nutri

Dne 7. 6. 2022 se konala na VOŠZ a SZŠ 5. května Praha 4. celostátní soutěž v odborných dovednostech nutričních asistentů. Soutěže se zúčastnili žáci 2. ročníků středních zdravotnických škol oboru nutriční asistent z Prahy, Brna, Ostravy a z Olomouce. Naši školu reprezentovali z 2. CNA Adam Šafář, Kateřina Hladišová, Aneta Ošťádalová, Anna Zbořilová. Podporu týmu jistila vyučující Anna Fuchsová, DiS.
Téma soutěže: Zdravá výživa – využitelnost potravin v racionální stravě.
Počet účastníků: 8 týmů (2 dvoučlenné týmy z Prahy, Brna, Ostravy a Olomouce)
Soutěž měla dvě části: teoretickou a praktickou.
V teoretické části trvající 60 minut dostalo 8 dvoučlenných týmů obálky s pokyny k zadání. Poté se žáci seznámili v kuchyňkách s „balíčkem překvapení“, který obsahoval vybrané potraviny.
Na základě obsahu balíčku s potravinami měli soutěžící vytvořit menu pro polévku, hlavní chod a moučník. Poté bylo nutné vypsat potřebné suroviny a technologické postupy přípravy všech pokrmů z menu, které si sestavila každá dvojice. Taktéž museli soutěžící složit z obrázků použitých surovin potravinovou pyramidu a tímto splnili teoretickou část soutěže.

V praktické části trvající 120 minut připravovaly soutěžící týmy pokrmy z potravin dle sestaveného menu. Přípravné práce, dodržování hygienických předpisů, správných technologických postupů pro přípravu polévky, hlavního pokrmu a moučníku průběžně sledovala porota, která byla sestavena z vyučujících zúčastněných škol.
Součástí hodnocení byla degustace podávaných degustačních porcí, přístupy žáků po celou dobu přípravy, správná velikost porce, servírování vzorové porce a dodržení teploty. Nedílnou součástí hodnocení bylo taktéž splnění teoretické části soutěže – kreativita při tvorbě menu, znalost surovin, správnost a úplnost technologických postupů a znalost potravinové pyramidy. Hodnocení nebylo pro porotu jednoduché.

Výsledné pořadí:
1. místo - tým z Olomouce a Brna
2. místo - tým z Ostravy
3. místo - tým z Prahy

Výsledné pořadí soutěže celý tým z Olomouce velmi potěšilo, jelikož 1. místo získala dvojice Adam Šafář, Kateřina Hladišová. Poděkování však patří celému čtyřčlennému týmu za perfektní reprezentaci oboru nutriční asistent SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga Olomouc.
Za výbornou organizaci soutěžního dne patří velký dík VOŠZ a SZŠ 5. května Praha 4, především týmu vyučujících oboru nutriční asistent. Taktéž poděkování patří žákům 3. ročníku oboru nutriční asistent VOŠZ a SZŠ 5. května, kteří pomáhali při servírování degustačních porcí a následném úklidu.
Konání soutěží v oboru nutriční asistent umožňuje předávání zkušeností a informací, žáci jsou více motivováni a vidí význam osvojených vědomostí z odborných předmětů a uplatnění v praxi.
Na příští celostátní soutěž v odborných dovednostech nutričních asistentů bychom se měli velmi dobře připravit, jelikož organizace celostátní soutěže by měla dle návrhu organizátorů letošní soutěže proběhnout v Olomouci na SZŠ a VOŠZ E. Pöttinga.


V Olomouci dne 13. 6. 2022

Fuchsová Anna, DiS