studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

666 3841Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne následovně:

Střední zdravotnická škola

Úterý 1. září 2020 1. – 4. ročník v 8.00 hod. v kmenových učebnách (do 10.40 hod. třídnické práce).
Středa 2. září 2020 8.00 – 12.30 hod. třídnické práce.
Čtvrtek 3. září 2020 Výuka dle platného rozvrhu.

Vyšší odborná škola zdravotnická

Úterý 1. září 2020 Zápis do 2. a 3. ročníku – v 8.00 hod. v učebnách dle rozpisu.
Zápis do 1. ročníku – v 10.00 hod. v aule školy.
Středa 2. září 2020 Výuka dle platného rozvrhu.

Informace o provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19 naleznete zde.

Současně platný postup KHS v případech, které mohou v souvislosti s onemocněném COVID-19 ve školách nastat naleznete zde.

epol vchod web

Informace pro uchazeče o studium – v úterý 1. září 2020 bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na Vyšší odbornou školu zdravotnickou Emanuela Pöttinga do oborů vzdělání:
53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra,
53–41–N/5. diplomovaná dětská sestra,
53–43–N/2. diplomovaný zdravotní laborant.
Bližší informace naleznete od úterý 1. září 2020 v sekci přijímací řízení VOŠ.

skola

Ve čtvrtek dne 20. srpna 2020 se v 17.00 hodin v aule školy koná schůzka zákonných zástupců žáků budoucích prvních ročníků.
Pozvánku naleznete zde.

pomaturitní 2021

Od 18. 5. 2020 je zahájen zápis do pomaturitního kurzu cizích jazyků s denní výukou. Výuka probíhá 4 vyučovací hodiny denně a je zajištěna kvalifikovanými vyučujícími a rodilými mluvčími. Letošním maturantům je zachován status studenta.

Informace

Přihláška

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje:
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
Výsledková listina – obor praktická sestra
Výsledková listina – obor nutriční asistent
Výsledková listina – obor laboratorní asistent

Informace pro nepřijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté
Vzor – žádost o nové rozhodnutí, praktická sestra
Vzor – žádost o nové rozhodnutí, nutriční asistent
Vzor – žádost o nové rozhodnutí, laboratorní asistent

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro přijaté
Pozvánka na schůzku budoucích 1. ročníků
Formulář – výběr jazyka – návratka
Formulář – velikost pláště – návratka

budova dalsi

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje výsledky přijímacího řízení na VOŠz pro školní rok 2020/2021:
Výsledková listina diplomovaná všeobecná sestra
Výsledková listina diplomovaná dětská sestra
Výsledková listina diplomovaný zdravotní laborant
Výsledková listina diplomovaný farmaceutický asistent, kombinovaná forma

Informace pro přijaté uchazeče
Informace pro nepřijaté uchazeče
Vzor odvolání DFAk
Další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

MATURITA

V přiložených souborech naleznete informace ke konání maturitní zkoušky v jarním období roku 2020.

Časové schéma konaní maturitních zkoušek v červnu 2020.
Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky v červnu 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
Ochrana zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek - MŠMT.
Ochrana zdraví u MZ – informace pro žáky.

Poznámky:
Podrobné informace o konání maturitních zkoušek jste obdrželi od svých třídních učitelé. V případě nejasností, dotazů je kontaktujte.
Žáci při prvním vstupu do budovy školy odevzdají podepsané „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ – týká se žáků, kteří se v květnu 2020 nezúčastnili osobních konzultací za účelem přípravy k maturitní zkoušce a „Čestné prohlášení“ dosud neodevzdali.

Pavel Skula
ředitel školy

historicka budova

V přiložených souborech naleznete podrobné informace pro uchazeče o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Pozvánka k jednotným testům – vzor.
Informace o organizaci jednotných testů dne 8. června 2020.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

skola

Přihlášky ke studiu na Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc se podávají do 31. května 2020.
Ve školním roce 2020/2021 otevíráme obory:
diplomovaná všeobecná sestra
– diplomovaná dětská sestra
– diplomovaný zdravotní laborant
– diplomovaný farmaceutický asistent (kombinovaná forma studia)
Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení VOŠ.

Go to top