studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

sepie na web

V tomto školním roce uplyne 75 let od založení střední zdravotnické školy. Z původních 2 ročníků sociálně zdravotní školy, která byla přiřazena k odborné škole pro ženská povolání, má nyní škola na střední škole 537 žáků v 18 třídách. Žáci se vzdělávají v oborech praktická sestra, asistent zubního technika, nutriční asistent a laboratorní asistent.
Na vyšší odborné škole studuje 250 studentů v 15 studijních skupinách a to v následujících oborech: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zubní technik, diplomovaný zdravotní laborant, diplomovaná dětská sestra a diplomovaná dentální hygienistka.
Na škole vyučuje 80 interních a 70 externích učitelů. O technické zázemí školy se stará 30 nepedagogických pracovníků.
Škola se těší výborné pověsti a je největší zdravotnickou školou v Olomouckém kraji.

Go to top