studuj zdravku

IKAP

IKAP lobo barva

logo

Olomoucká zdravotnická škola – Pöttingeum přijímá do 31. května 2021 přihlášky na vyšší odbornou školu zdravotnickou na obory vzdělání: diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný zubní technik a diplomovaný farmaceutický asistent  (vše prezenční forma studia). Veškeré informace naleznete zde.

blob

Na základě dodatku opatření obecné povahy vydaného Ministerstvem školství (Č.j.: MSMT-4337/2118-8 Přijímací zkoušky – dodatek) sděluji všem uchazečům o studium na střední zdravotnické škole a jejich zákonným zástupcům následující informace:
A) Možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu – uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrzení zájmu zašlete na email sekretariáTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně jej oznamte telefonicky na číslo 585 704 114, do pátku 14. května 2021, do 14.00 hod. Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 2. a 3. června 2021.
Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

B) Zpětvzetí zápisového lístku – uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Dodatek opatření obecné povahy vydaný Ministerstvem školství naleznete zde
Pavel Skula
ředitel školy

VOLBY 3

V souladu s § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Olomouckým krajem usnesením Rady Olomouckého kraje UR/98/68/2020 dne 27. července 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. října 2020, vyhlašuje ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc volby členů školské rady Střední zdravotnické školy Emanuela Pöttinga Olomouc a členů školské rady Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga Olomouc na funkční období od 12. července 2021 do 11. července 2024.
Bližší podrobnosti najdete v sekci „O škole“, záložce „Školská rada“ – zde.

666 3841

Vážení rodiče, žáci, studenti,
v souladu s informacemi Ministerstva školství dojde od pondělí 26. dubna 2021 k obnovení prezenční praktické výuky v budově školy následovně:

Praktické vyučování žáků SŠ a studentů VOŠ bude v týdnu probíhat dle rozvrhu zveřejněného v aplikaci Bakaláři. Žádám Vás, abyste se s rozvrhem seznámili a řídili se dle něj.

Poznámky:
a) Osobní účast na praktickém vyučování je podmíněna povinným testováním všech žáků /studentů s dříve uvedenými výjimkami (prodělaná nemoc – max. 90 dnů; potvrzení o negativním testu ne starší než 48 hodin, 14 dnů od druhé dávky očkování). Testování ve škole bude probíhat pod vedením vyučujícího.
b) Teoretická výuka – pokračuje distanční vzdělávání.
c) Skupinové konzultace (v maximálním počtu 6 žáků/studentů) zůstávají umožněny na SŠ, nově i na VOŠ ve všech předmětech. Podmínka testování zůstává.
d) Individuální konzultace žáků a studentů SŠ, VOŠ a JŠ – nedochází ke změnám, jsou umožněny – testování žáků/studentů není nutné.
e) Ubytování na domově mládeže – je umožněno žákům/studentům, kteří absolvují prezenční praktickou výuku / odbornou praxi nebo skupinové konzultace. Podmínka testování zůstává.
f) Žádám vás, abyste průběžně sledovali aktuální rozvrh v aplikaci Bakaláři.


Provoz školní jídelny:
– výdej obědů – v pondělí–čtvrtek v době od 11.00 do 14.00 hodin,
v pátek v době od 11.00 do 13.00 hodin.
Dodržujte, prosím, stanovené časy pro výdej stravy jednotlivým třídám/skupinám – viz přiložený rozpis!

Pavel Skula, ředitel školy

budova2018

V přiložených souborech naleznete aktuální informace pro uchazeče o studium na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Olomouc.

Informace pro uchazeče o přijetí PS, NA, LA.
Informace pro uchazeče o přijetí AZT.
Pozvánka k jednotným testům – vzor.
Ochrana zdraví.


Pavel Skula, ředitel školy

epol detail web

Na základě opatření obecné povahy, které vydalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. března 2021, dochází k posunutí termínu konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ) pro všechny uchazeče o studium a současně dochází k posunutí termínu školní příjímací zkoušky pro uchazeče o studium oboru asistent zubního technika.
Nové termíny jednotné přijímací zkoušky:
1. řádný termín – 3. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. řádný termín – 4. května 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce v 1. pořadí)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (na škole uvedené na přihlášce ve 2. pořadí)
Nové termíny školní přijímací zkoušky z kreslení a modelování dle předlohy pro uchazeče o studium oboru vzdělání 53-44-M/03 asistent zubního technika:
1. termín – 3. května 2021 (uchazeči konající JPZ 3. května 2021)
2. termín – 4. května 2021 (uchazeči konající JPZ 4. května 2021)
1. náhradní termín – 2. června 2021 (uchazeči konající JPZ v 1. náhradním termínu)
2. náhradní termín – 3. června 2021 (uchazeči konající JPZ ve 2. náhradním termínu)

Podrobné informace budou uchazečům o studium na střední zdravotnické škole sděleny v pozvánce k přijímacím zkouškám, která bude zaslána jejich zákonným zástupcům nejpozději 14 dnů před konáním zkoušek.
Pavel Skula, ředitel školy

budova

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání na vyšší odborné škole zdravotnické 53–41–N/1. diplomovaná všeobecná sestra, 53–41–N/3. diplomovaná dentální hygienistka, 53–44–N/1. diplomovaný zubní technik a 53–43–N/1. diplomovaný farmaceutický asistent pro školní rok 2021/2022, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných studentů – bližší informace naleznete v sekci Přijímací řízení VOŠ.

skola

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Olomouc vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání 53-41-M/03 praktická sestra, 53-41-M/02 nutriční asistent, 53-43-M/01 laboratorní asistent a 53-44-M/03 asistent zubního technika pro školní rok 2021/2022, stanovuje kritéria přijímacího řízení a počet přijímaných žáků – bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení SZŠ

 

epol vchod web

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v době od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Bližší informace naleznete zde.

Go to top