studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

prijimacky

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na střední zdravotnické škole – 53-41-M/03 praktická sestra, 53-41-M/02 nutriční asistent , 53-43-M/01 laboratorní asistent a 53-44-M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2023/2024, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ. 

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické – 53-41-N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53-41-N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53-43-N/1. diplomovaný farmaceutický asistent (denní i kombinovaná forma vzdělávání) a 53-44-N/1. diplomovaný zubní technik pro školní rok 2023/2024, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠ

Go to top