byla vyhlášena Metodickým centrem Pro Lingua při Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě online soutěž ve čtení německých literárních textů. Úkolem bylo vybrat jeden ze tří textů a přečíst s pokud možno co nejlepší výslovností a výrazným přednesem. Následně bylo zapotřebí natočit a poslat videonahrávku. Na konci května bylo vyhlášení výsledků a na 2. místě se umístila Veronika Šubová z 1.C NA a na 6. místě Vanesa Lovašová z 2.B PS.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!!!
Za vyučující němčiny
Mgr. Hessová Polívková