studuj zdravku

skola PZ

Pro žáky střední zdravotnické školy

Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),

2. září 2021 – třídnické práce (8.00 – 12.30),

3. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření a screeningové testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají žáci nasazen respirátor. V době, kdy jsou žáci usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí. 

Screeningové testování žáků proběhne:

- 1. září 2021 – při zahájení školního roku v jednotlivých třídách,

- 6. a 9. září 2021 – první vyučovací hodinu toho dne (1. ročníky při odjezdu / v průběhu adaptačního kurzu).

Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu. 

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,

- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),

- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě.

Poznámka: 

Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole / školském zařízení bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické 

Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,

Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,

2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají studenti nasazen respirátor. V době, kdy jsou studenti usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí. 

 

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy 

Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis, zahájení kurzu.

2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají posluchači nasazen respirátor. V době, kdy jsou posluchači usazeni v učebnách ochranný prostředek mít nemusí. 

 

Další podrobné informace naleznete v „Manuálu MŠMT“ – zde.

Stanovisko MŠMT k dezinformacím o opatřením ve školách naleznete – zde.

 

Pavel Skula

ředitel školy

Pro žáky střední zdravotnické školy

·        Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zahájení školního roku všech tříd (8.00 – 10.40),

·        2. září 2021 – třídnické práce (8.00 – 12.30),

·        3. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření a screeningové testování žáků ve dnech 1., 6. a 9. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají žáci nasazen respirátor. V době, kdy jsou žáci usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí.

·        Screeningové testování žáků proběhne:

- 1. září 2021 – při zahájení školního roku v jednotlivých třídách,

- 6. a 9. září 2021 – první vyučovací hodinu toho dne (1. ročníky při odjezdu / v průběhu adaptačního kurzu).

Pokud není žák v době plošného testování ve škole přítomen, proběhne jeho testování bezprostředně po příchodu do školy na sekretariátu.

·        Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

- jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování,

- prodělali onemocnění covid-19 (neuběhlo více než 180 dnů po prvním provedeném pozitivním testu),

- doloží výsledek negativního testu provedeného v odběrovém místě.

Poznámka:

Žák, který se screeningovému testování nepodrobí a nedoloží splnění podmínek stanovených pro bezinfekčnost, se výuky účastní za podmínky stanovené mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu ve škole / školském zařízení bude používat ochranu dýchacích cest (respirátor) a bude dodržovat další režimová opatření.

 

Pro studenty vyšší odborné školy zdravotnické

·        Středa 1. září 2021 v 8.00 hodin – zápis studentů do 2. a 3. ročníku v určených učebnách,

·        Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis do 1. ročníku VOŠz v aule školy,

·        2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají studenti nasazen respirátor. V době, kdy jsou studenti usazeni v učebnách/laboratořích a při výuce tělesné výchovy ochranný prostředek mít nemusí.

 

Pro posluchače pomaturitního studia jazykové školy

·        Středa 1. září 2021 v 10.00 hodin – zápis, zahájení kurzu.

·        2. září 2021 a dále – výuka dle rozvrhu.

Hygienická opatření od 1. září 2021

·        Při vstupu do budovy školy a pohybu ve vnitřních společných prostorech mají posluchači nasazen respirátor. V době, kdy jsou posluchači usazeni v učebnách ochranný prostředek mít nemusí.

 

Další podrobné informace naleznete v „Manuálu MŠMT“ – zde.

Stanovisko MŠMT k dezinformacím o opatřením ve školách naleznete – zde.

 

Pavel Skula

ředitel školy

 

Go to top